Followers

PUTIN

fredag 21 oktober 2011

Octobre 10, 2011 


SaLuSa 10.10.2011 


Ni har ett ordspråk som säger att många vägar leder till Rom, och det är helt klart att många vägar leder till Upplyftningen. Få individer har rest exakt samma väg och det har varit resultatet av era egna val. Ni har fått upplysningar om vilka som är de bästa vägarna för att försäkra er fortsatta utveckling, men till sist så är det ert beslut då det gäller inriktningen som ni tar. Följaktligen så är de du som har fört dig till denna specifika punkt i tiden. Faktumet att ni ens är här just nu har varit ert val, och ni bör därför söka efter vad detta liv kan lära er. Ni kom absolut med en viss karma och det har delvis avgjort ert livs inriktning. Om ni läser detta meddelande så är det sannolikt att ni är en som har valt upplyftningen, och ni kommer att ha ett mer hektiskt liv än normal för att bereda vägen. Hur mycket karma som ni tar på er beslutas vanligtvis av er själva, så oberoende av hur ni ser ert liv så har det varit ert val i det avseendet. Många tycker att det de är olyckligt lottade, men så är inte fallet och det bör förstås från ett högre perspektiv.

Ibland så väntar de hårdaste testerna tills att ni har gjort tillräckligt med framsteg i er förståelse för att kunna hantera dem. Som ni kanske kan tänka er så är denna period i folks liv full av händelser, med det ena efter det andra. I denna process så kanske ni tror att ni har varit ett misslyckande, men kom ihåg att från ett spirituellt perspektiv så finns det inte något sådant. Allt är erfarenheter, och vad ni lär er från det är det väsentligaste. Ni kommer instinktivt veta att det är sant, så slösa inte tid på att oroa er för vad ni kunde ha gjort annorlunda. Att höja er själva upp är inte menat att vara svårt och ingen gör livet svårare än det behöver vara. Ni kan förstås göra det lättare genom att förstå varför ni genomgår vissa faser, och det har att göra med att inte göra samma misstag om och om igen. Som vi ofta påpekar så kanske ni har själar som hjälper er, och i sanning så är ni aldrig ensamma då ni tar på er något, och det finns vägledning om ni bara lyssnar.

Då era medvetandenivåer förhöjs så kommer ni närmare till era Guider, och de finner de lättare att påverka er. En del problem, särskilt med familjemedlemmar eller nära vänner, tas om hand om då ni har lämnat kroppen under ert sovande tillstånd. Normalt tar ni inte med er en vaken kunskap om det tillbaka med er, men undermedvetet så har ni svaren och andra som är involverade. Händer det inte ofta att ni sover på ett problem och finner att på morron så har ni svaret? Det är så som det fungerar så återigen påminner vi er att ni alltid får hjälp när ni söker det.

Vi från den Galaktiska Federationen är också era Guider i en mer allmän betydelse, och vårt inflytande är riktat mot de som har en maktposition och auktoritet. Vi hjälper de som aspirerar på att leda er ut ur den nuvarande perioden av kaos. Det är inte lätt för sådana själar då den mörka kabalen fortfarande har sina undersåtar runt omkring hela världen, och de är hinder mot att få saker och ting gjort. En som har upplevt detta är President Obama, den Upplyste, som för tillfället är överväldigad av de som motsätter sig vad han försöker att göra. Vi agerar dock nu för att snabbt minska makten som de har hållit under tusentals år. Deras förmåga att stoppa våra framsteg har redan förhindrats och våra allierade står redo att ge dödsstöten. Vi är fullt beredda för våra nästa steg för att till sist se hur de mörka Tjänarna avsätts.

Ta allt med ro, som Ljusarbetare så har ni fördelen av att förstå vad som händer. Ni kan se långt bortom de omedelbara händelserna och deras orsaker. Genom att fokusera er på framtiden så hjälper ni till att skapa en stadig väg mot det. När allt kommer omkring så håller ni på att bryta er länk med vad som inte längre tjänar er och vilket inte kommer att finnas kvar efter att skiftet har ägt rum. Tecknen visar sig nu för er, vilka visar var er framtid finns. När vi väl kan tala till er genom er nyhetsmedia så finns det inte längre några tvivel i folks sinnen om vad det handlar om. Vi vill att ni är klara på varför ni är här, och det kommer att ge en lättnadens suck till de som för närvarande är omedvetna - att vi kommer att arbeta med er då det gäller förändringarna.

En del människor undrar om de skall ändra sina planer, med kunskap om att enorma förändringar i era liv kommer att infalla. Vi svarar på detta genom att säga att ni fortsätter som normalt tills att ni nödvändigtvis behöver göra andra planer. De finansiella förändringarna kommer helt enkelt att införa en ny metod, som kommer att var mycket mer tillfredsställande och se till att ni skyddas från de många orättvisa och ibland olagliga avgifter som ni nu betalar. Era pengar kommer att ha ett reellt värde och ni kommer att betala lägre skatter, och inget skall tas ifrån er från källan. Med överflöd så har problemen som kommer sig ifrån brister att ha tagits om hand om och livet blir mindre stressigt och mer tillfredsställande.

De förorättningar som har begåtts mot er enligt Lagen kommer att reverseras, och då det är nödvändigt kommer också Lagen att bytas ut. Då ni gör framsteg genom de högre dimensionerna så behövs det mindre lagar, eftersom medvetandenivån för en själs sinne bortom att tänka sig något som är emot dem. På Jorden så är fattigdom en stor anledning till kriminalitet, och stressen i det dagliga livet byggs också upp tills att självkontrollen kan bryta ihop. Ljusarbetare som av karaktär är mer lugna och i kontroll av sina känslor blir sannolikt inte påverkade på detta sätt.

Ni bör berömmas för skapandet av förhållanden som kommer att låta oss driva på mer vår assistans med att förhindra de mörka Tjänarna att fortsätta sin inblandning i er Upplyftning. Är det inte en underlig känsla att detta år blir den sista traditionella Julen som ni kommer att fira. Nästa år blir det ett helt annat koncept då det gäller firandet, och det innebär en mer spirituell inriktning, och de kommersiella intressena kommer att förändras till en med mer allvarlig karaktär. För all del fira, men låt fokuseringen vara på den verkliga anledningen för firandet.

Jag är SaLuSa från Sirius och blir lite mer uppspänd för varje vecka som går, då vi i och med det kommer närmare till en öppen kontakt med er. De preliminära ansträngningarna har redan gjorts och de flesta regeringar är förbereda på att officiellt träffa oss. Det kommer i högsta grad att bli ett storslaget tillfälle för er civilisation, och med tillhörande firande.
 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC

Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012