Followers

PUTIN

fredag 21 oktober 2011

Octobre 21, 2011 


SaLuSa 21.10.2011 


Den globala resningen fortsätter att växa och kommer att resultera i framsteg för folket. För inte alltför länge sedan skulle sådana demonstrationer snabbt ha slagits ned med våld om nödvändigt, för regeringar är rädda då ni har mobiliserat er själva i starka grupper. Vi har alltid tala för fredliga demonstrationer, då våld föder våld och i sådana situationer blir ni säkerligen de som förlorar. Vi förstår dock att det kommer till en punkt då ni inte kan tolerera det längre, och ilska tar över från resonabelt tänkande. Denna kamp om er framtid kommer att hjälpa att skapa energierna för förändringar, och alla behöver inte vara längst fram i ledet, då bara genom att skicka ut era tankar av stöd så bidrar ni. Det är här som världen som helhet har en stor fördel om den kommer samman för att stöda en gemensam sak.

Resultatet är att de mörka Tjänarna står inför en omöjlig uppgift att förhindra att rörelsen för förändringar blir större. De kan inte hantera det stora antalet som har en sådan stark viljekraft, som kommer att kämpa till slutet och tills att de segrar. Till sist så har nyhetsmedia tvingats att rapportera vad som verkligen händer i världen, de också har fört sig bort från den kontroll som hålls över dem. De kommer att blomstra när de väl kan rapportera sanningen, särskilt då händelser som 9-11 blir avslöjade för vad de är. Trycket ökar på USA att arrangera en oberoende undersökning, och President Obama kan fortfarande ta ledningen med detta. Det är bara en tidsfråga innan det händer, och sanningen avslöjas.

Anledningen till att avslöja de mörka agerande är inte att ta hämnd, då alla själar ställs till svars för sina tankar och handlingar inför mycket högre auktoriteter. Det är för att ni kan förstå hur det kom sig att ni är i den position som ni finner er själva i. Ni stod ytterst nära att bli helt och hållet förslavade och kontrollerade utav en drakonisk världsregering, vilket skulle sättas på plats. Era rättigheter skulle ha blivit mycket begränsade och kontrollerade, så att ni hade föga frihet såvida ni inte höll er till den nya världsordningen. Det hela skedde inte över en dag, utan har planerats under årtusenden. Sakta och nästa obemärkt har ni lurats och blivit missledda så att ni gav bort era rättigheter. Det fanns gott om varningar, men ni lugnades av en falsk känsla av trygghet. Ni behöver förstå anledningarna så att ni fullt kan gottgöra er från upplevelserna.

En del människor önskar hålla sig fast vid vad de är bekanta med, och om det är deras val så blir det så. Vi och andra lägger fram fördelarna med Upplyftningen utan att försöka att påtvinga den på någon av er, och inte någonsin kommer ni att sanningsenligt kunna säga att ni inte visste. Vi bekymrar oss inte för folk som tackar nej till möjligheten att lyftas upp, och vi ger vår kärlek till dem som vi gör för alla. Deras framtid är lika trygg som någon annans, och i vilket fall som helst så kommer det en tid då de förenar sig med de som har gått vidare. Ni kan ta all den tid ni önskar för att stanna i de lägre vibrationerna, och vi vet att när ni har fullföljt era upplevelser så kommer ni att se mot de högre dimensionerna för era nästa upplevelser.

Vi av den Galaktiska Federationen kan säga att vi har gjort allt detta förut, och det betyder att vi vet vad vi pratar om. Massupplyftning händer inte ofta, men trots detta så har vi hjälpt andra att uppnå det, såsom vi gör för er nu. Det är ett sådant underbart tillfälle och vi ser framemot att njuta av det precis lika mycket som ni. Ni kommer säkerligen att bli glada att ni var priviligierade att vara på Jorden vid en sådan underbar upplyftning. Skaparen för er till de högre rikena, och är redan förberedd att ta emot er som de Kosmiska Varelserna ni redan är på väg att bli. Ni och ert Högre Jag skall bli Ett och resa i himlen som sträcker sig oändligt.

Med kunskap om vad som ligger inför er så låt intet leda er bort från er väg, och låt de lägre vibrationerna gå förbi er då de inte längre har någon makt över er. Släpp era förbindelser till dem som ni vet inte kan resa med er, och förfina era energier så att ni kan bli en Varelse av Ljuset. Detta blir ert skydd då ni inträder fasen av Upplyftning och tar er plats med oss. Kom ihåg att ni har allt att vinna, och ni kommer absolut inte att ha något att ångra om ni väljer att lyftas upp. Om ni fortfarande inte kan följa den vägen så var inte rädda, då era behov har tagits om hand om, liksom alla andras.

Fyll era hjärtan med kärlek och lys upp med ert Ljus var än ni är, och det är allt som ni kan bes om. Ni förstår inte än den makt ni håller, men det hindrar er fortfarande inte från att skapa. Vad ni ger era tankar till och önskar skall manifesteras kommer att vid något tillfälle att ske. Så lyder Lagen och ni kommer snart att lära er att vist använda den. Det förklarar varför ni hålls som ansvariga för era upplevelser, för som ett kollektivt medvetande så har den Mänskliga Rasen beslutat hur era erfarenheter skall se ut. Ni bestämmer er nu som individer hur vida ni skall ta er upp på vägen mot Upplyftningen.

Hur ni än ser det så är dessa tider helt unika för mänskligheten, efter att ha spenderat en så lång tid i mörkret av ovetande vilket medvetet hade påtvingats er så hålls nu en räddningslina ut till er. Ta den och släpp den inte, och håll starkt till era uppfattningar att slutet av denna cykel bara är början på en helt ny. Den är redan där och ni har ett underbart tillfälle att lämna de lägre dimensionerna bakom er. Det är nästan för bra för att vara sant, men Skaparen har iscensatt ert gradvisa uppvaknande, och upplyftandet in i de högre dimensionerna som är som ett Underland av oändlig skönhet och en frid som inte har någon motsvarighet. Det är ert Mina Kära och ni har i sanning förtjänat denna gåva genom er ståndaktighet i Kärlek och Ljus.

Jag är SaLuSa från Sirius och kan inte göra tillräckligt för att inpränta på er vilken fantastisk tid ni är i, en som många själar ville vara en del av – men det var ni som blev valda med kunskapen att ni kunde leda vägen ut ur mörkret och hjälpa andra att finna Ljuset. Ni har lyckats och snart kommer förändringarna som ni har bjudit in och önskat till existens att manifesteras. Vi skulle säga, bra gjort och ser på er med stor beundran för er enormt anmärkningsvärda bragd. Vi älskar er alla för vad ni är – Lyktor av Ljus mitt i mörkret som nu drar sig tillbaka inför det. 
 
 


Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC 

Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012