Followers

PUTIN

måndag 12 mars 2012

SaLuSa 09.03.2012


 


SaLuSa 09.03.2012Vilken resa ni har igenom dualitet, och en dag kommer ni att kunna återkalla alla liv som ni önskar titta tillbaka på. Er nuvarande medvetandenivå är sådan att ytterst få människor kan göra så på ett kontrollerat sätt, men ibland kan ni få en plötslig glimt. Det kan hända när ni besöker platser eller länder som har haft mening för er i era tidigare liv. Ibland så är det något enkelt som en doft eller ett igenkännande av en viss period i er historia. I själva verket så är alla era många erfarenheter av gångna liv fortfarande inom era undermedvetna minnen. De tjänar er väl och är orsaken till mycket då det gäller er smak för kläder, och ni kan knappast har undvikit att se hur stilar kommer runt och tillbaka igen. Ni är naturligtvis påverkade av er omgivningar och kulturella uppväxande, och konformitet förväntas ofta av era gelikar, men ni finner fortfarande hur er egen smak kommer till ytan. Ni vet att på senare tid så har många Stjärnfrön besmyckat er Jord, och lätt skulle kunna se är de icke-konformister. De är ofta starka individuella Varelser, och i vissa fall kanske de besöker Jorden för första gången. De är vana vid att uttrycka sig själva precis såsom de känner och i enlighet med deras personlighet. För en del så kan de förefalla att vara rebeller, men det är helt enkelt på grund av deras förmåga att blicka ovan och bortom vad den ”normala” personen kan. De är fria själar och inte vana vid förhinder eller begränsningar på det sättet som ni normalt bli, genom att göra vad som förväntas av er. De skall därför ges full frihet att uttrycka sig själva, och även till och med för många yngre så är deras vishet högre än den genomsnittliga personen. De bör uppmuntras att säga vad de tänker, och att det lyssnas på deras ord och råd. Det är därför som de har kommit till Jorden vi denna specifika tid, och har mycket att erbjuda då ni förbereder er för Upplyftningen. Efter att sagt detta så vill vi tillägga att all kunskap finns inom, men inte alla har förmågan att nå den när de så vill.

Det är som ni kanske skulle säga ”alleman upp på däck”, då ni nu går en period till mötes då förändringar kommer att äga rum i snabb takt. Utav många anledningar så kommer de som är ljusarbetare att kallas på för att involvera sig själva i många uppgifter, som de har preparerat för under många liv. Det kommer att finnas själar som finner det så svårt att förstå vad som händer och de blir förvirrade och kanske rädda. Vad ni kan göra är att lugna dem och ge dem tröst om det behövs. Er närvaro och lugna sätt kommer att vara stärkande och lindra deras oro. Med tiden så kommer det att bli uppenbart för de flesta människorna att ut ur kaoset så växer en ny ålder fram, och det ger svar och ger till folket vad de vill ha.

Många av er har levt igenom liknande tider, såsom nedgången och förstörelsen av Atlantis. Dessa minnen finns fortfarande djupt inom ert undermedvetna och kan orsaka rädsla när ni känner att ni står inför en ny katastrof. Denna gång, som de flesta av er vet, så kommer det dock att bli ett annorlunda slut såsom gudomligt förordnat. Det spelar ingen roll vad det är som läggs i er väg, inget kommer att förhindra att Upplyftningen äger rum. Vi bekräftar igen att det är er intention att lyftas upp som för er igenom för då ni har fattat detta beslut så hjälps ni omedelbart för att uppnå det. Det handlar om att följa en väg som lyfter era vibrationer, så att när tiden kommer är ni redo.

Med kunskap om vad ni siktar på i livet så kommer det att ge er självtillsikt, och en nivå av förnöjsamhet och oberoende av vad som händer runt omkring er så kommer ni inte att lockas bort från era mål. Tanken om att föra er tid i dualitet till ett slut bör ge er en underbar puff, och göra det möjligt att stadigt hålla er på er utvalda väg. Ljusarbetare finner sig nu till rätta för de kommer snart att behövas för att hjälpa med att skicka bud runt om vad som händer och varför. Om några själar förkastar det så acceptera det som deras val och tillåt dem att uppleva vad de har valt. Allt sker av en anledning och vid slutet av tiden, som ni känner till den, så har det tjänat sitt ändamål. Erfarenheter på alla sätt och vis är vad ni har kommit till Jorden för så att ni ytterligare kan utvecklas spirituellt. Gör inte misstaget att döma er själva som inte passande att lyftas upp, då oberoende av vad som har funnits i er liv upp till nu så kan ni alltid stiga upp på en ny väg.

Mina Kära, livet på Jorden är ingen pick-nick, men det är inte menat att trycka ned er i lorten. Ni tar på er vad ni tror ni kan hantera och ni har fortfarande en fri vilja då det gäller hur långt ni går. I själva verket så är detta specifika liv så viktigt för er då det är ert tillfälle att lägga allt till rätta och klara ut all återstående karma. En del av er har redan nått det stadiet och kan ägna er till att arbeta för Ljuset. Om ni är en som inte än känner sig tillfredsställd på detta sätt så skicka helt enkelt bara ut tanken att ni önskar tjäna Ljuset på vilket sätt som era färdigheter tillåter. Var säkra på att när ni väl har gjort detta så kommer ni att användas vid rätt tidpunkt, och många ljusarbetare kommer att vara involverade under de sista månaderna innan Upplyftningen. När vi väl kan visa oss öppet och arbeta med oss så blir det fullt av aktiviteter då ni kan användas.

För närvarande är vi sysselsatta med konfrontationen i Mellanöstern, och även om de ser hotande ut och kan leda till krig så säger vi återigen att detta inte kommer att tillåtas. Den Nya Världsordningen kommer inte att tillåtas att dra nytta av någon situation som kan leda till krig, då vi i vilket fall som helst kan odugliggöra alla vapen om vi så önskar. Man skulle kunna säga att genom vårt handlande så har fred deklarerats och ett slut på alla krig i denna cykel. Det skulle vara förtjusande om era ledare kunde erkänna denna utveckling, och uttala det till världen. President Obama är förmodligen den första att göra ett sådant uttalande som helt klart pekar på hans plats som en fredsmäklare. Han har fått stort baktalande och beskylld för aktiviteter som är bortom hans kontroll, men det kommer att förändras mycket snart.

Jag är SaLuSa från Sirius, önskar er alla en obegränsad frid, glädje och kärlek. Ni kommer att njuta av dem alla inom en närma framtid och det blir ingen återgång till hur det var. 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per StaffanDear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012