Followers

PUTIN

lördag 17 december 2011

SaLuSa, 16 december 2011


 


SaLuSa, 16 december 2011 Tro kan verkligen försätta berg om tillräckligt många av er går samman, och i och med att ni fortsätter fram genom det sista året mot Uppstigning, blir den mer kraftfullt och långt över er nuvarande förmåga. Ja, Käraste, ni kan vänta er en rejäl åktur, men en som är mycket önskvärd och tillfredsställer er längtan efter att stiga upp. Det blir en hel blandning av överraskningar, så var beredda på att tänka igenom alla övertygelser ni haft länge. Några erfarenheter innebär förändringar av Jorden och beroende på var ni vistas kommer det att avgöra hur mycket inblandade ni blir. Högst troligt är att de kända jordbävningsområdena blir centrum för sådana aktiviteter, men som ni vet känns vanligtvis återverkningarna av en bit bort därifrån. Vad som än händer så kommer försiktighetsmått att vidtas för att skydda er, men det är er skyldighet att se er för och också vara beredda.


I medvetandenivån pågår en separation då de av Ljuset ständigt ökar sina vibrationer, medan de som hålls i de lägre vibrationerna ofta är okunniga om möjligheten som presenterar sig. Det vore riktigt att säga att om de undermedvetet försöker nå en större förståelse för meningen med livet, så kommer de att få hjälp. Det kommer absolut att bli många tillkännagivanden som kommer att göra klart vad som pågår, och hur vi är inblandade i det. Vårt ingripande behövs och kommer att ge svaren på de av era omedelbara problem som måste lösas. Vi snabbar upp de slutliga rörelser som våra allierade gör, för att ge oss den ideala möjligheten att trycka på med vår plan som avslöjar sanningen om oss.


Använd ert kommande firande till att ge er själva en välförtjänt paus från de vardagens problem som upptar era sinnen. Tänk positivt och lev i Ljuset som ni skapat runt er själva. Var på gott humör och känn glädjen som kommer med realiserandet efter vad som verkar vara ett långt mödosamt experiment, då ni ser genom dörren som öppnar upp för 2012. Där ser ni ett gnistrande Ljus som visar vägen till fullkomnande i hela sin glans, och ni kommer att segla på toppen av den vågen. Allt är förberett och den Galaktiska Federationen har formerat sig, för att genomföra det avslutande skedet av vad som har varit ett anmärkningsvärt uppdrag hittills. Med den förlängda livscykel som vi har är det tusentals år som vi har följt er utveckling, och vi delar er spänning inför vad som snart avslöjas för er. Ni kommer att lära känna oss i en verklig relation som era Bröder och Systrar av Ljus. Med detta syfte kommer vi att börja visa oss för er, och mötas med de som har en huvudroll att spela med oss i den närmaste framtiden.


De Mörka fortsätter att vara en olägenhet för oss men deras makt är förminskad och utan sina många underjordiska baser har de inte mycket att falla tillbaka på. Vi skall fortsätta att ta undan dessa som utgör ett hot mot Jorden och dess folk. Det dröjer inte länge förrän de måste erkänna att de stöder ett hopplöst fall, då strukturen och styrkor allvarligt har förminskats. Var säkra på att vi är väl medvetna om vilka som ligger bakom försöken att orsaka problem, och de kommer inta att försena vår plan som snart kommer att manifesteras i era liv. Nu är det så kort om tid att vi ser fram emot att helt och fullt sätta igång vårt uppdrag inom nästa månad, eftersom vi har blivit uppmanade att starta så fort som möjligt. Var försäkrade om att det är igång så fort alla små delar är på plats.


Inget som ni har upplevt tidigare kommer att nå upp till den kommande perioden. Ni går in i en ny era där många av livets arbeten inte längre kommer att skötas av människan. De som kan utföras automatiserat kommer att ges robot- eller datorprogram. Endast särskilda behov kommer att tillgodoses av människan, och till och med då med bistånd av automater. Er plats är där övervakning sker av funktionerna, för att säkra att målen uppfylls inom den givna tidsramen. De större projekten kommer att övervakas från våra skepp, och vissa av er kommer ombord för detta ändamål. Er tid kommer till slut att upptas av kreativt arbete i stället för de gamla sätt ni varit upptagna på, och ni blir mer produktiva. Att arbeta för allas bästa kommer att bli vardagligt, då man inser att den Enhet som för en tillsammans är beroende av Kärleken och Ljuset som man delar.


Den känsla som kommer av önskan att komma tillsammans blir starkare med tiden, och det finns redan bevis på det då ni agerar som en röst för att övervinna att ni blir förnekade era rättigheter. Rörelsen fortsätter att växa och det finns inget sätt att hindra den från att nå sina mål. Det hela är en del av de naturliga förändringar som kommer som ett resultat av de intensiva energier vilka omger er Jord. Ingen av er kan undvika något slags reaktion på dem, och Ljusarbetarna kommer vanligtvis att ta in dem i sitt Väsen utan några problem. De av er som fortfarande har sitt uppvaknande kvar att göra, får det emellertid obekvämt på grund av dessa energier, och förvirring blir det troliga resultatet.


Allt handlar om energi, därför att det ytterst är vad det handlar om, och det hjälper till att förstå vad det är som händer nu om ni kan se det så. Ju högre era vibrationer är, desto mer blir ni en energivarelse som tappar den tunga känsla som finns i de lägre vibrationerna. Det tillåter också en större rörelsefrihet genom er kreativa tankekraft. Ni kan till exempel, utifrån viljan, ändra utseendet på er kropp och framträda för någon precis som ni vill. Det kan bli användbart när ni vill visa er på ett sådant sätt så att ni blir igenkända. Ni måste komma ihåg att ni har varit kända i olika skepnader under hundratals liv. Som vi nyss har nämnt, kommer ni inte att ha behov av form på det sätt som ni ser det, eftersom ni blir en Varelse av Ljus.


Ju mer ni förstår av existensen i de högre sfärerna, desto mer kommer ni att inse att er erfarenhet på Moder Gaia är långt bort varifrån ni kommer. Det har ändå visat sig var en förmånlig erfarenhet, och ni visste att det skulle ge er den mycket underbara möjligheten att avancera i er andliga utveckling, snabbare än ni annars hade förmått. Ni har alla ställts inför dualitetens utmaningar, och nu är det så att säga tid att lägga upp fötterna och ta en paus. Era upplevelser är nu mera i linje med era uttryckta önskemål, och ni väljer vad de skall vara.


Jag är SaLuSa från Sirius, och nöjd med att vi är så nära Avslöjandet, då det kommer att möjliggöra att informationen om oss släpps ut. Gud Välsigne er Alla.


Tack, SaLuSa.
Mike Quinsey


Svensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/


 


http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC


Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012