Followers

PUTIN

fredag 23 december 2011

SaLuSa 23 December 2011


 


SaLuSa 23.12.2011Ni vill se bevis på de framsteg vi har gjort och det är förståeligt efter att tålmodigt ha väntat en mycket lång tid på något som indikerar stadiet till vilka händelserna har utvecklat sig. Denna typ av bevis är bara kända av de som är aktivt involverade, vilka naturligtvis är våra allierade, som ni finner i många olika länder. De finns dock framförallt i USA, vilket är hemvisten för de många hemliga operationerna som har ägt rum. Det är också var man kan hitta Illuminati och av den anledningen också landet där man kan förvänta sig de första nyheterna angående deras omhändertagande. Det är helt klart att inget av denna karaktär och av sådan vikt kan genomföras utan information läcks ut till resten av världen. Så vad ni kan göra är att hålla kontakten med pålitliga källor på internet som har tillgång till sådana nyheter. På detta sätt så kan de som ger ut felinformation kringgås och blir oförmögna att förvirra folk.

När som veckorna går behöver ni vara på er vakt och komma ihåg att de mörka krafterna jagas oberoende av vilket land som de är i. Beroende på slutresultatet så kommer det att avgöra när vi kan ta vår plan upp till en högre nivå och få det önskade resultatet som kommer att tillåta oss att gå framåt med Avslöjandena. Allt är så nära att falla på plats och vi väntar med spänd förväntan. Alla aktörerna i spelet inom dualitet måste lyda reglerna, och ingen mer så än vi som måste visa att vi gör det. Vi från Ljuset måste hålla en hög standard inom den Kärlek och Ljus som vi agerar inom. Huvudinriktningen kommer ifrån att tillåta val av fri vilja, vilket till slut avgör verkligheten som Människor skapar för sig själva. När ni har så gjort kan vi inte blanda oss i, annat än att vi kan se att ni har tagit en oönskad väg. Sanningen måste upptäckas genom erfarenhet, och vi kan inte förneka er vad ni har valt.

Vi menar dock inte att ni hålls fast i djupet av de lägre energierna. I själva verket så går uppvaknandet mycket bra framåt, och med de avslöjanden som snart kommer förväntar vi oss att det går än fortare. Sanningen sporrar folk till handling, och för dem in på en annorlunda väg som kommer att leda dem till Upplyftningen. Det är en väg till framtiden som håller allt som ni någonsin kunde önska er, då ni försöker att föreställa er hur det skulle vara att permanent föras in i Ljuset. Kom ihåg att den materiella nivån som ni är van vid bara är en blek reflektion av hur livet verkligen kan vara. De högre nivåerna kommer fortfarande att framstå som ganska solida, men energierna är mer förfinade, och det som ni ser som materia har en högre nivå av medvetande och reagerar i enlighet med detta. Till exempel, en del människor talar redan med sina växter, men hur skulle det vara om ni kunde förnimma deras respons och ”tala” med all former av liv. Det kommer så småningom, men efter att ni har lyfts upp.

Vi vet att många inte kan förstå hur förändringarna kan ske, under den relativt korta perioden som finns kvar till slutet av 2012. Med avslutet av cykeln av dualitet och det stora steget i medvetandenivå så kommer ni genom era egna skapande krafter och fördelar av avancerad teknologi snabbt föra er in i den Gyllene Åldern. Upplyftning är i för sig inte unik, och det är ett naturligt avslut i förskjutning från en nivå till en annan. Det är därför som varje själ som väljer att förbli i den nuvarande dimensionen får ett nytt tillfälle att stiga upp när nästa cykel tar slut. Vi måste dock tillägga att varje själ kan på egen hand stiga upp vid vilken tidpunkt som helst under förutsättning att den nödvändiga nivån av medvetande nås.

Mina Kära, ni har inte kommit så här långt för att sedan bli besvikna, och löften som har getts er kommer att infrias. Ni kommer att uppleva överflöd och veta hur det är att bli Ett och leva i fred och lycka, innan ni lyfts upp. Det kommer att bli ett stort steg uppåt från där ni är nu och äga rum snabbt. När de mörka Tjänarna är ur vägen så kommer det i själva verket att bli en högst spännande tid i era liv. Sanningen sprids och livet får en ny glans av skärt och rött i kärlekens tecken som genomtränger allt runt omkring er. Även de som blir kvar och är av en lägre vibration kommer att känna förändringarna, och alla aggressiva tendenser kommer att lugnas ned. Ingen kan förbli kvar under sådana tider utan att känna effekterna och det kommer att hjälpa de som är sena att vakna upp.

Världen kommer att förbli i uppror under en tid då det gäller de finansiella problemen och problemet med Euron är långt ifrån löst. Ni kanske kommer att finna att slutresultatet har stor inverkan på vad som händer i andra delar av världen. En del valutor kommer att försvinna och andra bli offer för en övergång till guldbaserade valutor, vilket kommer åter. Det blir varningar då det gäller slutresultatet och varierade råd från de som har något att vinna på det. Helt klart så kan inte alla ha rätt, och var förvissade om att våra allierade är involverade och de rätta besluten kommer att göras.

Detta meddelande blir vårt sista, till en vecka från idag och vi vill önska er all lycka i enlighet med hur ni firar denna period, när många tar ledigt för att fira jul. Ni kanske undrar om vi firar speciella tillfällen och vårt svar är ja, men vanligtvis för kosmiska händelser som vi kan delta i och ge av vår energi. Vi hyser naturligtvis stor kärlek och beundran för Skaparen, och glöm aldrig bort att vår livskraft är en och samma. Man skulle kunna säga att våra liv är en enda kontinuerlig meditation till äran av Skaparen. Ni kommer också helt säkert till slut att erkänna Skaparen som Källan för Allt Som Är. En sådan insikt kommer att föra alla själar mycket närmare tillsammans, och försöken att upphöja en Gud över en annan kommer att upphöra. Förstå att varje Universum har sin egen Gud, inom vilken ni har er varelse, så grälen ni har om vems Gud som är högst är irrelevanta och helt onödiga. Låt oss också göra det återigen klart att Gud är bara Kärlek, och det är bara lägre stående gudar som ivrar för krig och utövar bestraffningar.

Jag är SaLuSa från Sirius och litar på att ni förstår att det är nödvändigt för alla att vara förberedda att noga titta på alla fast hållna uppfattningar, i fall att de blir utmanade utav den sanning som snart skall ges till er. Vi som kommer från den Galaktiska Federationen tillsammans med Mästarna har inga intentioner att vilseleda er utan önskar att lyfta upp er till vår nivå där bara Kärlek och Sanning existerar, och det är ert verkliga hem.


Tack SaLuSa
Mike Quinsey - www.treeofthegoldenlight.com

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se
Svensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/

 http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC
http://salusainhebrew.blogspot.com/ - HEBREW - NEW
Originals and translations of Galactic Messages available at

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012