Followers

PUTIN

lördag 10 december 2011

SaLuSa 07 December, 2011


 SaLuSa 07 December, 2011 


Det ska sägas att det aldrig lagts ett sådant tryck på de Mörka som nu. Det kommer att obevekligen ligga kvar tills de avgår, eller att vi har avlägsnat dem till dit de inte längre kan blanda sig i er utveckling. Det finns tecken på att deras organisation har blivit fragmentiserad, och det gör ett snabbare slut på deras aktiviteter. De har också nekats tillgång till sitt orättmätiga välstånd, som till slut kommer att bli återtaget och rättvist fördelat. Till slut kommer det inte att finnas de världens fattigaste som hålls i fattigdom, utan alla ska ha vad de än behöver för att kunna leva ett fridfullt lyckligt liv. Girighet och själviskhet kommer att ha utrotats, och med det följer en varaktig fred för alla folk. Efter det kommer de teknologiska fördelar, som vi tagit med till er, att avsevärt höja människors levnadsstandard. Det kommer att fortsätta tills ni inte har fler materiella behov, och ni kommer till slut att leva av det Ljus som omger er helt och hållet.Det finns många av era vetenskapliga uppfinningar som har hindrats från att bli tillverkade. Sådana som genast hade lyft upp er livskvalitet. Många är förknippade med försörjningen av fri energi, och vi skall avlägsna alla begränsningar och hjälpa till att få dem i tillverkning så fort som möjligt. Varje steg framåt kommer att frigöra er från den träldom och kontroll som de Mörka lagt på er. Vi ser också att alla människor går samman på ett härligt sätt, och alla slags återstående barriärer kommer att avlägsnas, särskilt då det gäller religiösa intressen. I verkligheten, och på en högre nivå, finns det inga skillnader alls, och ni kommer att förstå den verkliga betydelsen av att vara sin broders väktare. Vad det handlar om är att hysa en djup kärlek till allt liv, och se det som Ett. Föreställningen om ”Vi och Dom” kommer inte längre ha någon grund i sanning, då alla kommer att behandlas rättvist och ses efter för att få njuta av Jordens frukter och värden.


Ni går in i en period av instabilitet, men den kommer inte att pågå någon längre tid, och där människor hjälper varandra kommer den inte att ha någon bestående inverkan. Tanken om att varje person arbetar endast för sin egen räddning är egoistisk och enbart ett verktyg för överlevnad. Ni kommer inte att behöva gå till sådana ytterligheter, då vi också kommer att vara till hands för att stödja er. Det är därför som avslöjandet är så viktigt, eftersom när vi och vårt verkliga syfte väl blivit kända, så vet vi att med er kan vi samla våra styrkor. Vi skall vägleda er hela vägen fram till Uppstigning, och fortsätta vara med er efter den avgörande upplyftningen vid slutet av år 2012. Vi är lika mycket av er som ni är av oss, och er sanna bakgrund kommer att visa hur mycket vi är förbundna med varandra. Det finns egentligen ingen skillnad mellan oss, och det är enbart de högre vibrationerna som skiljer oss åt. Vi är på den nivå som ni siktar mot, och när ni väl har nått den så blir ni ganska annorlunda jämfört med vad ni är nu. Er främsta tillgång kommer att bli er höga medvetandenivå, som kommer att vara kosmisk till sin karaktär.


Förändringarna som kommer under de följande tolv månaderna, är inget jämfört med de som kommer efter. Era evolutionsnivåer kommer att ta ett rejält språng, och ni kommer att inta er plats vid sidan av oss. Vi är er familj, och det dröjer inte länge förrän ni har lärt er mycket mer om var ni kommer ifrån och om er relation till medlemmarna i den Galaktiska Federationen. Alla sorters olika civilisationer är representerade på Jorden, och genom era erfarenheter kommer ni att ta med er tillbaka den kunskap som kommer att visa sig vara mycket värdefull i sin tjänst för civilisationer på uppåtgående. Ni är just på väg att avsluta er tid i dualitet, men det finns civilisationer i andra universa utanför ert eget som inte har avslutat sin ännu. Precis som Mänskligheten kommer de att utvecklas snabbare om de får hjälp, och det kommer att vara tilltalande för några av er och representera en uppgift som ni frivilligt kan ta på er att utföra. Service till andra är en självklar livsstil när ni en gång har stigit upp, och ingen själ skulle hålla inne med hjälpen den kan ge andra. Ni som har färdats långt på Ljusets väg, känner redan dragningen åt att ge av er själva för att åstadkomma förbättringar för andra.


Känn förtroende för er egen förmåga eftersom ni kan göra mycket mer än ni kan föreställa er. Ni kommer i alla händelser att bli medskapare när det gäller den nya Jorden. Er kärlek är allsmäktig och när ni delar den med era medmänniskor så lyfter ni upp deras själ. Det är en läkande energi som endast är förbunden med er egen vibrationsnivå, och medan ni går igenom nästa år, så kommer den att öka avsevärt. I sinom tid kommer det att finnas anläggningar för healing placerade på Jorden, men till och med de kommer inte att behövas efter hand. Ni har så mycket att vinna på att hålla fast vid er avsikt att stiga upp, och ni kommer också att helt lyftas upp ur de lägre vibrationerna. Redan nu känner många av er obekväma i områden med låga vibrationer, så ni kan föreställa er hur vi, som är på en ännu högre vibrationsnivå, känner den tyngd som finns. Det är för oss en verkligt obehaglig känsla.


Många tidslinjer löper nu samman, och det tyder på att när vi väl kan börja manifestera vår plan, så kommer en hel räcka av händelser spelas ut under kort tid. Allt vi kan be er om är att hålla fast vid er vision om framtiden. På det sättet kommer ni att bidra till att energin i visionen hålls uppe och allt kommer att ske till belåtenhet för alla. Timing är som vanligt extremt viktigt, men vi kommer inte att avslöja datum förrän det är helt säkert att göra så. När vi kommit i ledning kan vi anförtro oss till er med vad vi håller på med, och ni kommer verkligen att steg för steg arbeta mer med oss och behöva bli informerade.


Vi har folk från Jorden som besöker oss på våra fartyg, men för det mesta har de litet eller inget vaket minne av det. Det är vanligtvis de som redan arbetar med oss, och besök enbart för nöjes skull får vänta tills mer säkra tider. Av nödvändighet är våra allierade de mest frekventa besökarna inklusive några av dem som är era statsöverhuvud. Det är många människor i auktoritetsställning som stöder vårt uppdrag helt och fullt. Till dess att de Mörka inte längre en fara för dem, håller de emellertid en låg profil. Ni kan ibland få den felaktiga föreställningen om att vi har ringa stöd, men det är långt ifrån sanningen och så är det i alla delar av världen.


Jag är SaLuSa från Sirius, och njuter av den våg av munterhet och förväntan som alstras så här dags på året, då många förbereder för festligheterna som snart är hos er. Människor verkar mycket motståndskraftiga, och fastän många av er lever på en liten inkomst så verkar ni kunna resa er över det. Det värmer stort i hjärterötterna att se godheten och omsorgen som kommer från så många av er som är fast beslutna att ta fram litet glädje och lycka till världen.

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/

 


http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC


Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012