Followers

PUTIN

lördag 17 december 2011

SaLuSa ,14 december 2011


 


SaLuSa ,14 december 2011 Den finansiella sagan i Europa är långt ifrån all, och återverkningarna av den ska färdas långt och brett. Vi har ingen särskild önskan om utgången, men vi ser möjligheten öka för att kunna föra fram den slutliga planen som skall befria er från det gamla paradigmet. Det kommer att ta sig uttryck på ett eller annat sätt, då det inte finns någon återvändo tillbaka till det gamla sättet att styra er ekonomi. Som genom ett trollslag släpper ankomsten av 2012 mer energier som ska lyfta upp er hastigare än tidigare. Till och med de ibland er som knappt ägnar en tanke åt dess betydelse, kommer att känna att dynamiska förändringar pågår. Rykten kommer att cirkulera, både för acceptans och för förnekelse, vilket kommer att orsaka viss oenighet, men till slut kommer sanningen fram. Den kan inte undertryckas på obestämd tid och kommer alltid att finnas kvar oavsett försöken som görs att dölja den. Problemet är att ni har levt i er illusion så länge att det är svårt se sanningen som den måste ersättas med.


Uppmaningen är att ni går in i den kommande tiden med få fasta uppfattningar och tillåter förändringar som klart pekar ut den riktning som er civilisation är på väg mot. Det är förstås till Uppstigning men dess väg är något slingrande innan den läggs ut i klarhet inför er. Låt den veckla ut sig i sin egen takt, vi kommer att finnas tillhands för att rikta er åt rätt håll. De flesta Ljusarbetare har en god uppfattning om vad som kommer att hända, men inte nödvändigtvis de närmare detaljerna. Vi i den Galaktiska Federationen står, som man kan säga, på tårna, då trycket för att komma vidare nästan är outhärdligt. Ändå kommer vi att påpeka gång på gång – det finns den rätta tidpunkten för det som vi är här för att göra och allt kommer då att fortskrida på det bästa tänkbara sätt. På ett sätt är det inte bråttom, eftersom ni kommer att nå Uppstigning som det är tänkt, oavsett vad som än händer. Å andra sidan, så vet vi att ju förr vi kan starta, desto snabbare kan vi få ert stöd.


Så vi ber er, Käraste, att vara snälla att koncentrera er på vart ni är på väg och låt allt med en lägre vibration dra förbi er. Ni har gått in i de högre vibrationerna ganska länge nu, och de stödjer er i er strävan att resa er upp. Varje själs resa kan vara något olik någon annans, men i princip letar ni alla efter en väg framåt som tar er ut ur den nuvarande besvärliga situationen. Närapå alltför rädda inför en förändring, finns det ändå ingen anledning varför ni inte skulle välkomna upplyftandet ur era nuvarande upplevelser. Vi spårar tröttheten och bristen på motivation som håller tillbaka några av er, men svaren kommer mycket snart och ger er ett lyft upp ur glåmigheten. Ha tillit till det som har planerats för er civilisation, vilket kommer att avsluta denna cykel av dualitet i glada tongångar. Ni går igenom de avslutande dagarna nu, och om ni byter spår till ett som är fullt av löften för framtiden, kommer ni att aktivt ta del i de förändringar som kommer att glädja er och ge frid till ert liv.


Det är dags att dela med sig av er kunskap, då många frågor kommer att ställas när väl sanningen om vår närvaro tillkännages. Vi kan förstås tala för oss själva, men ert bistånd på gräsrotsnivå blir till en hjälp som banar väg för att större sanningar ska komma fram. Kom ihåg att det inte är alla som har tillgång till internet, och många är ganska ovetande om vad som är på gång. Era äldre behöver er hjälp, då de blir mycket påverkade och även kommer ur en generation som oftast har helt andra tänkesätt. Var varsamma mot dem och ge bara så mycket som ni känner att de kan ta in och se till att de förstår att allt kommer att bli bra.


Vi vill understryka att allt går enligt planen, och att det bästa ännu är kvar. I olika skeden som leder fram till denna tidpunkt, så har era ledare i stora drag fått veta vilken roll vi innehar för förändringarna i världen. Så tillkännagivandet av vår närvaro kommer inte att bli en sådan överraskning som man kan tro. De kommer att ha fått tid på sig att acceptera att vår del i er ledning mot Uppstigning inte är förhandlingsbar, eftersom vi svarar inför mycket högre makter än de på Jorden. I varje fall skulle sluttiderna vara helt annorlunda utan oss. Vi är er försäkring för att inget kan ändra den gudomliga planen som vi genomför på begäran av Skaparen. Det är därför som vi ständigt bönfaller er att hålla ögonen på det som ni blivit vägledda till att förvänta er. Serien av händelser är mer eller mindre fastlagd, men vi har våra egna önskningar när det finns utrymme för det. Ändringar kan lätt inrymmas eftersom varje aspekt är klart definierad och planerad i varje detalj.


Till och med då vi förbereder för vårt uppdrag att sätta igång de olika projekten på allvar så kan vi konstatera försämringen för världens befolkning då svälten växer med oförminskad styrka. Kan era ledare verkligen acceptera det som riktigt att problemen ska pågå så länge utan att de uppmärksammas medan antalet växer till ohanterliga proportioner? Vi inser att utan ingripande kommer dödsfallen på grund av näringsbrist att nå rekordnivåer, för att inte tala om följdsjukdomarna som också i stort sett blir obehandlade. Käraste, problemen är redan över er förmåga eller vilja att lösa dem, vilket de Mörka ignorerar på grund av sin önskan att minska Jordens befolkning. Vi står klara att ta itu med problemen och vi har sätt att tillhandahålla näring som snabbt besegrar svälten.


Vi vill att ni ska se vad som kan göras med världens naturresurser, av vilket det finns tillräckligt för att föda hela befolkningen om det hanteras på rätt sätt. Självklart kommer vi att introducera avancerad teknik för att göra det bästa av det ni har. Den kommer att överlämnas till er, men behovet av den kommer att bli kortvarigt eftersom ännu nyare koncept för matproduktion kommer att introduceras när ni stigit upp. Den finns redan ombord på våra skepp och våra Moderskepp är som självförsörjande jordbruk, om ni vill använda en sådan formulering. Med anledning av de högre vibrationerna i våra kroppar, är vårt behov av fast föda självklart begränsade, men vi kan njuta av frukter liknande era. Faktiskt så tillgodoser vi behoven hos Varelser olika oss själva som tjänstgör med oss. Den yttersta tillförseln kommer genom en Replikator som kommer att skaffa fram allt man kan önska, vilket är till hjälp för Människor från Jorden i det fall att de stannar med oss en tid.


Jag är SaLuSa från Sirius, och ser fram emot denna tid på året då många av er har vänliga omtankar om de som har sämre ställt än ni själva. Det visar den djupa kärlek som stiger upp vid sådana tider, vilken visar ert sanna jag.


Tack, SaLuSa.
Mike Quinsey

svensk översättning: Inger Gunilla www.st-germain.se
Svensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/

 http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC


Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012