Followers

PUTIN

torsdag 15 mars 2012

SaLuSa 14.03.2012


 


SaLuSa 14.03.2012De mörka Tjänarna blir tvungna att böja sig inför trycket som de utsätts för från er. De tänkte sig aldrig att ni skulle kunna utöva en sådan makt och att de skulle fråntvingas att uppnå sina mål. På grund av de medvetandenivåerna som nu framkommer och som kontinuerligt når nya toppar så har de inte energierna att dra nytta av som är nödvändiga för dem att bli framgångsrika. Deras hemligheter har kommit ut, och vid varje hörn så konfronteras de med utmaningar till deras auktoritet. De ser hur deras baser har förstörts, och vapnen är också förstörda eller bortförda för att förhindra fullbordan av deras planer. De är i oordning men kan fortfarande inte förstå eller acceptera att deras dagar har kommit till ett slut. Vi skall dock konfrontera dem överallt för att se till att de förhindras från att skapa en större incident. Vi känner till allt om deras operationer under falsk flagga, och de skall stå till svars för sina förräderiförsök med att starta ett nytt Världskrig. Vi säger igen att krig inte kommer att tillåtas och vi har bett Illuminati att upphöra med alla försök att skapa ett. Den nya Åldern föds nu och dess framfart kommer inte att förhindras eller stoppas genom någon utomståendes inblandning. Mina Kära, ni har därför ingen anledning till att vara rädda vad än ni hör om planer för att orsaka förseningar, och de är bäst att ignorerar dem eftersom det är vi den Galaktiska Federationen som bestämmer. Varken ni eller vi har kommit hela denna väg bara för att stoppas eller bli besvikna, och som vi ofta har uttalat så är segern vår. Omhändertagandet av de mörka Tjänarna har påbörjats och de kommer att placeras där de inte längre kan blanda sig i er utveckling. Universums Lagar är helt klara och oåterkalleliga och både de mörka och Ljusa måste lyda dem. Den som har använts i stor utsträckning är Lagen om Attraherande, även om under en stor del av era liv så har ni inte förstått implikationerna av ert handlande. De mörka Tjänarna har förstått det, och dragit fördel av er okunnighet och stärkt sig själva på er bekostnad. När ni har tagit Ljuset till er själva har ni dock attraherat än mer Ljus till Jorden och det har vänt bordet till er fördel.

Det är ett faktum att till sist så är det alltid Ljuset som vinner i kampen med de mörka, även om de gör monetära vinster. Vilket större pris finns det än Upplyftningen, vilken ni har kommit en lång väg för att ta till er. Tidvis har ni kallat på Gud i tron att ni har blivit övergivna, när ni i själva verket skapade er egen separation. Ni skyllde på Gud för döden och förstörelsen, men det var Människan som gick ut i krig av girighet och lusta för hans grannes ägodelar. Det har tagit en lång tid för att se hur meningslöst allt har varit, och i sanning så finns det inga vinnare och alla är förlorare. Till slut kräver ni nu rättmätigt ett slut på alla krig, och denna kallelse har Gud svarat på. Det är nu utfärdat av Gud att alla krig har upphört, och det är vår plats att se till det blir så.

Denna flyktiga fred som ni har sökt sedan urminnes tider kommer snart att bli er, och alla former av aggression kommer också att förnekas de som ignorerar det Gudomliga Förordnandet. De själar som fortfarande har tankar av denna sort kommer att finna att deras vibrationer är sådana att de inte kommer att tillåtas att träda in i de högre vibrationerna som tillhör de uppstigna. Det finns ingen plats för något annat än Ljus och Kärlek, vilket existerar i de högre dimensionerna. Om ni har intentionen att stiga upp så se till att ni gör er av med bagaget som ni har fört med er. Alla ord, handlingar eller gärningar som är av en lägre vibration kommer att kännas malplacerad så ni bör gradvis kunna bortföra dem från ert normala interagerande med andra. Var mot andra som ni skulle önska att det gjordes mot er själva, och så kommer ni att skapa frid och harmoni runt omkring er.

Som ni har lagt märke till så går tiden allt fortare och en vecka förefaller som bara ett par dagar, och varje vecka är fylld med en så stor potential som kommer att förändra era liv. Nyhetsmedia är fortfarande kontrollerat och lite av vad som verkligen händer når era öron och ögon. Vi arbetar dock framgångsrikt mot en öppen och fri Press, och när väl restriktionerna har lyfts så kommer ni att bli överväldigade av rapporter om dagliga utvecklingar. När det är tryggt för oss att visa oss med er då kommer reguljära TV program att äga rum, vilket ger oss en plattform från vilken vi kan berätta om våra planer och er framtid. Den viktigaste aspekten är att lugna folks rädsla och att visa att vi kommer i fred, och att vi är era framtida ni. Allt som är planerat är för ert upplyftande och till ert godo, och vilka förändringar som än äger rum så kommer ni att vara de som har mycket mer att vinna än ni sannolikt förlorar.

Då ni kommer att stiga upp med Moder Jord så måste ett totalt renande äga rum och det gäller land, hav och atmosfär, vilka har svårt förorenats. Det har delvis skett genom vår närvaro och användandet av överlägsna teknologier. Vårt uppdrag har alltid varit att etablera en balans på Jorden, och vi har gjort det i en sådan utsträckning att vi har förhindrat henne från att luta sig alltför mycket från sin rotationsaxel. Jordbävningar är helt naturliga, men vi har lindrat deras effekter där de har utgjort ett stort hot mot mänskligheten. De är Moder Jords sätt att involvera sig i hennes eget renande, och livsviktigt nödvändigt om hon skall återgå till hennes ursprungliga skick.

Förr eller senare kommer ni alla att ställas inför sanningen om er resa på Jorden. Vad ni har sagts är långt ifrån sanningen, och ofta så är det förvridet för att passa skälen hos de som kontrollerar er. Ni är dock födda fria och har rättighet till att uttrycka er som Spirituella Varelser som har en fysisk erfarenhet. Denna frihetsgrad blir mycket snart er, och ni kommer att glömma bort de svåra tiderna i dualitet även om lärdomarna ni har fått förblir hos er. Ni kommer snart att uppskatta vilken storslagen erfarenhet ni har haft, och hur mycket det har drivit fram er utveckling. Det är i själva verket anledningen till att ni kom till Jorden, och det har varit en underbart upplysande tid som ni i slutändan inte alls kommer att ångra.

Jag är SaLuSa från Sirius, och vi är så glada att se hur ni får bevisen ni vill ha som bekräftar att de mörka Tjänarna drar sig tillbaka. Det finns ingenstans att gömma sig eller undvika rättvisan, så ni behöver inte bekymra er för deras öde. Liksom med alla själar som har vandrat på Jorden så styrs alla av Universums Lagar och ingen står ovan dem. Lagen ger dock inte bestraffningar utan tillfällen till att rätta till sina misstag. Allt utförs medan ni hålls i energin av Ovillkorlig Kärlek, så att ni vet hur mycket ni älskas av Gud. 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per StaffanDear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012