Followers

PUTIN

lördag 3 december 2011

SaLuSa 02 December, 2011


 

 
SaLuSa 02 December, 2011 


Det är ingen tvekan om, att frågorna på Jorden nu ställs på sin spets, och det kommer till slut att leda till många av de förändringar som vi har sagt er under en ganska lång tid. I stort sett har er tillit hållits stark, och ni kommer nu att börja se några positiva händelser dra igång. Det finns trots allt ett gudomligt datum som fortfarande står fast som ett slutligt sådant, efter vilket vi inte kommer att tolerera någon försening. Om det blir nödvändigt ska vi ta till direkt handling, men på det ena eller andra sättet ska vi snart komma igång med vår plan för er slutliga frigörelse från de Mörka. I den europeiska krisen kan man ännu se ett antal länder som inte kan fullgöra betalningarna på sina lån, och det har utsatt andra länder utanför Europa för risker, men detta är ingenting jämfört med hur det antagligen kommer att sluta. Om ni fortsätter att se detta som spännande tider, så dras ni inte in i den panik som troligtvis uppstår.

Det är emellertid uppenbart att vad som än händer nu, så varar inte en ogynnsam situation särskilt länge, då tiden snabbas på och ni är nästan i det magiska året 2012. Se händelserna som medel för ett avslut, och det kommer att bli ett som är helt tillfredsställande och för med sig de välkomna förändringar som för alltid ändrar era liv. Det har varit en prövande resa, och det var ändamålet med den så att ni kunde utvecklas ut ur förhållanden som riskerat att dra ned er. Som vi ser det så har ni gjort extremt bra ifrån er, särskilt sedan slutet av förra århundradet. Det var väntat, därför att medan tiden gick så strålades mer Ljus till Jorden. Det har förankrats genom de av Ljus, som i många fall kom till Jorden särskilt med detta syfte. Det är inte bara de Mörka som sätter sina mål långt i förväg, då vi av Ljuset har gjort så i tusentals år. Vår fördel har varit uppbackningen och stödet från Ljusvarelsernas stora källor, vilka också har varit beredda att sända en aspekt av sig själva till Jorden. Kanske ännu viktigare för resultatet är, att denna cykel alltid inplanerats för att säkra en seger för Ljuset.

Den Galaktiska Federationen är beredda att agera med mycket kort varsel, och fortsätter under tiden att nära bevaka alla aktiviteter på Jorden. Vi tvekar inte att visa vår överlägsenhet när det gäller teknologi och att göra det klart för de Mörka att motstånd är lönlöst. Ändå vägrar de envist att ge upp då de vet att vilken delaktighet som helst med dem kräver av oss att vi håller oss till reglerna. Vi har respekt för allt liv, medan de helt saknar denna respekt när det gäller sina medmänniskor. Liv är för dem något som kan förbrukas, och de kommer att använda detta för att vinna över vem som än kommer i deras väg. Vi, å andra sidan, kommer att förflytta våra ”fiender” till säkerhet snarare än att döda eller skada dem. Ni kan därför vara försäkrade om att vi flyttade all personal före vi förstörde underjordiska militärbaser. Den som påstår annorlunda kommer med osanning och är ute efter att måla upp en falsk bild av oss.

Några av er kanske undrar, med hänsyn till vad vi säger om oss själva, varför vi inte räddar liv vid andra tillfällen, som till exempel vid katastrofer. Det är en reaktion man kan förvänta sig, och svaret är det som vi gett tidigare, att det har med en själs livsplan att göra. Själar som går bort under sådana omständigheter har önskat gå bort, och valt en situation som emotser deras behov. Förstå det så att det inte finns något som är oavsiktlig död, och det som ni kallar naturlig död är också planerad. Om ni tänker på det, så skulle det vara liten mening med att planera ett liv för att utvidga er andliga förståelse, om ni oavsiktligt skulle hindras från att uppleva det fullt ut. Det är emellertid sant, att på grund av er fria vilja, så kan ni förkorta ert förväntade liv. Det är dock bara efter att ni noggrant övervägt följderna av det.

Det kommer att finnas andra bland er som kommer att ta upp liv som förkortas genom självmord, och även dessa själar ges en sista-minuten möjlighet att ändra sig. De möts av sina Guider som känner till deras ursprungliga livsplan, och de blir visade resultatet och hur det påverkar deras familj och vänner. Vi kan försäkra er om, att därför finns det många själar som är tacksamma för att de fått en chans att ändra sig. Generellt sett så åtar sig ingen i någon livstid mer än vad man klarar av. I dessa sluttider är det dock många själar som är angelägna om att klara upp sina karma, och har packat sina liv fulla av erfarenheter.

När ni stiger upp till de högre nivåerna, har ni förstås en enkel övergång från ett liv till ett annat utan att gå igenom döden. Ni gör det genom eget val eftersom ni själva beslutar när det är dags att gå vidare. Ni kan bokstavligen kliva ur er gamla kropp och in i en ny som ni vill. I och med förändringarna i era kroppsceller som håller er ung och frisk, har ni inga av de sjukdomar eller funktionshinder som ni upplevt på Jorden. Vad ni än kallats att göra för att åstadkomma Uppstigning, så är det helt klart värt det, eftersom det kommer att dröja innan möjligheten kommer tillbaka. Det är upp till er, och absolut inte omöjligt att stiga upp från vilken livstid som helst, men ni ska ha nått dit genom era egna ansträngningar. Det är därför som er Uppstigning nu anses vara unik, eftersom det är i form av ett erbjudande till varje själ, med oändlig hjälp som ges till dem som beslutar att ta emot det.

Om ni är en som just har vaknat upp till vem ni verkligen är och börjar förstå meningen med livet, var försäkrade om att ni redan är omgivna av kärleksfulla själar som är ivriga att hjälpa er. Det är fortfarande tid kvar och när ni väl har siktat in er på uppstigning så är ni redan halvvägs och ni kommer att märka hur era medvetandenivåer ökar. Att vara på Jorden och inte av den, det är ett mycket användbart råd då det låter er koncentrera er på framtiden och låta de gamla sätten passera förbi er. Det är de som inte kan släppa sitt grepp om de jordiska tingen som får kämpa för att komma loss, och som vi ofta påpekar, så är det rädsla som är orsaken till detta. Gå från att skrämmas av förändringar till att välkomna dem, och se hur nödvändiga de är om den Mänskliga Rasen ska utvecklas ur den gamla cykeln till den nya. Långsamma förändringar kan ändå ske när det gäller vissa av de massiva cyklerna, allting är i rörelse även om de verkar omöjliga att upptäcka.

Jag är SaLuSa från Sirius, och jag tackar alla som sänder er kärlek till oss och bjuder in oss till er. Vi skulle inte kunna komma utan det, och vi vet nu att det är dags för vår öppna kontakt med er. Vi älskar er alla.

Tack, SaLuSa.
Mike Quinsey

Svensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/

 


http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC


Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012