Followers

PUTIN

onsdag 26 december 2012

SaLuSa 07.12.2012


 


SaLuSa 07.12.2012
Vi känner ett lugn som börjar omge Jorden, då de som förbereder sig för 12.12. slappnar redan av och för in en nivå av frid i deras liv. Hitintills har det varit in viss nivå av frustrering och även otålighet, med förseningarna som har skett. Detta har gett plats för acceptans att er omedelbara Upplyftning är den viktigaste händelsen i era liv. Vad som följer kommer att kunna äga rum in en mer nedlugnad atmosfär, och fortskrider obehindrat från utomstående inflytande. Dessa kommer att bli ideal förhållanden, och tillåta oss att se till att ni är fullt medvetna om vad som är planerat. Det skulle inte bli en överdrift att det blir sensationella tider, när framstegen kommer att rusa fram. Att bara frigöras från de mörka Tjänarnas grepp kommer att skapa en omedelbar förändring i attityd mellan folk. 

Efter Upplyftningen kommer rädsla inte längre att vara en faktor i era liv, och öppen acceptans för varandra blir det normala sättet. Under alltför lång tid så har ni hållit era energier nära er själva, i en osäker värld där ni aldrig kunde veta vad vem som ni kunde lita på. De som bär de högre energierna kommer inte att ha några problem med att identifiera varandra, då ni bokstavligen kommer att ”känna” en annan persons energi och vet om de utav Kärlek och Ljus. Detta var i själva verket upplevelsen för de flesta människor som medverkande vid den nyliga konferensen i Sedona. De behövde inte ifråga sätta sina känslor, de bara visste omedelbart. En smak av vad som komma skall lät folk att uttrycka sig själva ganska öppet, och dela den stora Kärleken som genererades mellan dem. Med detta kommer alla andra kvaliteter av Kärlek, och principiellt en underbar omsorg och medkänsla för varandra. 

En del undrar om de är redo för Upplyftningen, då en liten rädsla för konsekvenserna av inte vara redo finns kvar. Var säkra på att om ert intresse i livet har varit centrerat runt omkring det, och det har varit er intention att göra så, då kommer ni sannerligen att lyftas upp. NI är inte förväntade att vara Helgon, utan bara en som känner Enheten av Allt Som Är, och gör sitt bästa för att leva i harmoni med allt liv. Ni måste ha mål livet och inte låta era ambitioner stagnera. Efter Upplyftningen kommer ert liv att upphöra vara så hektiskt som det nu är, och ni utvecklas fortfarande och er resa är långt ifrån slut. Oroa er inte nu över vad ni kanske kommer att göra. Vänta till ni har slagit er till ro i den nya livsstilen, och blir bekanta med det i de högre dimensionerna. Många kommer att så småningom associera det med Utopia, och känna att det är det ultima i tillfredsställelse och njutning. Det finns dock många fler nivåer ni kan föra er in i, som ni kommer att få reda på. En del av er kommer att tas dit på ett besök, för bara den rena erfarenheten av hur det är.

Portalerna öppnar till de högre rikena som var planerat för eoner av tid sedan. Medan andra civilisationer i ert Universum kan hantera sin egen Upplyftning så är ni tvungna att få hjälp för att lyckas. Det rör sig omkring det magnifika som skall äga rum, i och med att ni som är redo kommer att lyftas upp tillsammans. Ni kan inte vara en del av det utan att veta hur upplevelsen är, och den kommer att vara med er under en mycket lång tid. Kan ni se att trots trauma och problem som ni har gått igenom så har Gud gett den ultima belöningen såsom utlovat. Undermedvetet så visste ni hela tiden vad slutresultatet skulle bli, och det har gett er styrka när er tvivel satte in. 

En omedelbar förändring efter Upplyftningen kommer att bli upplösning av religioner som har varit baserade på falskheter. NI kan inte föra er in i de högre dimensionerna utan att vända er till sanningen, och det kommer att få allt annat att frigöras. De flesta kommer att finna Gud inom sig, men om en del fortfarande vill be och studera tillsammans så kommer det att tillåtas i enlighet med varje själs fria vilja. Med kommandet av Mästarna så kommer av det som behövs bortföras eller omskrivas att ske, och hjälpa att föra människor mer samman. Detta kommer att bli en aspekt av tiderna som kommer, där de av en liknande vibration kommer att finna varandra och arbeta tillsammans. Inte många själar vet än vad deras öde är, men det kommer att klaras ut ganska snabbt. Såsom alla andra nivåer som ni förhöjer er till så kommer det alltid att finnas mer avancerade själar som är tillgängliga för att ge er råd, och visa er den bästa vägen.

Det är helt klart att när ni blir fullt medvetna Varelser kommer ni att kunna ta på er fler komplexa utmaningar. Ni kommer att finna att det finns många yngre civilisationer i Universum, som gladeligen skulle acceptera er för er stora och extensiva erfarenhet. Som vi tidigare har nämnt, så är att vara i tjänst till andra är vad som gäller. När ni har Kristusmedvetandet och är allvetande så kommer ni att kunna hantera alla problem som ni presenteras för er. Samtidigt kommer ni att bli allsmäktiga och ha enorma kreativa krafter. Ni har många gånger blivit sagda att ni är Gudar under utbildning, så sådana utvecklingar bör inte komma som någon överraskning för er. För närvarande kanske tanken låter överväldigande, men kom ihåg att ni kommer att ha en lämplig medvetandenivå som går med det. 

Svikta inte från er väg då ni inte riktigt än har kommit Hem, och var disciplinerade då det gäller era slutliga dagar. Det finns inget behov för att springa iväg med denna ”sista” upplevelse innan Upplevelse, då inte så mycket kommer att förändras omedelbart. Det är mer en fråga om hur ni känner er som individer och förändringarna inom er, och ni kommer säkerligen att veta detta. Det skulle i själva verket vara överraskande om ni inte lade märke till en annorlunda känsla då det gäller er fysiska kropp, då den kommer att ha förändrats till en mer passande för de högre vibrationerna. Ni kommer inte längre att föra med er effekterna av föroreningar eller några andra gifter, och ni kommer att känna er som förnyade och fulla av energi. För bortförandet av andra problem som ni har fört med er så kommer det att finnas Staden av Ljus, och andra former av avancerat helande på de flesta platser. 

Jag är SaLuSa från Sirius, och blir lika uppspänd som ni är med de kommande förändringarna. Vi vet att ni kommer att bli i ett tillstånd av häpnad och förundring, att ni faktiskt kommer att ha upplevt Upplyftningen. Just nu så gör er bara redo för 12-12 och slappna av och njut av det helt och fullt. 

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey

Översättning Per Staffan – www.st-germain.se

Ursprungssajt: http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012