Followers

PUTIN

fredag 21 oktober 2011

October 3, 2011 


SaLuSa  3.10.2011 


Våra skepp kan ses i ert luftrum så ofta nu att Avslöjanden knappt är nödvändigt för att ge bevis på vår existens. Det är nu meningslöst att dölja vår existens och när några av era astronauter är redo att erkänna det så undrar vi vad mer som skeptikerna vill ha som bevis. Det oroar oss dock inte, då de som tvivlar måste finna sin egen sanning. Men ni kanske undrar varför era myndigheter fortfarande gömmer huvudena i sanden. Mina Kära, det är på grund av utsikten att behöva stå till svars för alla de lögner som de har berättat och deras slutliga medgivande att de har sina egna rymdskepp sedan många år. Dessutom vill de inte att ni vet att de inte bara har haft kontakt med de Grå, utan har arbetat med dem under nästan 80 år, en lång tid av falskhet samtidigt som de har tillåtit ”bortrövande” och boskapsstympning. Sanningen sitter inte särskilt väl på deras axlar, och det finns också den lilla frågan om baser på månen och mars.

För de mörka så öppnar sanningen Pandoras låda, och inte minst så visar det var biljoner av era dollar har spenderats på hemliga operationer. Vi skulle kunna gå vidare, men det är tillräckligt att säga det inte finns någon plats att gömma sig för de som är skyldiga till den största kriminella handlingen som någonsin har utförts mot någons eget folk. De har mycket att svar för och vad vi har nämnt är bara toppen på isberget. Vi vet att ni kommer att undra hur det kunde hända rakt under era näsor, utan att ni hade någon eller ringa kunskap om det. Svaret är att Illuminati har haft stor makt och inflytande, och de har arbetat mot detta under tusentals år. Trots detta så är nu deras dagar räknade, och de kommer att reflektera på det faktum att de har misslyckats vid det sista hindret. Er nästa fråga blir ”varför stoppades de inte”, och det är därför det inte är upp till någon att blanda sig i utvecklingen av en annan ras. Ja, vi har tillåtits att guida er och avancera er förståelse, men det slutliga valet har varit ert, som skapare av er egen utveckling.

Låt oss komma till dagens datum. Ni upplever resultatet av era egna önskningar och intentioner och ni har gett bort er auktoritet till andra. Det är er skapelse och det är därför som ni kommer att gå igenom det hela till slutet. Som alltid, så är det enda undantaget de högre Varelserna som övervakar och agerar åt Skaparen, vilka kan tillåta ett ingripande.

Eftersom de mörka Tjänarna skulle ha gett upp sin makt över er redan för en tid sedan så har det nu nått en punkt då makten kommer att tas ifrån dem. Till och med mörka Tjänarna behöver lyda vissa regler och kan inte löpa amok såsom de vill. Den överskuggande faktorn i denna cykel har varit Skaparens förordnande att den kommer att avslutas med Upplyftningen. Det har därför stöds av den Galaktiska Federationen och andra Ljuscivilisationer, med löftet att den kommer att avslutas såsom ämnat. Det är inte så att det skall bli en upprepning av den sista katastrofen när Atlanteanerna förstörde Atlantis för över 10,000 år sedan

Ett annat område som kräver ett stort korrigerande är er historia, då den föga liknar sanningen. Varje land har skrivit historian i enlighet med hur de skulle vilja att den koms ihåg. Naturligtvis så skriver de i sina annaler om äran i krig och gömmer sina hemskheter och brott mot folket som erövrades. Girighet och makt har gått med de flesta kampanjer och krig har medvetet startats av den anledningen. Hela scenariot är ett som reflekterar handlingar från dem som har förlorat kontakten med sitt gudomliga Jag. Det var inte oväntat, då när ni väl sjönk ned i de lägre vibrationerna så glömde ni bort vilka ni verkligen är. Att göra fel anses inte som en synd i jämförelse med att inte lära sig från dem.

För att se till att ni inte förblev fångna i den tredje dimensionen utarbetades en plan som skulle innebära ett gradvis införande av själar vilka hade förmågan att hålla sig över sådana låga vibrationer. Resultatet har blivit att under de senaste hundra åren så har Ljuset återinrättats på Jorden. Ni har nu mäktiga energinätverk som omger det från vilka ni kan dra Ljuset till er själva. Vi är glada att säga att efter att ha försett er med tillväxtkraft under tusentals år är det så tillfredställande för oss att till sist kunna se sådana underbara resultat. Det betyder att oberoende av vad ni ser i den yttre världen så går allt enligt planerna. Upplyftningen är försäkrad, och inom kort kommer de absoluta bevisen inför er. Dramatiska tider ligger inför er, men allt pekar på slutet av cykeln och er möjlighet att lämna dualitet i dess nuvarande form bakom er. Vart än ni går vidare mot så kommer ni fortfarande att bära ansvaret för ert handlande. I de högre vibrationerna av de dimensionerna som ni förflyttar er in i så har ni dock en nivå av medvetande som inte innefattar mörka tankar eller tillåter sådana handlingar.

Ni har alla kommit till Jorden för att öka på er spirituella förståelse, och övervinna utmaningarna från de lägre vibrationerna genom att återgå till Ljuset. Om ni ser på era erfarenheter som varande av värde, och kommer ihåg att ni kom ifrån de högre dimensionerna för att göra detta, så kan ni inte och bör ni inte se er själva som misslyckade. Dock, om en själ har övervunnits av de lägre energierna så är det nödvändigt att klättra vägen tillbaka till de högre innan ni helt och fullt kan återgå till Ljuset. Då ni har hela evigheten på er för att göra det så finns det ingen anledning att vara alarmerade och ni kommer att få hjälp på vägen. Gud är Helt Kärlek och har aldrig övergivit eller fördömt en enda själ, utan omger dem istället med den Kärlek och det Ljus som kommer att lyfta upp dem.

Ni kommer att finna att då själar av Ljus befäster positionsmakter så kommer de mörka Tjänarna att söka blockera dem, utan framgång. Nu är tiden för påbörjan av förändringarna och felriktad information cirkulerar redan omkring. Ni bör dock vid det här laget vara tillräckligt urskiljande för att kunna finna och se sanningen. Som alltid får ni lita på er intuition, och om ni är osäkra så sätt saken åt sidan tills att ni vet bättre. Ni kan inte lätt luras, men ibland är ni benägna att reagera på olika sätt inför förutsägelser fulla med rädsla. Vi är här för att se till att er övergång är så problemfri som möjligt. Det kommer att kräva olycksoffer, men i och med att Moder Jord behöver gå framåt med hennes eget renande så är det oundvikligt.

Jag är SaLuSa från Sirius och för vidare kärleken och hälsningarna från den Galaktiska Federationen. Det dröjer inte länge innan vi träffar några av er.
  

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC

Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012