Followers

PUTIN

torsdag 8 mars 2012

SaLuSa 07.03.2012


 


SaLuSa 07.03.2012Fler av er börjar tro att förändringarna börjar bli signifikanta, och detaljerna finns där för de som har tid att söka efter dem. Efter ett flertal besvikelser så har nu en fas nåtts där händelserna har gått vidare, och till en punkt där de mörka Tjänarna inte kan stoppa eller reversera vad som händer. Deras dagar är räknade och de står inför förnedringen att förlora deras positioner och tillgångar. Ofta så har båda uppnåtts via mutor och korruption, och för dem så händer nu det outsägliga. Inte bara så måste de ge upp sina positioner utan också ge upp sina försnillade tillgångar. Rättvisa kommer att skipas i enlighet med deras brått och en värdefull lektion har lärts. Det behandlas varken mindre eller för mer än någon annan själ, och kommer att bota de skador de har gjort. Inte en enda sak missas när ni går över varje liv, och inte en enda sak kan döljas. Allt kommer att bli sett och förstått i enlighet med anledningarna till att det skedde, och om nödvändigt för att få klarhet så kan ni återuppleva aspekterna igen. Det gäller alla som ni har involverat i era liv, och de kommer naturligt nog när tiden är inne att också uppleva en liknande genomgång. Om ni har hemliga skulder nu så är vårt bästa råd att förlåta er själva, då ingen annan kan göra det åt er. På det sättet kommer ni att undvika självbestraffning vilket är onödigt, då varje upplevelse anses föra lärdom till er. Gå vidare med era liv och se till att ni inte upprepar samma misstag igen, då ni kan vara säkra på att ni igen kommer att testas. Karma kan rensas ut inom samma liv som det ägde rum, även om det mesta förs vidare och inträffar i ett framtida liv.

Vi har tidigare nämnt att Lagen om Nåd finns och kan användas för att frigöra er från Karma, och den kommer i effekt än mer då ni närmar er sluttiderna. I själva verket så ut av alla era liv så kommer er nuvarande att se mer omedelbar Karma, och ni kommer inte att föra det med er till Upplyftningen. Så, Mina Kära, se efter era erfarenheter och om de är för er utveckling så lär er vad de har att säga er. En del Ljusarbetare har redan gått förbi den punkten då deras liv inte har några fler lärdomar för dem. De har redan två fötter på tidslinjen för Upplyftningen och har höjt sina medvetandenivåer och skurit av deras länkar till de lägre vibrationerna. Ni kommer att instinktivt att veta vad de är, och ni kan be om hjälp om ni har svårigheter att rensa ut dem. Ni argumenterar ofta med er själva om att ge upp något ni tycker om, även om det är skadligt för er fysiska varelse och spirituellt oacceptabelt. Missbruk kan vara svåra att kontrollera, men när ni har en fast intention att övervinna dem så kommer ni att lyckas.

Det är inte bara en dålig diet som skadar er kropp, utan också missbruk i form av dåliga vanor, och de negativa energierna skapade av fult språk och musik som är oharmonisk. De störningar som de orsakar kan öppna upp er mot sjukdomar, både fysiska och mentala, om ni fortsätter. Er kropp har remarkabla helande förmågor som tar över när ni väl väljer en annorlunda väg i livet. Upplyftningen kommer nu så nära och det är vist att exakt avgöra vad ni vill, och hur ni skall uppnå det. Det är ert val, så bestäm er för vad ni vill göra och arbeta mot det.

Ljud har en viktig plats i era liv, och ni omges av en sådan kakafoni av olika ljud och en del är utanför ert uppfattningsområde. Ert val av musik har därför ett stort inflytande på hur ni mår. Rena ljus är, som ni kan tänka er, mycket nyttiga och har en helande förmåga, vilket är anledningen till att de används för terapeutiska ändamål. Era huvudsakliga chakra är en serie av energicentra från er rot chakra upp till er kronchakra, och i enlighet med deras tillstånd så har ni god eller dålig hälsa. Ljud kan föra dem till balans eller störa dem tillsammans med körtlarna bakom dem, vilket är skadligt för er hälsa och välstånd. Ljud kan förstöra och till och med döda, det är så kraftfullt och ibland används det som ett vapen i krig.

I de högre dimensionerna finns inte disharmoniska ljud, och ni omges av energier som är balanserade och vackra. De lyfter upp er finare kropp och själen, och det kan beskrivas som en sensuell erfarenhet. Fråga vem som helst som har varit i de astrala planen benämnt Sommarlandet om hur det är, och de kommer ofelbart säga er att ni är omgivna av en energi som är fridfull och full av kärlek. Detta är dock vad ni kallar den fjärde densiteten och när ni lyfts upp så går ni än högre till den femte densiteten. Kan ni därför känna hur det måste vara, och det är inte konstigt att själar tvekar att lämna sådana nivåer. Ni hanterar de lägre vibrationerna på Jorden därför att ni har vant er vid dem, men i kontrast till de högre så är de tunga och svåra att kontrollera. Ni har dock blivit mästare med att arbeta med dem, och var och en av er måste få beröm.

Inte alla av oss i den Galaktiska Federationen har gått igenom den mänskliga erfarenheten. Vi är därför extremt intresserade av er och hur ni hanterar er själva. Det faktum att ni får hjälp tar inte bort från er fantastiska bedrift att övervinna draget från de lägre energierna. NI är mäktiga Varelser som visar precis hur smarta ni är med att ha och göra med de mörka Tjänarna. En dag i framtiden kommer till och med de att förundras över er fantastiska kraft att övervinna allt som de har slängt på er. Er kollektiva erfarenhet kommer att hållas Salarna av Arkiv för alla att se och lära sig från.

Upplyftningen kommer inte bara att vara en välkommen brytning från utmaningarna inom dualitet, utan en livsförändring till ett som är högst glädjande och givande. Det blir något som ni kommer att ta helt naturligt, då det är vad ni var vana vid innan ni lämnade de högre domänerna. Illusionen som ni har levt på Jorden kommer att ha passerat, men inte utan att ha expanderat era medvetandenivåer. Alla erfarenheter kommer att ha bidragit till er övergripande förståelse av de lägre vibrationerna. Det betyder inte att ni behöver vara fullt medvetna om dem, utan bara lärdomarna ni har lärt er.

Jag är SaLuSa från Sirius, och kan bekräfta vad ni lär er just nu från ett antal olika källor, att ett större åtagande är på god väg att föra bort de som står i vägen för framsteg. Våra aktiviteter intensifieras också för att stödja våra allierade och vår kärlek går till er alla. 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012