Followers

PUTIN

tisdag 4 december 2012

SaLuSa 28.11.2012


 


SaLuSa 28.11.2012Som ni inser så har mycket få av de sedan länge uttalande förutsägelserna för detta år hänt och det har varit ett mycket normalt år. Det finns alltid mycket som händer av en fysisk karaktär, vilket i stort sett inte rapporteras om. Så det är trevligt att rapportera att lite har hänt, som kunde infria förväntningarna hos dem som förbereder sig för stora omstörtningar och katastrofer. Ni kan klappa er själva på ryggen för resultatet, då vibrationerna på Jorden har lyfts avsevärt från vad de var för bara ett par år sedan. Mängden Ljus som attraheras till Jorden har minskat behovet för ett mer energetiskt renande. Vi från den Galaktiska Federationen har också hjälpt genom att ta del av renandet, och i allmänhet förhindrat att föroreningarna blir värre. Detta inkluderar också ”Kemispår” (Chemtrails), vilka hade potentialen att allvarligt påverka alla livsformer.

Er väg igenom de sista veckorna av dualitet bör gå ganska så fredligt, vilket låter er koncentrera er på era förberedelser för Upplyftningen. Det bästa rådet är att vara lugna och fredliga, och inte låt något distrahera er från ert fokus på Upplyftningen. Ni kommer att bli historiska genom att vara en som faktiskt är på Jorden för att uppleva allt som är associerat med Upplyftningen. De gamla vibrationerna kommer inte längre att kunna påverka er utveckling, och på deras plats kommer det istället att finnas högre vibrationer som kommer att lyfta upp er. De flesta av er bör kunna registrera en del njutbara reaktioner från förändringarna, men de blir dock svåra för en del att assimilera. Den total frekvensförändring är naturligtvis långtgående, och alla livsformer kommer att till en viss nivå påverkas. 

Dramatiska förändringar kommer efter Upplyftningen, många av dem skulle ni dock redan ha upplevt. Allt kommer dock att hända med tiden, men snabbt för att ge er avancerandet som ni redan skulle ha påbörjat, om det inte hade varit för de mörkas förseningstaktik. Den mörka Åldern med alla dess begränsningar kommer att bytas ut mot en som ser hur ni lyfts upp på så många sätt, och för folket i er civilisation samman i ömsesidig kärlek och respekt för varandra. Alla tidigare åtskillnader kommer att sätta åt sidan, för att föra er nära samman i kärleksfullt samarbete och enhet. Detta kommer inte längre att vara svårt att uppnå då de falska barriärerna som placerades emellan er kommer att falla åt sidan då tillit byter ut rädslan som skapades för att hålla er frånskilda. Ni börja nu med att bli ert sanna jag, genom att vara utåtriktade och kärleksfulla och med förmåga att uttrycka era sanna känslor. Under en alltför lång tid har ni varit bundna av rädslor för vad andra kanske tycker om er, så ni har tvekat att visa er naturliga kärlek för varandra. Finn det inre barnet i ert hjärta som inte känner till era tvivel och försiktighet, utan strålar i att fritt kunna dela sitt Ljus och sin Kärlek. Ni har formats till att tänka på vad ni tror är er själva, genom selektiv träning under hela er uppväxt. Ni sätts nu fria för att dela er glädje av livet med alla andra. I framtiden kommer ingen att bli förolämpad genom att visa kärlek och det kommer att bli ett ganska naturligt sätt att hälsa varandra, då ni alla är Ett.

Ja, de ödmjuka skall ärva Jorden, och de som har orsakat så stora problem med deras avsiktliga krig med död och förstörelse, kommer att föras bort från er mitt. Bara de mjuka och kärleksfulla själarna kommer att bli kvar för att njuta av ett lyckligt och glädjefullt liv, vilket de inte har känt till i dualitet. Ni har visat att ni är mäktiga själar med hjärtan av guld, och alla kommer att känna igen er som uppstigna Varelser. Era skapande krafter kommer att slussas mot ändamålsenliga skapelser för det goda för alla. Hitintills har ni inte insett hur mäktiga ni verkligen är, och ni har inte haft kontroll över era färdigheter. Oroa er dock inte då när Upplyftningen förhöjer era medvetandenivåer så kommer allt detta att förändras.

NI är med-skapare med Gud, och er tjänst till andra kommer att ta er över hela Universum. Ni kommer att ha unika kvaliteter som kommer sig av era olika erfarenheter i dualitet. Ni kommer att ses som Mästarna av Ljus, och hjälpa andra framkommande att utvecklas. Denna tid ligger dock något i framtiden jämför med var ni nu är, men ni kommer att dras till att tjäna andra på så sätt. Ni har haft en lång och arbetsam resa, men ni har vunnit mycket som vi beundrar. Ni kommer att ta er plats vid sidan av oss som jämlikar, och många av er kommer att välja att förena er med Federationen. Ni vet tillräckligt om oss nu för att kunna fatta sådana beslut, och våra kommentarer hänför sig i lika stor utsträckning till män som kvinnor. I det avseendet, till skillnad från nu, så kommer ni båda att vara balanserad i de två energierna, och skillnaden av de två kommer knappt att vara märkbar.

Trots kaoset i er värld för närvarande så är utsikterna för fred mycket reella. Det tas upp på den högsta nivån, och svaret är uppmuntrande. Det är bortförandet av rädsla inför stormakterna som håller de små länderna tillbaka, men vi kan lätt hålla freden när väl en överenskommelse är uppnådd för att avrusta. Fred är ett absolut måste, om ni skall ingå i de högre dimensionerna, då det inte kommer att underhålla de lägre vibrationerna, med ett krigshot. Tillsammans med handlingarna för att uppnå regeringsförändringar, som också går framåt, så kommer dramatiska förändringar att ske, vilka kommer att förändra er civilisations hela utseende. Sedan kan ni lägga till avslöjanden och saker och ting kan avancera med full fart. Dessa händelser är inte alls långt borta och våra allierade arbetar hårt för att få dem att mogna fram.

Vi lägger helt klart en stor vikt vid avslöjandena, då det är ett sätt att föra oss samman och ingå i en relation som är nödvändig för era framsteg. Än mer viktigt är vår del av övervakandet av de enorma förändringarna i ert samhälle, och hjälpa era stora kommersiella företag att hantera förändringarna som påverkar dem. Det måste till förändringar som reflekterar behovet av mindre grupper istället för stora monopol, och justering mot nya sätt att arbeta. Ni kommer att se att business i framtiden kommer att vara öppen, så att alla vet vad som äger rum och att det sker med ärliga och rättvisa principer. Det borde vara lätt då de kriminella elementen som finns i ert samhälle då kommer att ha bortförts. 

Jag är SaLuSa från Sirius, och vill föra bort er från ett fokus på det förgångna, och ge er energier mot det nya i enlighet med era förväntningar. På så sätt för ni in det mycket snabbare, och var också beredda på vad som kommer att äga rum. Vi är med er Mina Kära, och kommer alltid att så vara. 

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey.

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se 

Ursprungssajt: http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012