Followers

PUTIN

måndag 12 december 2011

SaLuSa 12 December, 2011


 


SaLuSa 12 December, 2011 
Väntan har varit lång och ett mått på den tillit ni har och förmågan till fokusering på allt som är av Ljuset, då det har varit många störningar, inräknat de källor som har placerat ut sig för att vilseleda folk. Ni har dock blivit mycket klokare och kan skilja ut vad som verkligen är av Ljuset. Det finns i alla händelser olika tolkningar av skeendet som sätts upp för att föra er till Uppstigning. Det viktigaste är att ni ser att det slutliga målet är Uppstigning, vad som än händer, och hur ni tar er dit är inte en fråga som ska leda till diskussioner er emellan. Det är definitivt i ert intresse att göra olikheter tillåtna, då justeringar av planerna och timingen kan ske när som helst. Detta vet ni alltför väl, men ha förståelse för att ändringar ibland är nödvändiga för att finjustera våra aktiviteter. Då de Mörka har tvingats retirera, lämnar de efter sig ett spår av misslyckade försök att bringa oreda. Vi är fast beslutna att hindra alla sådana försök, och har nu den gudomliga fullmakten att använda mer kraftfulla metoder för detta. Likväl är vi verkligen försiktiga, så att inte oskyldiga människor blir inblandade.

Som ni kan föreställa er efter vi har gått in i år 2012, så kommer det att bli mycket spekulationer och ibland motsägelsefulla kommentarer om vad som ska komma. Förutsägelserna av Maya-folket kommer att användas enligt inblandade personers egna övertygelser, och som ni vet kommer många att tolka sluttiderna som slutet av världen. Det sista vi vill se är att denna tanke får energi så att den skapar en skrämselfaktor hos er. Det kan passa vissa därför att de redan tror på slutet som ett Guds straff för det onda på Jorden. Vi vill emellertid trycka på att det inte blir någon massförstörelse eller förluster av liv i någon större skala. Det är inte enligt planen, och då Gud är Helt Kärlek är det uppenbart, att Gud inte under några som helst omständigheter skulle dra tillbaka den Gudomliga Kärleken. Ni är alla Gudagnistor och vad som än händer så kommer ni alltid att vara odödliga.

Med sluttiderna kommer en ”sortering” då själar dirigeras till den väg som tillåter dem att fortsätta utvecklas på den vibrationsnivå som de redan befinner sig på. Det finns inget syfte eller någon nytta med att placera själar i en dimension som de inte är kompatibla med utifrån sin medvetandenivå. Så oroa er inte för andra själar, och kom ihåg att alla kommer till slut att finna sin väg som inte äventyrar deras fria vilja. Ni visste före dess ni inkarnerade vad resultatet skulle bli, och det är vad ni arbetat för, så ingen kommer att bli besviken. Vi inser att många skulle vilja fortsätta de världsliga förbindelserna och relationerna och fastän kärlekslänken är kvar, måste det tillåtas att varje själ ges total valfrihet. Människor lägger alldeles för stor vikt vid bröllopslöftena, som tolkas på så sätt att några önskar att äga eller behärska en annan Varelse.

Människor kommer samman för att deras relation ökar deras upplevelser på ett sätt som alla har nytta av, och från den ena livstiden till den andra kommer de att ändras av nödvändighet. Så, Käraste, försök att vara tacksam för alla själar som färdats med er genom dualiteten, och kom ihåg att ni alla har lärt av era erfarenheter. Tänk också på att i någon mån så har ni alla spelat en roll som en av de Mörka. Alla ska veta att ingen kan hitta någon som är mer helig än någon annan, vilket därmed kan sägas som att ni är ute på djupt vatten när ni dömer en annan själ. Till slut kommer alla själar att finna Ljus och Kärlek och någon karmisk belastning finns inte kvar från tidigare liv. I något läge kommer till och med minnen att suddas ut, då de inte längre är till någon nytta. Minns att ni ville uppleva dualiteten, och ta upp kampen mot de lägre vibrationerna som var förutsett att ni skulle sjunka ner i. När ni fullgjort er tid, finns det inget behov av att dröja kvar i dessa upplevelser, eftersom ni har bevisat er förmåga att övervinna dem.

Ert sanna hem är i de högre dimensionerna med ett glädjefyllt och tillfredsställande liv i fullständig harmoni. Illusionen av de lägre dimensionerna är er skapelse, och när den gjort sin tjänst kommer den att försvinna genom att åter absorberas tillbaka till det icke manifesterade. Uppstigning är en process av Universella proportioner, och det kommer att uppstå som en enstaka händelse. Utan Jordens uppstigning kommer processen inte att var fullständig, och det säger er hur viktig er civilisation är i denna tid. Ni är de Utvalda som man visste skulle nå framgång, och hur svårt det än är att acceptera, så har de Mörka också del i denna.

Illusionen har varit den verklighet som ni levt, ändå har upplevelserna varit fullständigt verkliga, och när ridån går ned vid slutet så kommer ni att erkänna varandras del i den och gå vidare. Så Avslöjandet kvarstår som en väsentlig del av medlen för att vi ska kunna komma till er och uttrycka illusionen på ett sätt så att ni kan förstå den. Det kommer att låta er se hur sårbara ni varit gentemot de lägre energierna, hur de Mörka har stulit er frihet framför näsan på er, och hur de har åstadkommit detta. Uppenbarandet av detta kommer att bli nödvändigt för att befria er från dessa låga energier en gång för alla tider.

Redan lever många av er era liv i högre vibrationer, och ni kan säkert vandra oskadda fram genom dualitetens minfält. Ni har brutit er loss från bindningar som ni samlat under många liv men som inte längre gör någon nytta för er. Viljestyrka krävs förstås för att komma upp i en ny vibration, vilket vi ofta informerat er om, och när denna avsikt väl har uttryckts kommer ni att få mycket hjälp. En del av vårt uppdrag är att säkerställa lyftet genom Uppstigningen för så många själar som möjligt. Avslöjandet av sanningen bakom era erfarenheter är en del av botemedlet för er minnesförlust om ert verkliga jag. Var ödmjuka och acceptera att hur intelligenta ni än är, så har ni blivit lurade precis som alla andra. De Mörka har varit smarta och extremt förslagna och tålmodigt arbetat på att ta över er och er värld. De tog inte med i beräkningen, inflytandet från oss, och från Mästarna som besökte Jorden och sådde dessa Ljusets frön vilka har öppnat era ögon.

Jag är SaLuSa från Sirius, och en del av den Galaktiska Federationens uppdrag är nästan fullgjort, men vår tjänst för er tar aldrig slut. Vi älskar er, och hyser en sådan beundran för det sätt som ni rest er upp igen.

Thankyou, SaLuSa.
Mike Quinsey


Svensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/

 http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC


Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012