Followers

PUTIN

tisdag 20 mars 2012

SaLuSa 19.03.2012


 


SaLuSa 19.03.2012Det är nu klart för många människor att en stor omskakning är på väg inom maktens korridorer, vilket kommer att göra det möjligt för mer vittgående förändringar att skrida fram. Det är viktigt att de som blockerar framsteg och väsentliga nödvändiga förändringar för att frigöra er från kontroll är helt och hållet bortförda. Processen är på god väg och de som står i vår väg är väl medvetna om att deras tid är kommen. Det finns ingen utväg för dem och deras brott är väl nedskrivna, med absoluta bevis på deras involvering. Vi talar om veckor och inte månader innan vårt agerande börjar bita. Vi är därför hoppfulla om att kunna ta ett stort steg framåt mycket snart, och ett sådant som ni kommer att få reda på. Vi har en del uppbackning från nyhetsmedia och vi tror att det inte kommer att ta lång tid innan rapporteringen om vad som händer sprider sig och blir korrekt. Vi är inte ute efter sensationer, men i vilket fall som helst så kommer händelserna att bli ganska extraordinära. Vi vill att det blir känt att den gamla regimen inte längre har kontrollen, och att den kommer att bytas ut mot en som i sanning representerar folket. Ljuset kommer åter Mina Kära, och det kommer att gynna allas liv. Det har tagit en lång tid för er att nå denna punkt i er utveckling och det krävdes en hel del tillit tidvis. Ni är nu mitt i att bli belönade med en rad av förändringar som skall lyfta er ut ur fattigdom, och ge er en smak av vad som kommer efter Upplyftningen. Efter tusentals år av subtila kontroller som gradvis har tagit bort era rättigheter, så mycket så att ni har accepterat det som normalt, så kommer ni nu till sist att uppleva frihet på en nivå som ni inte är bekant med. De mörka Tjänarna skapade avsiktligt förhållanden som i praktik ledde till ert fängslande i era egna hem. Som Spirituella Varelser så är ni Guds Barn, och fria att välja era egna upplevelser. Det måste dock läggas till att ni valde dualitet som ett sätt för att expandera och påskynda er utveckling.

Vad som finns kvar av denna cykel innehåller inte längre något ni behöver frukta, då de mörka Tjänarna har misslyckats med att uppnå sina mål. Ni har lärt er mycket från dem, men det var inte menat att ni skulle vara helt i deras händer eller deras önskan att ta en komplett kontroll över er. Er större lärdom har varit att uppleva separation från Källan, att se hur det är att återigen etablera er förbindelse med Ljuset. Ni gavs alla möjligheter att skapa er egen verklighet, och tidvis under tidigare civilisationer så uppnådde ni en hög nivå av frid och stillhet. De mörka Tjänarna var dock aldrig långt borta och drog upp planer för ert nedfall, och det fanns likaså perioder av mörker som resulterade i en total kollaps av de två sista civilisationerna.

Det kanske slår er som underligt att dualitet tjänar två ändamål, och i slutändan gynnar alla själar som har tagit del i det. Alla erfarenheter har värde för alla involverade, och kom ihåg att även om ni idag är fullt engagerade med Ljuset, så har det otvivelaktigt också funnits perioder då ni också tjänade de mörka Tjänarna. Eftersom inget dömande är involverat så har ni ingen anledning att se tillbaka och känna att ni bär på en skuld. Vad som betyder mest är såvida ni har lärt er lärdomarna det gav er, vilka ni kanske har gått igenom mer än en gång. Ert ego kommer att nära ert vakna sinne, och har inget att göra med beslut baserade på er medvetandenivå. Detta är där ert högre jag kommer in och då det ofta blir en kamp av viljor. Vi skulle förvänta oss att de bland er som har etablerat er själva på vägen mot Upplyftningen leder era liv och fattar era beslut baserade i Kärlek och Ljus och blir guidade av sitt högre jag.

Det bör vara betryggande för er att veta att vilka hårda tider som ni än uthärdar för närvarande, så kommer det att ha tagits om hand om innan slutet av året. Försök att se vilka karmiska lärdomar som är involverade med era slutliga erfarenheter, särskilt då som er svåraste test ofta lämnas till slutliga stegen av era liv. Vi kan säga er att ni aldrig får mer att ta hand om än ni kan klara av trots hur ni kanske känner det. Oberoende av vad situationen är så behöver den bara ha en begränsad effekt på er, och då era medvetandenivåer förhöjs så är ni mer kapabla att hantera dem. Nu är det en tid då det är viktigt att om ni har behandlats illa så tänker ni er inte att hämnas eller ge igen, då detta bara skulle lägga till på er karma igen.

Att förlåta är ett viktigt och väsentligt krav om ni skall fortsätta att höja er upp, och ju snabbare som ni kan lägga saker och ting bakom er desto bättre. Detta är särskilt viktigt då det gäller familjestrider eller meningsskiljaktigheter, då ni vill lämna dualiteten efter att ha slutit fred med alla. Kom ihåg att vid något stadie så kommer ni att gå över ert liv, och tvisterna som ni kanske har haft kanske inte alltid är såsom ni förstår dem nu. Det kan vara ganska avslöjande att höra den andra sidan av dispyterna eller argumenten som ni har varit involverade i.

Med så lite tid kvar i denna cykels så koncentrera er på era omedelbara behov som kommer att se till att ni är redo att lyftas upp. Var där ni tänker er att ni behöver vara för att uppnå det och vi kan försäkra er att det är relativt enkelt att leva ert liv på det sättet när ni håller ert Ljus hela tiden. Se hur folk runt omkring er reagerar, och lägg märke till att er närvaro ofta får folk att känna sig väl tillmods. Det är därför att energierna som ni sänder ut är harmoniska och upplyftande. I den större bilden när många själar gör så sker ett än högre upplyftande. Om ni tänker er den omvända situationen så kommer ni också att se hur lätt det måste vara för själar att dras ned av de lägre energierna.

Under en tid nu så har er Jord badats i allt högre energier, och nettoresultatet är att de lägre transmuteras. Renandet fortsätter och med bortförandet av de mörka Tjänarna så kommer att stort steg framåt att tas. Det kommer att överglänsas av den slutliga upplinjeringen när er Sol ligger i linje med många andra planeter och den stora Centrala Solen. Då kommer ni att förändras på ett ögonblick, och finna att ni lyfts upp och in i skönheten av en ny Jord. En som föga liknar vad ni nu känner till, vilken är livfull och av allt Ljus och de vackraste av färger, former och storlekar som harmoniserar med varandra.

Jag är SaLuSa från Sirius, och tack för ert stöd av den Galaktiska Federationen som hyser sådan kärlek för er, och vilken ni snart kommer att lära känna mycket bättre. 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan 


Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012