Followers

PUTIN

fredag 23 mars 2012

SaLuSa 21.03.2012


 


SaLuSa 21.03.2012Det finns inga tvivel om att era medvetandenivåer har vuxit högst anmärkningsvärt på senare tid. Det finns mycket mer intresse av oss och våra skepp, delvis på grund av hur ofta vi nu kan ses i ert luftrum. Såvida det inte är en handling av felinformation så har det aldrig förekommit rapporter där den Galaktiska Federationen ar varit fientlig utan anledning. Vi orsakar aldrig död och då vi tvingas att vidta skyddsåtgärder så bortförs först besättningen på skeppet innan det förstörs. Vi tvingas ofta till sådana positioner när våra orders ignoreras, och vi ger dem bara där vi har auktoritet att ingripa. I de flesta fall så är det när kärnvapen är på väg att användas, och alla era regeringar har förvarnats att vi inte kommer att låta detta hända. Tro oss Kära Ni, en del av era militära ledare är fortfarande inställda på att använda dem för att starta ett krig. Vägen mot Upplyftningen är skyddad av oss och det är inte vår roll att rädda er, men att se till att tillfället finns där för er att ta. I själva verket så skulle varken ni eller Moder Jord vara här idag om det inte hade varit för vårt handlande. Gud har uttalat sig i denna fråga, och vi upprätthåller påbudet att denna cykel kommer att sluta med Upplyftningen. Jorden är kungajuvelen som under lång tid sökts efter av andra civilisationer. Försök har gjorts för att ta över jorden och vi har stoppat dem, men det största hotet mot era liv kommer från inom er. Mycket snart kommer ni att få lära er allt om er historia, och med detaljer då det gäller närliggande tider. Ni har fört en kamp utan att faktiskt veta vad ni gick upp emot, och mycket har ägt rum på högre nivåer. Den verkliga kampen har hela tiden varit mellan Ljuset och mörkret, och ni har bara vunnit igenom under den senaste tiden. Ni har kommit så nära ett nederlag, och det är en remarkabel bedrift att ha övervunnit de mörka Tjänarna. Det återstår bara att helt och hållet skära av förbindelserna och föra bort dem till där inte längre är en fara för er.

Mycket beror för närvarande på regeringsförändringarna som nu arrangeras. Det kommer naturligt att bli motstånd, men för de vars öde avgörs så finns det inga argument som kommer att rädda dem. Vi känner till sanningen, och än viktigare motiven bakom deras intentioner. Mutor och korruption frodas i vissa områden men detta kommer att ändras, och när det är gjort så kan vi gå framåt genom att etablera de nya Regeringarna. Då och inte förrän då kommer ni att se hur dagarna för ett firande blir en verklighet, och fred blir snabbt utlöst runt om i världen. Med ett enda slag så kommer det att sätta er fötter på en fast väg mot Upplyftningen, och inte längre kommer er framtid att vara under något hot.

Bida er tid medan renandet pågår och var säkra på att det inte blir några förseningar eller inblandning som kommer att tillåtas i vårt förfarande med er. Era behov kommer att tas om hand om inkluderande ett helande med metoder som generellt är nya för er, och som inte kräver droger eller kirurgens skalpell. Det blir en tid att gå vidare och fast och fullt träda in i det 21:a århundradet med alla dess teknologier. Det omöjliga kommer att visa sig möjligt och fart och effektivitet blir våra ledord. Ja, tiden rinner iväg, men vi kan justera in oss till vilka som helst krav på oss, och det är storleken på våra resurser som kommer att se till att det blir en av slutning som krävs av er.

Vi hör era rop och vi känner er förtvivlan då ert tålamod ebbar ut, men som vi ofta har nämnt – väntan kommer att ha varit värt det. Det finns så mycket att se fram emot och mer än de flesta människor uppskattar eller skulle kunna tänka sig. Er komfort och lycka är högt uppe på vår lista, och det inkluderar allt som gör slut på fattigdom och hunger. Det finns ett svar på alla problem som finns för närvarande, och inom en relativt kort period så kommer alla problem tas om hand om. Era villiga erbjudanden att hjälpa till har noterats, och vi vet var ni alla är så många av er kommer att kallas på för att hjälpa till. En del träning och preparation kommer att utföras på våra skepp i förväg, men ni kommer inte att behöva mycket i den vägen, då vi vet att ni kan adapteraer och är ivriga att lära er.

Fortsätt bara med era dagliga liv, och håll blicken på vad som händer runt omkring er, från vilket ni kan lära er sanningen om vad som händer. Det dröjer inte länge förrän en del media medlemmar inte har något annat val än att rapportera om viktiga händelser. Tanken på ett medvetet döljande eller förvrängning av fakta kommer att försvinna, med en ny beslutsamhet att tillåta riktig journalistik som har friheten att rapportera sanningsenligt. Det finns få om någon stor organisation som inte har försökt att presentera bara det som håller er under deras kontroll, och tyvärr så är religion en av de skyldiga. De flesta religioner har varit baserade på en förvrängning av fakta, tillsammans med hela falskheter. Som med allt annat så kommer de att renas tills att bara sanningen finns kvar, och om någon religion önskar att överleva i någon form alls så kommer den att behöva erkänna sanningen och hålla sig till den.

Som ni nu inser så kommer förändringarna att bli vittgående, så att ni inte längre lever lögnen som har tagits för en sanning. Har ni inte ofta tänkt att det måste finnas något bättre än vad ni har upplevt. Att det måste finnas en mening med livet och inte bara en mållös rutin, vilket höll er bundna till diktaten av Illuminati. Bara själva faktum att ni nu blir hjälpta att lyfta slöjan som har förhindrat er från att se sanningen, bör uppmuntra er att stå rakt och kräva friheten som har förnekats er. Varje individuell själ älskas oberoende av vilken roll som de för närvarande spelar, och ni alla har lika tillfällen att föra er mot Upplyftningen. Ni kan hjälpa varandra i detta avseende genom att stöda de som vaknar upp, och ibland är förvirrade över vad de förstår. Det är i själva verket en chock att finna att ni medvetet har blivit missledda då det gäller den sanna meningen med livet.

Vi kan inte glömma bort djuren på Jorden, då många arter är i farozonen på grund av de fysiska förändringarna. Människan har inte alltid varit snäll mot dem, men de är också här för att utvecklas såsom ni är. Husdjur behandlas i allmänhet väl, men angående de ni kallar vilda djur så behöver de också snällhet och kärlek. En del själar engagerar sig i sådant arbete, men inom den nära framtiden behövs mycket mer hjälp.

Jag är SaLuSa från Sirius, och vi säger er att vi har djur på vår planet, och att vår relation är en av respekt och kärlek för varandra. 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan 


Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012