Followers

PUTIN

tisdag 6 december 2011

SaLuSa 05 December, 2011


 


SaLuSa 05 December, 2011 
Våra allierade fortsätter att göra framsteg i sina ansträngningar för att få ett slut på de Mörkas aktiviteter. Motståndet trycks åt sidan då vi nu har övertaget, och några stora kupper kan mycket väl få Pandoras ask att öppna sig och avslöja de som har stått bakom planen för att få världskontroll. Vi närmar oss definitivt hälarna på de ansvariga, och för en gångs skull kan de inte köpa sig fria. Så mycket har avslöjats om vad som pågår och hur era rättigheter tagits ifrån er, där mutor har varit en stor del i detta. Ärliga politiker försvann för länge sedan, men det betyder inte att det inte finns ärliga politiker. Olyckligt nog blir deras röst ofta förkvävd och regelbundet ignorerad, men deras dag är i antågande och ni kan vara säkra på att vi vet namnet på varenda av dem.


Varje dag nu rymmer en möjlighet till spännande nyheter, och Avslöjandet får energi av att ni fokuserar på det. Det betyder att det snart brister fram i offentlighet, då det inte kan hållas tillbaka mycket längre. Det kommer att en gång för alla bevisa vår existens, och avlägsna idéer om att vi har dolda motiv när det gäller er och er Jord. När väl våra sanna motiv har bekräftats, hoppas vi att kunna stilla oron hos dem som tvivlat på att vi kommer med fredliga avsikter. Ni behöver verkligen oss, och i varje fall är det bestämt att vi ska gå samman i Ljusets Brödraskap. Er framtid kommer att ta er till sfärerna i Kosmos, det är er sanna hemvist och där ni återfår er sanna status. Så ni kan se att det är mycket att göra och Uppstigning är det första stora steget som lyfter upp er. Det kommer att bli ett stort språng framåt i era medvetandenivåer.


Alla kommer att vid något tillfälle få samma möjlighet att stiga upp, men det kommer med villkoret att ni behöver se till att lyfta era vibrationer. Ni kan inte promenera rakt in i Uppstigning utan att först bli kompatibla med de nya nivåerna. Vi har redan sagt er att det som behövs till att börja med endast är en bestämd avsikt att stiga upp, men ni kan behöva ändra ert liv så att det speglar de nya vibrationerna. Det betyder att gradvis göra er fri från bindningar som inte gör nytta för er. Sådana som kanske är vanemässiga som att använda droger eller hänge sig åt aktiviteter med låga vibrationer. Om ni väljer att stå över chansen att stiga upp så är det ert val och ni blir dirigerade till en väg som tillåter att ni fortsätter med ert nuvarande sätt.


Vissa anhängare av religioner förväntar sig Guds vrede ska sänkas över Jorden, men vi vill göra det klart att er Gud Är Helt Kärlek. Detta scenario är bibliskt till sitt ursprung och kommer av falska läror, eller från gamla förutsägelser som inte längre är relevanta. Självklart blir det fysiska förändringar, då det ligger i karaktären av Moder Jord som också är ansvarig för att genomföra dessa. Emellertid är det inte menat att dessa förändringar ska förstöra Jorden utan vara en del av den nödvändiga rensningen för att förbereda Jorden för Uppstigning. Faktum är, att ju mer Ljus som tas till Jorden, desto lättare blir förändringarna, och därutöver blir människor varnade om de är i fara. Några kommer att beakta varningarna, men andra kommer att stanna enligt sin intuitiva känsla.


Käraste, ni har kommit långt för att nå denna brytpunkt i era liv, så var snälla och lägg märke till vad som händer runtom er. En del information kommer att cirkulera med avsikt att sprida rädsla, och ni bör veta vid det här laget att det är just denna energi som ger de Mörka näring. Utan att lyfta ett finger kan ni hjälpa till att hålla dem nere, genom att förvägra dem energin som de lever av. Låt ert Ljus fortsätta att hela tiden skina klart, och låt inte ert fokus flyttas från ert mål. Året 2012 kommer att möta upp med en ökning av den hastighet som Ljuset sänds till Jorden, det betyder att ni snabbt lämnar de gamla vibrationerna bakom er. När ni skakar dem av er kommer ni att märka att en mycket lättare känsla tar över och en underbar frid sänker sig över er. Om ni redan har det så, så säger vi: bra gjort, och att ni gör allt som är möjligt för er förberedelse inför Uppstigning.


Vi i den Galaktiska Federationen fortsätter att dra närmare er, och vi har etablerat direkt kontakt på Jorden med ett antal Ljusvarelser som ska ha viktiga roller i Avslöjandet. Om det är nödvändigt kan vi lära oss allt som finns om vilken individ som helst, så ni kan vara säkra på att vem som än talar å våra vägnar är att lita på. Där någon annan försöker att störa med desinformation, kommer ni att känna skillnaden beroende på den energi som orden bär. Lyssna med urskillning och kom ihåg att de Mörka är lätta att känna igen då de är ute för att skapa meddelanden som är belastade med rädsla. Förstå att till dess att denna cykel går mot sitt slut, har de Mörka fortfarande rätt att göra de val de önskar enligt fria viljan. Vår förhoppning är, att de snart ser att Ljuset håller på att ta över makten på Jorden, och att de inte tjänar något på att försöka skapa mer kaos och förvirring.


För många närmar sig tiden av godhet, och folk ser fram emot det Nya Året för att uttala sina förhoppningar och vad de vill ska komma in i sina liv. Ljusarbetare som uttrycker sin tilltro till att framtiden ger fred på Jorden, kommer att ge oerhört stor hjälp för att lugna oron som många andra reser med tanke på det instabila läge ni har omkring er. Ett uppmuntrande ord här och där kan lyfta dysterheten och pessimismen som många känner just nu. Ert Ljus har en strålglans som når långt, och ni för en känsla av lugn med er var ni än är. När flera av er går samman för att sända ut ert Ljus, så ökar styrkan tiofalt och ni gör Mänskligheten en stor tjänst. Ni kan lita på, att ni är långt mer kraftfulla än vad ni själva ger er erkännande för.


Vi vet att många människor har det mycket svårt, men var snälla och låt inte detta dra ner er då det inte är långt kvar förrän allt kommer att förändras. Faktiskt kommer ni att få det mycket bättre än i någon tidigare period av era liv. Ni kommer att få fred på Jorden och era problem lättade tills de inte lägre finns. Inom månader kommer ni att få se hur förändringar sker som är häpnadsväckande, och vi går i god för att allt som vi har lovat kommer att bära frukt. När vi säger ”vi” så innefattar det alla de Varelser som arbetar med oss från de högsta sfärerna av Ljus. Sluttiderna är gudomligt planerade, och det görs inga misstag vad Skaparen beträffar.


Jag är SaLuSa från Sirius, och önskar er lycka, den kärlek ni söker och allt som ni drömmer om.

Tack, SaLuSa.
Mike Quinsey
Svensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/

 


http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC


Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012