Followers

PUTIN

tisdag 20 december 2011

SaLuSa, 19 December 2011


 


SaLuSa, 19 December 2011


Var snälla och låt inte händelser som har orsakats av de Mörka Tjänarna distrahera er från ert fokus på året 2012. Ni ser nu hur de trotsigt slår tillbaka, för att göra en desperat sista ansträngning, men det uppnår inget för dem. Nu när ni förstår hur de opererar så kan ni förhindra ett utfall som i vanliga fall orsakar rädsla. Ni förstår hur de opererar och har blivit mycket mer urskiljande, och förnekar dem slutresultatet som de ville uppnå. Vi från den Galaktiska Federationen spelar vår roll med att skydda de bland er som är hotade, och i vissa fall har vi personligen visat oss för dem för att ge försäkringar. Var säkra på att vi känner till alla Ljusarbetare, och tillsammans med deras guider leds de på en väg som är minst sannolik att leda till konfrontationer. Det kan inte alltid undvikas, men det händer att de mörka Tjänarna är de som har ett handikapp istället för ni. Uppmärksamheten i pressen som de får är välkommen då det avslöjar karaktären av deras sätta att operera och hjälper andra att känna igen dem.


 
Det var inte alltför länge sedan som ni tenderade att acceptera allt som de i auktoritetsställning sa till er, och de utnyttjade er tillit för att lura er medan de utförde deras hemliga operationer mot er. Ni hör nu nästan dagligen om sanningen bakom många händelser som har iscensatts av de mörka Tjänarna, men gömt bakom legala aktiviteter. Sanningen går djupare än ni i själva verket känner till, men under de kommande månaderna kommer det att avslöjas för att rätta till historian. Det kommer att presenteras på ett sätt så att inget förnekande kan ändra på de fakta som stödjer de vi säger. Vi behöver också underbygga de handlingar som är planerade, när många högt uppsatta personer avsätts då de har deltagit i kriminella aktiviteter mot er. I skrivande stund söker vi att få bort dem helt lagligt, och inte slösa tid innan de är utbytta mot de som är av Ljuset.


Under många år har vi samlat ihop mer än tillräckligt med bevis för att visa vilka individer som har brutit sina löften för att arbeta för folket, och som istället har fallit för löftet att snabbt bli rika på deras bekostnad. Vi kan därför mer eller mindre göra oss av med de långa och tröga rättegångarna som de nu inte längre finns tillräckligt med tid för. En del brott mot er är dock så allvarliga att en del individer kommer att ställas inför rätta, för att avslöja vidden av dem. Som ni kan förstå så är dessa Varelser från Illuminati och kontrollerade planerna för att införa ett globalt slaveri av den Mänskliga Rasen. Med Upplyftningen nu så närstående så kommer de helt klart att till sist bli avsatta, och tillbringa sin tid på en lämplig nivå där de kan reflektera på effekterna som deras handlingar har haft på milliontals Varelser. Allt har inte gått förlorat för dem, men deras väg tillbaka till Ljuset blir lång och mödosam för dem.


Ljusarbetare runt om i världen ser frukterna av deras arbete att föra Ljus till Jorden. Folk vaknar upp i allt snabbare takt, och känner de nya vibrationerna som svämmar över er Jord. Det får effekten att rensa ut spindelväven som har förhindrat dem att se. Nu börjar sanningen att göra sig hörd överallt, och frågor ställs som ni Ljusarbetare kan besvara. Förr eller senare så måste frågan diskuteras om vad år 2012 kommer att föra med sig för er, då det finns många rykten baserade på olika tolkningar av Maya Kalendern. Det viktigaste svaret gäller er sluttid, vilken många människor tar bokstavligen som slutet på er värld. Välinformerade människor som har undersökt saken har korrekt dragit slutsatsen att ”slutet” hänför sig enbart till avslutandet av dualitetscykeln. De som läser våra meddelanden vet också att det betyder den officiella början på den Nya Åldern, vilket helt riktigt kallas den Gyllene Åldern. Alla själar bjuds för att ta del, men som ett val av fri vilja och behandlas inte annorlunda än någon annan. Alla får möjligheten att lyftas upp, men intentionen behövs finnas där, liksom ansträngningar att föra in ljuset i ert dagliga liv. Ni bör kunna känna inom er om ni är någon som har kommit till detta liv för att göra så, och ni kommer att veta att detta liv är en illusion vilken ni önskar att lämna bakom er.


Det kommande året blir ett år av många accelererade händelser, och det skulle nästan vara omöjligt för någon själ att gå igenom det utan att vara medveten om vad som händer. Vi kommer helt klart att vara vid framkanten av mycket av vad som händer, och vi förväntar oss att inom kort påbörja vår introducering till er, vilket startar vårt närmare förhållande. Ni är redo att ta emot oss, och med hela det gamla paradigmet som kollapsar runt omkring er vet vi att vi är mycket välkomna. Då kan vi hjälpa er att klara ut oredan, och fullt och fast sätta er på vägen mot Upplyftningen. Lyckliga tider finns runt hörnet, och ert tålamod som har testats hårt kommer att rikligt belönas. Bara lite till, Mina Kära, och så kommer löftena ni har getts att manifestera i er verklighet, och ni kommer att smaka på framgången som ni har arbetat mot sedan eoner av tider.


Inget händer av en slump, och ert frigörande från de mörka Tjänarna var planerat innan ni ingick i dualitetscykeln. Kom ihåg att tiden som ni förstår den bara finns på Jorden, och era liv i de lägre vibrationerna följer linjär tid. I själva verket så är allt i Nuet och det är därför som ni kan återgå till vilken period av det förgångna som ni vill och uppleva det igen. Så, när ni går över era liv så är de inte bara realistiska, utan helt verkliga med ljud, dofter och känslor som ni kan känna. Det finns inget utrymme för misstag när ni går igenom era upplevelser, och ni förstår också varför de ägde rum. I de flesta fall är de resultatet av karma som kommer från ett tidigare liv, och ni kommer att veta om ni har lärt er den ämnade lärdomen.


Om livet i dualitet låter hårt och obelönat, så kom ihåg att ni ville ha denna typ av erfarenhet för att gynna tillväxten av er själ. Ni lämnade dimensionerna av harmoni och fredlig samexistens för att expandera ert medvetande, och nu så är den perioden nästan slut. Alla väntar på er återkomst, men först kommer det slutliga stadiet för att göra ett avslut på era jordliga erfarenheter, och att göra så på ett glatt sätt. Vi kommer att assistera er i renandet och preparerar alla för en underbar och upplyftande avslutning.


Jag är SaLuSa från Sirius, och ni bör veta att vi har obegränsad kärlek för er alla.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey

Svensk översättning: Per Staffan 
 http://www.st-germain.se/
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC


Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012