Followers

PUTIN

onsdag 21 december 2011

SaLuSa, 21 December 2011


 

 
SaLuSa, 21 December 2011Er normala livslängd är mycket kort jämfört med Varelser som oss själva, vilka är i de högre dimensionerna. Trots detta trycker ni in så mycket under den tiden och praktiskt taget så kommer varje dag med nya utmaningar, vilka sammantaget utgör erfarenheter som påskyndar er spirituella utveckling. Det finns ingen annan plats lik Jorden som hela tiden erbjuder en sådan rik blandning av erfarenheter, och det kan vara ytterst prövande och kräva stor uthållningsförmåga. Folket på Jorden förvånar oss högst väsentligt med deras beslutsamhet att lyckas, genom att övervinna varje utmaning som uppstår. Ni är i sanning segrarna i kampen mellan Ljuset och mörkret om själarna på Jorden. Oberoende av hur länge som det skulle ta er så var det alltid sagt att ni skulle vinna över de mörka Tjänarna, och när allt kommer omkring så var det utfärdat att denna cykel skulle medföra ett klart resultat till er fördel.

Allt som nu återstår innan ni kan skörda belöningarna av er seger, är att avsätta de som fortfarande skulle skända firandet om de kunde, men som inte kommer att tillåtas att göra så. Det är därför som ni inte skall vara rädda när ni får reda på försöken som har gjorts att starta det Tredje Världskriget. Vi inom den Galaktiska Federationen har auktoritet att stoppa alla sådana försök, och våra allierade är förberedda att ingripa å våra vägnar. Ett antal händelser är fortfarande planerade inom en månad, och kommer att ge er möjligheten att se början på slutet för de mäktiga individerna som är Illuminati. Det finns ingen utväg för dem och vi håller dem i sikte hela tiden, och det finns ingenstans att gömma sig, så vitt vi vet. Så, Mina Kära, ni behöver inte slösa tid och er energi med att oroa er för deras närvaro eller vad de har för sig. Dagen har nu kommit då de skall avklädas makten och alla orättfångna tillgångar som var erhållna på er bekostnad.

Skaparen gav er alla fri vilja att bestämma era upplevelser, och under många liv så finns det inte mycket som ni inte har försökt er på. Nu är ni mycket visare tack vare detta och de flesta av er har hållit fast vid ert Ljus, och har aldrig låtit det försvinna helt och hållet. Ni står nu stolt med ert Ljus som skiner som en lykta, som lyser upp andra människors liv. Uppvaknandet går framåt med full fart, och många själar börjar förstå meningen med livet. Det är insikten att ni är mer än er kropp, och att livet är oändligt och att ni har er varelse i den energin som är Gud. Detta leder också till accepterandet att ni Alla är Ett, och ni kan se att alla själar är förbundna och utgör helheten. Det lär er att dömande är orättvist och oklokt, för ni känner inte till omständigheterna varför en viss själ har tagit en viss väg under livet. I själva verket så känner de flesta av er inte till er egen bakgrund, förutom kanske någon snabb bild av ett tidigare liv.

Livet är ett mysterium tills att ni når en högre dimension och har förskansat er en högre grad av medvetande. En del saker är fortfarande bortom er förståelse såsom ni nu är, och vi har ibland svårigheter att finna lämpliga och tillräckliga ord för att ge er sanningen. Allt kommer dock att bli klart inom kort, då ni som kommer att stiga upp kommer att ha detta högre medvetande som ni behöver för att göra så. Det är i själva verket dags för er att föras in i de högre nivåerna, och er upplyftning under de kommande åren kommer att bli enastående jämfört med hur det nu är. Ni kommer till slut att förena er med oss som jämlikar och vi kommer att välkomna er tillbaka där ni hör hemma.

Vi önskar att ni för fram de energierna som byggs upp med förväntan om ett ovanligt år då det gäller framsteg, som kommer att skrivas in i er historia som ett högst remarkabelt år av framgångar. Denna energi kommer att avgöra hur snabbt som slutet på dualitet infaller, då alla tidslinjer är flexibla. Dock så är några som leder till de viktigaste frågorna väl etablerade och inget kommer att förhindra att de manifesterar. Avslöjandena är fortfarande högst väsentligt för den större utvecklingen som öppnar upp möjligheter för oss att öppet träffa era ledare. De känner till oss då vi har haft en lång kontakt, men vi har observerat deras rättigheter att fatta beslut då det gäller deras folk. Såsom vi ser dem och vad de har för sig, så kan det betraktas som inte i ert bästa intresse, men vi måste tillåta val av fri vilja. Vi svarar dock också på böner från folket och fred är mycket eftersökt efter år och år av oändliga krig. Vi lovar att alla försök att starta ett nytt världskrig kommer att misslyckas, och vi kommer att göra allt vi kan för att förorda fredliga förhållanden.

För oss så kräver er behandling från era ledare en förklaring, varför så mycket energi och resurser slösas på icke produktiva aktiviteter. Om de hade använts på rätt sätt så skulle ni lätt kunna ha levt i relativ lyx, då det skulle ha funnits mer än tillräckligt för alla. Ni skall i själva verket uppleva sanningen i detta uttalande, då vi kommer att omfördela rikedomarna och se till att era resurser används på ett riktigt sätt. Tack vare nya teknologier som har förnekats er under många år så kommer ni att finna livet så tillfredsställande och utvecklande. Även på den nivån kommer ni att på något sätt har nått den slutliga nivån, där livet blir ett som är lycksaligt, glädjerikt, och helt i lycka. Det kommer att ta tid för att nå dit, då allt kan helt klart inte komma på engång. När som ni växer in till den storslagna Kosmiska Varelsen som är ert öde, så kommer nivåerna av upplyftande till er.

Så, mina vänner gör ert bästa för att inte distraheras utav problemen som kommer sig av renandet som redan har påbörjats, eller den sista sucken från de som är en del av Illuminati och kämpar till det bittra slutet. Kom alltid ihåg att er framgång är garanterad, och alla ni som önskar att lyftas upp kommer att göra så. Likaså skall ni inte oroa er för att händelser inte går som ni tror de bör, då den viktigaste frågan är Upplyftningen. Vi påminner er om att den är unik och kommer att bli en upplevelse, minst sagt.

Jag är SaLuSa från Sirius, och följer noga händelser som äger rum på Jorden. Vi observerar i själva verket era TV program, men vårt intresse är verkligen fokuserade på era världsliga nyhetstjänster. Vi förstår de spel som pågår och det politiska ledarskapet som kommer med det, men vi känner också till det verkliga ändamålet bakom det. Vi luras inte, vilket är anledningen till varför förhandlingar med oss blir positiva och utförda till punkt och pricka, då vi har era intressen i våra hjärtan. Må ni få allt som ni önskar åt andra.


Tack SaLuSa

Mike Quinsey - www.treeofthegoldenlight.com

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se
 
Svensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/


 


http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC


Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012