Followers

PUTIN

fredag 30 december 2011

SaLuSa 30 December 2011


 SaLuSa 30.12.2011Vid en tid när ni finner att ni har förmågan att föra in ovillkorlig kärlek i era liv, och vi sänder energier till alla själar på Jorden, så är vi förbundna att ge er all hjälp för att uppnå ett levnadstillstånd som kommer att förbereda er för Upplyftningen. Er roll är att vara medvetna och mottagliga för sådana energier och att använda dem i ert vardagliga liv. Det kräver ett nytt sinnestillstånd eftersom de flesta liv idag kontrolleras av egot, vilket fungerar i ert självintresse. Det är den slutliga utmaningen som är svårast att övervinna, men ni kan klara av det, och ni kommer att känna er upprymd att ni är i total kontroll.

De mörka Tjänarna accepterar gradvis sitt underlag, och de förlorar mer makt för varje dag som går. De ser den globala rörelsen för fred då fler och fler människor inser värdet av att komma samman, och tack vare det stora antalet så uppnår de sina mål. De mörka Tjänarna har alltid fruktat ögonblicket då folket vaknar upp till vilka de verkligen är, och makten de har. Rädsla är inte längre det mäktiga vapnet det var tidigare, och Ljuset för folk igenom perioder av osäkerhet och ger dem styrkan att övervinna det. Händelserna som skall ske inom kort och som är väsentliga för era framsteg går nu in i ett skede av beredskap inför nästa steg som skall äga rum. Det betyder att året 2012 inte kommer att ta lång tid för att sätta fart och bli till en serie av förändringar, den ena efter den andra.

Det är ni som är instrumenten för att föra in förändringarna till era liv och som vi ser det, så kommer ni inte på något sätt att bli besvikna. Ni har länge väntat på att återresan till de högre dimensionerna skall påbörjas, och ni har knappt lagt märke till att den redan har börjat. Under detta kommande år kommer dock förändringarna att dramatiskt påskyndas och särskilt då det gäller er medvetandenivå. Detta för in ett accepterande av varandra som ser bortom ras och kulturella skillnader, och det hjälper också för att föra er samman. Människor är till största delen godhjärtade Varelser och har naturligen en fredlig karaktär.

Vi från den Galaktiska Federationen är mycket aktiva nu då vi blir mer direkt involverade i vad som händer på Jorden. Det handlar om att se till att våra allierade går framåt i den takt som är nödvändigt för att införa de första större förändringarna. Annars så fortsätter vi våra aktiviteter för att rena atmosfären, och att hålla noga kontroll på alla handlingar som är ämnade att starta ett nytt krig. Genom att bannlysa kärnvapenkrig så har vi påbörjat en period av fredlig existens, som till slut kommer att medföra bortförandet och förstörelsen av alla krigsvapen. Det finns ingen plats för sådana saker i de högre dimensionerna och inte heller några som helst tankar av aggression.

Krav på fred är så dominerade i folks sinnen och denna mäktiga energi gör att det införs. Såsom vi ser er Jord så är det uppenbart att nätverket av Ljus är exceptionellt starkt nu och lyfter upp Jorden in i de högre vibrationerna, då lika attraherar lika. Upplyftningsprocessen går vidare framåt och de mörka kan inte längre hålla det tillbaka. Deras dagar har kommit till ett slut och föga återstår annat än att fösa ihop dem och placera dem där deras makt och inflytande inte på något sätt kan blanda sig i med er. Deras dröm för att dominera världen har nu bytts ut mot en av fred som ett resultat av visionen projicerad av er.

Det kommer perioder av svårigheter och olägenheter för er när som nätet av kontroll som de mörka har lagt på plats tas ned. Detta gäller särskilt de finansiella och monetära förändringarna, men var förvissade om att våra allierade är fullt informerade och redo att agera omedelbart. Regeringsförändringarna kommer inte att orsaka många problem, då det kommer att finnas kontinuitet och kontroll när de äger rum. När avslöjandena uttalas kommer det naturligtvis att resultera i stora diskussioner, och medföra många avslöjanden av vad som har gömts från er under åtminstone ett århundrade. Dessa kommer i sin tur att resultera i vittgående förändringar genom att introducera fördelar och ny teknologi som ni redan borde ha använt er av. När vi väl kan arbeta öppet med er ska vi ge er fördelarna med vår avancerade övervakande teknologi för er Jord, då det gäller fysiska förändringar.

Kom ihåg att de huvudsakliga förändringarna inte kommer att äga rum tills efter Upplyftningen, när de med ett högre medvetande kommer att ta sina platser som de nya Galaktiska Varelserna. NI kommer till slut att bli som vi är och njuta av samma möjligheter, och uppleva fullständig lycka. Vilka upplevelser ni än måste gå igenom innan ni stiger upp så håll ert fokus på framtiden och då förefaller det inte så svårt. De bland er som är välinformerade kommer att vara på framkanten bland Ljusarbetarna, som kommer att hjälpa andra att förstå vad som äger rum. När nyhetsmedia väl kan tala fritt från censur och annan kontroll så kan ni vara säkra på att det blir er huvudsakliga källa för information.

Så allt är nu upplagt för mycket snabba förändringar och upplevelser, som kommer att föra er till en punkt som ni redan skulle ha nått. Ni kommer på så sätt att nå de nya nivåerna stegvis, och kommer att förberedas för nästa stora steg framåt som är Upplyftningen. Det kommer att bli något av en vild färd när det väl startar, men spännande om ni ser det från utifrån en välinformerad punkt. Många själar som nu bara vaknar upp kommer att vara ytterst förvirrade och förståeligt nog rädda. Det kan förväntas när man plötsligt tas bort från sin normal omgivning och förs in i det okända. Folk kommer dock snart att förstå att vi från den Galaktiska Federationen har fått uppgiften att se till att ni tryggt och säkert tar er igenom förändringarna. En del själar kommer naturligtvis att ha valt att lämna Jorden innan Upplyftningen, men de förnekas inte möjligheten att lyftas upp och de kan göra så direkt från de Astrala Planen.

Jag är SaLuSa från Sirius, och även om vi inte arbetar enligt er linjära tid, så förstår vi i vilket fall som helst hur ni förlitar er på detta sätta att räkna. Vi känner en suck av lättnad då ni nu träder in i året 2012, med alla förväntningar om att löften som har gjorts infrias. Om det någonsin fanns en absolut säkerhet att händelserna skulle fortskrida som förväntat så är det riktigt då det gäller året 2012. Vi är glada för er alla då vi vill att era sinnesstämningar lyfts upp och att ni går framåt fulla av hopp och glädje. Må era drömmar bli sanna och er väg bli full av Kärlek och Ljus.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey


Mike Quinsey - www.treeofthegoldenlight.com

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se
Svensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/

 


http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC
http://salusainhebrew.blogspot.com/ - HEBREW - NEW
Originals and translations of Galactic Messages available at

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012