Followers

PUTIN

fredag 21 oktober 2011

Octobre 12, 2011 


SaLuSa 12.10.2011 


Det finns inga tvivel om att era skapande krafter öppnar vägar mot Upplyftningen, vilka är extremt mäktiga, och det påskyndar förändringarna. Det händer på mer än ett plan, och inför de första av många preliminära förändringar som kommer att sätta upp så att de mer väsentliga kan genomföras. Allt går väl och de mörka har uppmärksammat att vi inte längre bara tänker vänta på att de viker åt sidan. Vi kommer att föra bort alla som sätter hinder i vägen för våra ansträngningar att sätta folk i positioner där de kan starta hela Upplyftningsprocessen. Mycket har redan gjorts för att lägga en grund för framgång, och vi bygger nu på den.

Alla individer kan hjälpa till med detta, genom att koncentrera sig på Ljuset och allt som är positivt. Ni kanske inte precis vet som händer, men ni känner till tillräckligt för att kunna projicera vad det nu är ni visualiserar som för fram den Gyllene Åldern. Se lyckan som har skapats av er frigörelse från banden som höll er tillbaka, och er återgång till att vara Suveräna Varelser. Känn den nyvunna friheten och bortförande av allt som hitintills har förhindrat era rörelser. Vet att med tiden så kommer ni att kunna resa vart än ni vill i världen, genom en ny teknologi som gör distanser oväsentliga. Hastigheten blir stor och uppnådd genom att använda sig av fri energi som finns till övermått i Universum.

Någonstans på vägen blir det perioder av osäkerhet då det gamla bytts ut mot det nya, och det är därför att en del ting, som de finansiella förändringarna, inte kan införas på en dag. Likaså så kan det förekomma distributionsproblem då det gäller matvaror, och brister kan uppstå i vissa områden. Bli dock inte panikslagna eftersom vi kommer att använda oss av våra resurser för att övervinna det, så att allt går tillbaka till det normala så fort som möjligt. Om ni lever i isolerade eller avlägsna områden så kanske ni blir mer utsatta för problemen, men ni kommer intuitivt att veta när ni skall preparera er för dem. Vi nämner sådana möjligheter så att ni beaktar det i god tid.

När vi har fri tillgång till er nyhetsmedia så kommer vi att se till att ni är informerade om vad som händer runt omkring er. För närvarande hoppas vi att ha assisterat er att göra de första förändringarna innan slutet av året. Det måste dock vara uppenbart för många av er att vi måste sätta fart på det hela så snart som möjligt då det finns mycket att göra under en än kortare period. Vi kan klara av det, men vi tänker på effekten på er, då många människor fortfarande är omedvetna om vad som kommer att träda in i deras liv. Det blir underbara nyheter, men ändå något av en chock att finna hur era liv vänds upp och ned. Det är här som Ljusarbetarna kan vara till stor hjälp genom att förklara vad som äger rum. Det är viktigt att folk förstår att cykeln måste ta slut och att det är sättet på vilket ni för er in på en annan väg som lyfter er upp och in i de högre dimensionerna.

Mina Kära, vi är så stolta över era ansträngningar för att arbeta med oss, och tillsammans har vi tagit stora steg trots motståndet. Vi vet att än fler av er är angelägna att erbjuda era tjänster till oss och Moder Jord, och er chans kommer att komma. Var säkra på att planen hela tiden har varit att införliva er i våra projekt, och i själva verket så har vi alltid uppmuntrat er att göra så. Vår roll var aldrig menad att vara en där vi själva gjorde allt arbetet, och vi kan säga er att det är er Jord och ert ansvar att göra allt bra igen. Vi ämnade dock alltid att assistera er då uppgiften är bortom er nuvarande förmåga.

Vi skulle nästa kunna ta semester och låta er njuta av de kommande veckorna då det kommer att bli uppenbart att ting otvetydigt för sig mot något slags uttalande. De bland er som har pålitliga källor att tillgå, som David Wilcox på internet, bara för att nämna en bland många, kan följa utvecklingarna nästan såsom de äger rum. Ni måste dock använda er av er egen urskiljning då det gäller vad ni skall acceptera, då felinformation fortfarande blandas med sanningsenliga rapporter. I vilket fall som helst så står ni inför spännande tider och uppfyllandet av era förväntningar. Året 2012 närmar sig snabbt och vi skulle våga föreslå att det kommer att starta med an kaskad av händelser, som helt klart kommer att se början till slutet på dualitet, och början på en ny Era hängiven till Ljuset.

Nu är det tid för att njuta av vad som händer genom att se bortom de omedelbara förändringarna och mot det förväntade slutresultatet. Ni vet att utrensandet är kritiskt för att bereda plats för det nya att ta sin plats. Upplevelsen har naturligtvis otrevliga konsekvenser för en del människor, vilka oundvikligen blir involverade. För en del blir det av karma skäl och om ni tror att så är fallet så acceptera att det måste finnas en lärdom som ni kan få ut av det. Det har ofta inget direkt att göra med ert nuvarande liv, men härrör sig från ett tidigare liv. Det finns en tendens att ifråga sätta vad ni har gjort för att förtjäna det, men se det inte som någon slags bestraffning. Allt liv är en kontinuerlig upplevelse och kom ihåg att det finns ett gott karma som ni också attraherar via era tankar och handlingar.

Förlora aldrig ert perspektiv på vad som händer omkring er då ni inte nödvändigtvis är medvetna om anledningen till det. Om ni förstår Upplyftningsprocessen så kommer ni att kunna tillåta de nödvändiga förändringarna, som förebådar kommandet av allt, vilket skall lyfta upp er. Medan ni inte kan se hur nivåerna av medvetande växer så kan ni känna de högre nivåerna av energi runt omkring er. Med kommandet av 11.11.11 så kommer ett än större skifte att kännas av, och ni kommer i sannerligen att veta att ett stort kliv har ägt rum.

Jag är SaLuSa från Sirius, och våra aktiviteter runt Jorden ökar med vår intention att föra de mörka Tjänarna under vår kontroll. Deras förmåga att orsaka problem är nu begränsade, och de har lärt sig att vi inte tänker tolerera några mer dumheter från dem. De är chockade eftersom de trodde de var oövervinnliga och deras arrogans har lett dem in i en återvändsgata. Ljuset är överlägset och fortsätter att spridas runt över Jorden. Vi har vunnit kampen och söker att etablera nya regeringsskick runt om i världen, baserat på Ljus och Kärlek för alla Varelser.
  

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC

Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012