Followers

PUTIN

onsdag 26 december 2012

SaLuSa 14.12.2012


 


SaLuSa 14.12.2012
Såsom dagar kommer och går så var 12-12 en perfekt succé hur kunde det annars vara när det är utanför kontrollen eller inblandningen av alla på Jorden. Högre makter har sett till att ni är förberedda för er Upplyftning med Moder Jord. Nu räknar ni dagarna till 12-21, som kommer att bli en högst djupgående tid, en som kommer att bli den största upplevelsen inom ert liv, i själva verket, inom många liv. Framtiden är er och särskilt i detta liv har ni arbetat mot den ideala nivån, som är förenligt med ert medvetandetillstånd. Ni kommer alla att hamna precis där ni är bäst passade för att fortsätta er upplevelser. Ljusarbetare kommer naturligtvis att finna sig själva med deras sort, i de högst upplyftande vibrationerna. 

Det finns en del vackra själar med medkänsla och kärlek som inte känner till något om Upplyftningen, och de kommer också att förena sig med Ljusarbetarna. När förändringarna läggs på plats kommer det att bli mycket att göra för de som är upplysta och önskar att tjäna andra. Under en viss tid kommer behov som helande att hanteras på många olika sätt, tills att ni får tillgång till lokala centra med modern helande utrustning. En del svårigheter kanske uppstår tills att ert samhälle har blivit fullt integrerat i det nya levnadssättet. Då ni är uppväxt i rymdåldern kommer ni dock att anpassa er till det mycket snabbt. Nya teknologier kommer att övervinna de flesta av era problem på kort tid, och vi uppmuntrar våra Allierade att driva på framåt med deras främjande av enheter som ger fri energi.

Det allmänna tillståndet på Jorden blir sämre tack vara vädervariationer, och också inblandning i marknaderna som manipuleras för ge vinster. Oberoende av om det är mat eller pengar så fortsätter spekulanterna att skapa misär i en värld som redan är i kaos. Dessa förhållanden kommer dock inte att vara särskilt länge och kommer att låtas bli upprepade. Affärslivet och särskilt bankerna kommer att bli helt omorganiserade, för att se till att det aldrig igen blir en kollaps såsom ni nyligen har upplevt. Det monetära systemet kommer i vilket fall som helst att förändras, och ett rättvisare system av värdering införs. Det kommer att resultera i ett ärligt handlande och sätta stopp för korrupta sätt. Som vi många gånger har sagt till er så kommer tillgångarna att omfördelas och vi börjar redan återta gömda samlingar av värdefulla metaller. Lägg till detta St Germains Världsfond och så kommer ni att har tillräckligt för att se till att alla befinner sig ovan fattighetsnivån, som så många upplever idag. 

Pengar och värdesaker som ärligt har anskaffats kommer att förbli i ägandet av äkta ägare. Allt annat som har anskaffats på ett oärligt sätt kommer dock att återvinnas. En aspekt av era framtida liv kommer att vara att kriminalitet kommer att försvinna, då sådana handlingar inte kommer att inträda i sinnena av de som har lyfts upp. 

Medvetandenivåerna kommer att bli så höga att ärlighet i allt handlande kan tas för givet. Plus det faktum att folk som tas om hand om får sina behov tillgodosedda, och är glada och i Ett med alla andra. Ja, Mina Kära, så mycket kommer att förändras att ni inte har något att oroa er för, men var dock tålmodiga medan saker och ting reds ut. Vår frånvaro skall inte ses som avsiktligt från vår sida, då vi skulle ha velat att öppet komma fram redan för en tid sedan. Vad ni uppnår är genom era egna strävanden är dock en fjäder i hatten för er intention att klarlägga vägen mot Upplyftningen. Vi har naturligtvis hjälpt genom att stopp inblandning, som allvarligt skulle ha förhindrat ert arbete. 

Fred kommer till Jorden mycket snart och inte innan det är dags, då det erbjöds till era ledare för många, många år sedan, men det avslogs. Nu kommer det till er som en permanent fred och inte beroende av hur länder skriver på avtal. Det är Guds fred och Kärlek som ni har förtjänat genom att höja er över de lägre dimensionerna, och för själarna av kärlek som kan vara närvarande i de högre dimensionerna. Det är naturligtvis inte så att Gud inte älskar alla de andra själarna, då de kommer att fortsätta sina liv på den bästa nivån för dem och deras fortsatta utveckling. Guds ovillkorliga Kärlek är med er hela tiden och ges utan dömande av någon sort alls.

Det legala bortförandet av kabalmedlemmarna är klart, och kommer att genomföras när de har placerats utom räckhåll. Det finns speciella skäl för varför ni inte har något särskilt medvetande om det, eftersom det utförs för att undvika bråk och ovälkommen publicitet. Den exakta karaktären av våra handlingar är bäst hållna hemliga, men mycket snart kommer ni att lära er mer om vad som har hänt. I själva verket vill vi att ni är medvetna om våra intentioner, och det kommer snart en tid då ni skall bli regelbundet informerade. Det kommer att förknippas med avslöjandena, vilket vi är angelägna att få ut till massorna. Det är i själva verket ganska svårt att uppnå en situation där alla länder är överens om avslöjandena. Vi vill gå framåt nu eftersom vi inte kan hålla tillbaka mycket längre, men det kommer att följa efter andra förändringar som nu tar prioritet, såsom regeringsförändringar. 

Er Jord ser mycket vacker ut vid denna tid, då tillsammans med Ljuset och kärleken som skapades av Ljusarbetarna så finns det också mer Ljus då Säsongen av Goda Intentioner för fram det bästa hos människor. Det är en tid när gamla vänner, eller frånvarande vänner hålls i tankarna på ett älskvärt sätt, och de som kanske inte har någon släkt alls. Detta är kärlek i funktion, då omsorg och medkänsla känns av så många för de underprivilegierade, som ofta är hemlösa och utan stöd. I framtiden kommer dessa situationer inte att existera, det kommer att vara helt omöjligt med så mycket Ljus och Kärlek som existerar. Himlen är en verklig plats såsom ni tänker er det, i själva verket kommer ni förmodligen att finna det mycket mer häpnadsväckande och underbart vackert än ni någonsin kunde ha tänkt er. 

När vi väl påbörjar förändringarna så blir det nästan oavbrutna aktiviteter, men var säkra på att ni kommer att hållas fullt informerade om vad som händer. 2013 kommer att bli ett högst aktivt år, och det blir så också för många av er. När ni inkarnerade så var det Upplyftningen ni hade i tankarna, men vetskap om att ni kunde delta i det. En del av er har färdigheter som är användbara för oss, och ni kommer att veta när vi är redo att använda oss av er. Det finns otaliga sätt på vilka vi kan göra det, och en del av er blir tidiga besökare till våra skepp.

Jag är SaLuSa från Sirius, och älskar er för ert engagemang i ert arbete för att se till att allt är i ordning for Upplyftningen. 

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey

Översättning Per Staffan – www.st-germain.se

Ursprungssajt: http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012