Followers

PUTIN

lördag 10 december 2011

SaLuSa 09 December, 2011


 


SaLuSa 09 December, 2011 Det finns en känsla av förebud över världen då det blir uppenbart utifrån det yttre att allt inte är bra. Människan har tagit denna civilisation så långt den kan komma, och står inför den halkiga branten mot glömska. Hur som helst så var detta förutsett, och ni har inte bara lämnats för, som ni skulle säga, ”sjuda i ert eget spad”. Karma kräver att ni skördar vad ni sått under tusentals år. Ändå har Skaparen ingen önskan att se er lida i onödan, och gett er en väg ut genom Uppstigning. De av er som redan är av Ljuset behöver om någon vägledning för att komma igenom och flytta ert medvetande till högre nivåer som lyfter upp er ur dualitet. Er Medvetenhet är sådan att ni redan är på den väg som tar er ända upp till och igenom sluttiderna, upp på nästa stadier i evolutionen.


Ni kanske undrar vad som händer med dem som slumrar eller förnekar sanningen, vilka också har samma möjlighet som alla andra. Vi skulle vilja säga att mycket snart kommer händelserna att få media att notera det som händer på Jorden. Det kommer långsamt att stiga en förståelse av förändringarna kommer att spridas över ett större område, och inte bara det, utan förändringarna blir ett medel för att er civilisation ska kunna ta ett jättelikt steg framåt. De kommer att upptäcka att svaren materialiseras runtom er, och att informerade människor stiger fram för vidare ledning. Så, Käraste, varje själ kommer att ha jämställd möjlighet att ändra sina liv och sätta sina mål högre, om de önskar. Det kommer aldrig att sättas press på dem, men all hjälp finns tillgänglig för dem om de börjar söka efter sanning.Vi kommer också att handgripligen säkerställa att nödvändiga fakta kommer fram, så att det inte blir något tvivel för någon av er när ni söker den sanna meningen med livet. Till att börja med blir det en klar fördel om man erkänner Källan av Allt Som Är. Det har mindre betydelse vad ni kallar det för, men det ger en bas utifrån vilken ni kan arbeta som förklarar allt runtom er. Att se hur allt liv hänger ihop bör också göra det enklare för folk att acceptera vår ankomst. Vi är inte okända för er, eller främlingar, utan liknar er väldigt mycket i många avseenden. Vi har samma strävanden till att skapa kärlek och fred, och älskar skönhet och allt som är i harmoni och balans. I oss kommer ni att se er själva, och förstå vad Uppstigning kan göra för er. Det var alltid meningen att ni skulle bli Ett igen, och vi är här för att säkra att det kommer att lyckas.När saker blir litet skrämmande så låt er inte gå in i ett tillstånd av rädsla, utan håll ert fokus på vad ni vet ska bli de förändringar som ni lyfts upp av. Vi skall vara Riddarna i Vita Rustningar som träder fram när det behövs, och ta in er under våra vingar. Vi vet exakt vad som behövs, och är redo så snart vi kan visa oss öppet. Vår tid närmar sig ganska snabbt, och vi väntar på signalen som tillåter oss att träda in i era liv för allas bästa. Vi är inte här för att slåss i ett krig, om ni inte ser de Mörka och Ljuset som motståndare för att få kontroll över sluttiderna. Vi har ett positivt sätt och skulle aldrig ta till våld, utan försvarar oss på ett sätt som inte slutar med förlusten av liv. Vi har ofta demonstrerat detta när vi stått inför fientligheter från era militärer.Det är så mycket som vi önskar rikta er uppmärksamhet emot och som kommer att visa er att ni tagit emot besök av oss i tusentals år. Uppriktigt sagt så hade vissa räkenskaper inte kunnat förstås utan Rymdålderns kunskaper. Idag har ni dock fördelen med att leva i Rymdåldern och ändå finns det problem att övervinna, och ett som håller er kvar är rymdfärder. Förstå det så, att vi inte är begränsade till resande på ett sådant sätt att sträckan emellan oss ska räknas enbart i Ljusår. Avancerade civilisationer som vår, använder inter-dimensionella resor som tar i anspråk de som ni kallar maskhål (svarta hål). Vi kan bokstavligen hoppa över avstånd genom att ta genvägar, och kan färdas snabbare än ljuset om det blir nödvändigt. Det finns regler för uppförande som vi måste följa, och något som ni kan kalla Universums poliser, så som Ashtar Kommando, vilka håller ordning. Dessa teknologier kommer ni emellertid att få använda när ni visat att ni kan hantera ansvaret.Det liv ni håller på att träda in i är långt borta ifrån det som ni är vana vid nu. Det kommer att ha ett syfte och kan uppfylla era djupaste önskningar, också ge möjligheter att utforska miljontals olika planeter genom Universum. Livet flödar överallt, och ni kommer också att flytta mellan dimensionerna. Ord kan inte rättvist återge vad som ligger framför er, men ni kan vara säkra på att ni inte blir besvikna och det är bara ett stenkast dit.För att återgå till Jorden, kan vi säga att rensningen börjar äga rum och kommer att öka i intensitet. Samtidigt ändras vädermönstren genom att förhållandena blir mer tempererade. Extremerna som är vanliga på Jorden kommer inte att upplevas inom de högre nivåer som ni flyttar till, och det passar in på livet i allmänhet. Livet kommer att vara tillfredsställande och komma in i ett harmoniskt läge som gör att det blir ett slut på stressiga situationer. Livet blir behagligt, vänner kommer att finnas så nära som en tanke och kunna svara an på den. Som ni kan föreställa er, så kommer allt det emot er som gör livet till en ren glädje, så glöm de sorger och umbäranden som ni har uthärdat på Jorden. De kommer snart att bli blott avlägsna minnen, vilka ersätts av mer spännande och behagliga sådana.Vibrationerna på Jorden fortsätter ännu med förväntningar på de festligheter som många nu förbereder. Det är en energi som stannar och fortsätter att växa medan energigallret runt Jorden blir kraftfullare. De inkommande energierna avtar inte, utan fortsätter att strålas till er från många källor. Planen för ert befriande från dualitet kan inte misslyckas, och vår närvaro borde avlägsna alla tvivel ni kan ha.Jag är SaLuSa från Sirius, och önskar att vi kunde inpränta i er hur lyckosamma ni är som kan vara på Jorden vid en sådan underbar tid. Varje själ kunde inte vara med, men de som är med, får vår oändliga kärlek.


Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/

 

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC


Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012