Followers

PUTIN

fredag 21 oktober 2011

Octobre 14, 2011 


SaLuSa 14.10.2011 


Ni kanske undrar ibland varför olika källor med kanaliseringar ibland ger sina egna datum för förväntade händelser, och samtidigt inte ifrågasätter de som ges av andra, vilka är annorlunda från deras. Även om det i allmänhet undviks att ge datum i vilket fall som helst så kräver ibland situationerna att en fast datum ges, låt oss säga ett som har blivit gudomligt given. Anledningen till detta är att det finns olika tidslinjer för de flesta händelser, vilket betyder att mer än ett slutresultat är möjligt, så det slutliga korrekta datumet för er är delvis beroende på era val. Vi tvekar därför att förneka någon sitt val, då vi kunde påverka slutresultatet genom att göra så och det skulle anses som en inblandning. Så då många olika datum ges för nästan alla viktiga händelser, så skulle vi föreslå att ni fokuserar på det som mest tillfredsställer er förståelse.

Vad som händer i finansvärlden blir fortfarande tidningsrubriker, och det förefaller att det blir värre för varje dag istället för bättre. Vi kan inte säga att vi är förvånade, då det ansträngs att hålla det gamla systemet flytande, istället för att ta sig an problemet från en helt annorlunda inriktning. De bakomliggande skälen till nedbrytandet är förstått av en del människor, men de befinner sig inte nödvändigtvis i en position att kunna påverka vad som händer. De svepande förändringarna som krävs kommer bara att hända när det kan erkännas att de gamla sätten inte längre fungerar. Det är något som vi hjälper våra allierade att införa snarast möjligt. Måttet av samarbete som vi får i olika länder är uppmuntrande, och det kommer att nå en punkt då det blir en stor majoritet som kommer att stödja de nödvändiga förändringarna, och då genomförs de.

De mörka Tjänarna tvivlar inte längre på att vi menar vad vi säger, och deras nederlag är bara en tidsfråga. De Ljusa Tjänarna är tålmodiga, och inser under förutsättning att den rätta tidpunkten väljs för att sätta in dödsstöten så kommer det att bli en relativt smidig transformation från det gamla till det nya. I och med att energierna och medvetandenivåerna kontinuerligt växer så finns det inga tvivel om att förändringarna är nära förestående. Vi talar om veckor istället för månader, och det visar på vårt eget självförtroende inför framtiden. Vi skulle dock hellre vilja att ni använder er egen intuition och då skulle ni bli förvånade över hur ofta det är möjligt att snappa upp sanningen. På sätt och vis så är inte de exakta datumen så viktiga, då en händelse är nära förestående så blir ni medvetna om det i vilket fall som helst.

För närvarande sysselsätter vi oss med att hålla ett konstant öga på jordliga händelser, oberoende om de är konstgjorda eller naturliga för att se till att inget spårar ur. Vi finns i ert luftrum av olika anledningar, och motverkar effekterna av Kemispåren på en regelbunden basis, och balanserar era vädersystem för att vidmakthålla säsongerna. På sikt kommer de att modereras och bli mer tempererade och när ni väl är uppstigna så blir de inte längre en nödvändig faktor för att producera matvaror. De dimensionella förändringarna kommer så småningom att bli så långtgående att förhållanden förblir konstanta. I era finare kroppar kommer ni i själva verket inte att längre degraderas med tiden, och inte heller av sjukdomar eller andra nedsättande faktorer. Upplyftningen som ni nu förstår den, är pågående och påbörjas just nu när slutet på dualitetscykeln nås.

Hur mycket vi än försöker att få er att förstå vad framtiden har att erbjuda er, så räcker orden ofta inte till. För att förstå skönhet, harmoni och balans i de högre dimensionerna så måste ni vara där, och hur kan man verkligen beskriva hur energierna smeker och får en att må så underbart bra. Trötthet är något ni upplever på Jorden, då er fysiska kropp blir utkörd och tom på energi, men detta händer aldrig i de högre dimensionerna, eftersom ni konstant kan ta till er energierna runt omkring er. Alla dessa jordliga problem förbundna med att ha en fysisk kropp finns inte alls. Vi går dock fram för fort, men alla dessa förändringar väntar er i sinom tid.

För de äldre bland er, som kommer att lyftas upp så betyder det mycket mer, då likt vad som händer när ni går från döden till de Astrala planen så kommer ni snabbt att kunna ”tänka” er själva in i en yngre kropp fri från alla effekter från hög ålder. Ni kan gradvis sätta samman en bild av vad som krävs för att lyftas upp, och den kanske mest användbara förmågan blir att kunna ”tala” med vem som helst via telepati oberoende av distans. Det upplevs av er tidvis utan att ni inser det och det förefaller som om det är er egen röst som talar till er. En annan enhet som kommer att göra era liv så mycket lättare är en röstöversättare, vilken kommer att göra det möjligt för er att lyssna på alla språk som om det var ert eget. En del av våra teknologier är så avancerade att det av er anses som bara en möjlighet, eftersom ni inte än har kunskapen att själva göra det. Det är här som vi kommer att kunna låta er göra ett stort språng framåt, och introducera er till vår existensnivå.

Vi fortsätter att prata om spännande tider framöver och med tanke på att de kommer att frigöra er från era bojor så måste det vara så. Det är inte enbart detta, då ni byter ut en livserfarenhet mot en annan som är helt överlägsen. Det var något som ni lämnade bakom er för mycket, mycket länge sedan, för att uppleva tid och rymd i Dualiet. Ni har sannerligen förtjänat rätten att föra er ut ur det, och som en civilisation har ni till slut övervunnit lockelserna från de lägre energierna. Det har tagit er en lång tid, men allt detta kommer att bli bortglömt då ni lägger det bakom er och njuter av det nya livet.

Jag är SaLuSa från Sirius och vill nämna att en del av våra mindre Moderskepp sätter sig i positioner något närmare till Jorden, vilket gör att vi lättare och snabbare kan nå er med våra scoutskepp. Behovet att hålla ett öga på era mörka Tjänare och vad de har för sig är väsentligt under dessa avslutande stadier, vilket leder till deras bortförande. På detta sätt kan vi förhindra dem från att försöka sig på en större händelse för att försena slutet på deras tid. Vi tror att de är tillräckligt kraftlösa för att kunna försöka sig på en, men vi förblir uppmärksamma och fokuserade på vårt ansvar gentemot er. Vi har guidat och skyddat er under många, många år och det är ytterst tillfredsställande för oss att veta att vi har hjälpt er att nå era mål. Vi har sett på er som vår familj, och har aldrig varit långt borta vid någon tidpunkt. Snart kommer vi än närmare, tills Första Kontakt, då vi i sanning kommer att vara bland er. Jag lämnar er med tanken att om ni har valt att upplyftas, så spelar det ingen roll om ni är på Jorden för att uppleva det, ni kommer att göra det under alla omständigheter. Varje själ har ett val att göra, och inom kort så kommer alla att förstå dess betydelse. 


 


Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC

Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012