Followers

PUTIN

onsdag 14 mars 2012

SaLuSa 12.03.2012


 


SaLuSa 12.03.2012Tiden springer iväg då mänsklighetens framtid utkämpas i Mellanöstern. Åtminstone så är det så som det förefaller för dem som ännu inte har vaknat upp och är fortfarande oinformerade. Tyvärr så är nyhetsmedia fortfarande förhindrade via de gamla sätten som förhindrar fritt tal, och undersökande journalism vilket skulle ha tillåtit att sanningen kom fram. Mycket händer som bör förtäljas, så att ni har en förståelse av vad som är bakom händelserna som hotar världsfreden. Vad som skulle vara än bättre är sanningsenlig rapportering så att era sinnen kunde vara lugna, med kunskap om att försök har gjorts för att starta ett nytt Världskrig, men att de har misslyckats och det kommer att fortsätta att bli så.Vi vill inte att ni plötsligt känner er rädda inför framtiden efter att vi har försäkrat er att allt går väl. Vi vill dock igen informera er att vår teknologi är sådan att vi har en total kontroll över vad som händer i Mellanöstern, och alla konfrontationer kommer snart till ett stopp. Auktoriteterna har blivit informerade att vi inte kommer att tillåta att kärnvapen används, och att vi motsätter oss alla sorter av aggression. Det är därför ganska lönlöst att fortsätta krigsövningarna, och att ta del i allt uppvisande som inflammerar situationen. Vårt tålamod är på väg att ta slut och om saker och ting inte förbättras så skall vi använda vår auktoritet för att sätta stopp för alla försök att ta del i krigsliknande handlande.

Vi av den Galaktiska Federationen är här för att se till att ni och Moder Jord tryggt anländer till er slutdestination, vilket är fullbordan av denna cykel av dualitet. Ju snarare som de mörka Tjänarna och deras gelikar bortförs, och deras inflytande också avlägsnas från dem, desto snabbare så kan vi alla koncentrera oss på businessen att få er på spåret mot Upplyftningen. Vi håller dock fortfarande i balans alla de energierna som spelar ut sig på Jorden och vilka ökar exponentiellt, och hjälper att höja era medvetandenivåer. Ni är fortfarande ganska långt borta innan ni uppnår något som kommer i närheten av fullt medvetande, men det kommer till er snarare än ni kanske anar. Ni förbereds för att bli Galaktiska Varelser och att ta er plats ibland oss, vilket är er gudomliga rättighet.

Vi ser hur förståeligt nog de som har vaknat upp till vad som händer med den Mänskliga Rasen fortfarande är bekymrade för de som fortfarande är i dvala. Vi vill försäkra er att innan slutet av året så kommer alla själar att veta om Upplyftningen och få tillfället att välja om de kommer att förbereda sig för det eller ej. Tiden är nu kort, men en del kommer fortfarande att klara det i och med att de har kommit in i detta liv för att göra det till sitt mål. Detta Mina Kära är den avgörande faktorn, då många är här för erfarenheten, vilken kommer att driva på deras utveckling, men inte redo att göra ett kvantum steg i medvetande. Svaret är att inte oroa sig för de beslut som fattas av andra själar, då de kommer att ha valt vad som är bäst för dem och tillfredsställer deras önskningar. Var säkra på att alla kommer att ses om, och att Gud inte gör någon skillnad från en själ till en annan, och att alla älskas lika.

Olika program som kommer att föra er framåt är redo att implementeras, och förberedelserna är fullbordade. Mycket beror på regeringsförändringarna, då helt klart så måste vi ha folk som kan litas på, och kan leda er med en full förståelse av vad som krävs av dem. Tilliten i era utvalda representanter har brutits så många gånger av de som inte har hållit sig till sina löften, och gjort er besvikna. I framtiden kommer era ledare att väljas utifrån deras vishet och spirituella erfarenheter, och de kommer att vara pålitliga och ärliga. Alltför ofta så har ni lurats av löften, vilka aldrig var ämnade att hållas av de som föredrog att vara i tjänst till själv istället för att vara i tjänst till andra.

Då ni utvecklar er vidare och fortsätter att höja er upp än högre i dimensioner, så kommer ni att finna att ingen själ kan ljuga eller bedra någon annan utan att deras intention blir känd. I själva verket kommer ni att veta genom att observera deras aurautstrålning, vilket ger en hel del information om den själen. Till och med nu så har ni folk som kan se och läsa auras, och de säger en hel del om er. Till exempel så kan ert hälsotillstånd ses, och i själva verket även påbörjan av en sjukdom innan ni i praktiken är medvetna om den. Ni är i sanning ganska komplexa Varelser och är i mörker då det gäller många aspekter av er själva, såsom era astrala kroppar vilka ni använder när ni är utanför er kropp. Många själar använder dem för att besöka sina bortgångna vänner och familj, men få tar med sig tillbaka ett vaket minne av dem. Kom ihåg att ni lever ett oändligt antal liv och som en själ så kommer ni alltid att existera i en form eller annan, och till slut bli en ren Ljusvarelse.

Meningen med livet är att utvecklas genom erfarenhet, och ni är den som väljer hur ni uppnår det. Jorden är en tuff erfarenhet, men ni visste att det skulle vara så, och här är ni nu efter hundratals liv i olika civilisationer som har expanderat era medvetandenivåer. Inga av era erfarenheter går någonsin förlorade, och ni behöver inte nödvändigtvis dra er till minnes de exakta förhållandena. Ibland så är det bäst att de glöms bort och extrema upplevelser som var otrevliga kan suddas ut från era minnen. Ni har en rikedom av erfarenheter som kommer att tjäna er mycket väl i vad än ni bestämmer er för att göra som ert nästa äventyr. En del av er kommer att förena er med oss som Galaktiska Varelser och helt riktigt som våra jämlikar.

Vårt uppdrag har förändrats väsentligt från då vi startade och nu är er väg klarare för oss, och det kräver en större inblandning i era affärer. Förhoppningen var att när som sluttiderna närmade sig så skulle de mörka Tjänarna se att deras position var ohållbar, och tillåta er att fullborda er resa utan inblandning. Detta har visat sig att inte vara fallet, och de har brutit löften om att upphöra med sitt agerande. Det gav oss inget annat val än att få tillstånd att bortföra dem, och som många av er nu finner så har detta påbörjats. För att förhindra dem från att fortsätta med deras inblandning så blev vi tvungna att förstöra deras anläggningar, vilka mestadels är underjordiska. Under tiden fokuserar vi oss på Mellanöstern som under en lång har haft potentialen att bryta ut i ett världskrig. Vi förväntar oss att när de olika länderna ser lönlösheten med att ignorera våra krav på att upphöra, att de slutar med sina aktiviteter och låter fred lägga sig på Jorden. Det måste vara så därför att det är gudomligt utfärdat.

Jag är SaLuSa från Sirius, och förtjust att vi står så nära till att lösa ett av era större världsproblem som står i vägen för permanent fred. 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012