Followers

PUTIN

lördag 17 november 2012

SaLuSa 12.11.2012


 


SaLuSa 12.11.2012

Mina Kära, saker och ting har verkligen satt fart med kommandet av 11.11, vilket har öppnat en portal genom vilken mycket Ljus har passerat igenom er och in i Jorden. De bland er som satte tid åt sidan för att arbete med Ljuset har inte bara höjt sina egna vibrationer, men också de av planeten. Det är troligt att som ett resultat av detta har ni känt er upplyftna och något yra, men det kommer att lugna ned sig. Den kanske mest märkbara förändringen inom er kommer att vara ert igenkännande av en djupare känsla av lugn och frid. När ni deltar i ytterligare upplyftningar så kommer ni att bli ännu mer Ett och andra kommer att "känna" de kraftfulla energier som ni skickar ut. Ni är nu i den tid ni har väntat på och då ni ser er omkring kommer ni att se förändringar som sker överallt. Det kommer att ge er glädje och lycka och detta kommer återigen att lyfta vibrationerna.

På ett personligt plan så är inget viktigare än era förberedelser för Upplyftningen. Oberoende av vilken form som ni förväntar er att den tar så kommer ni att lyftas upp och allt annat kommer snabbt efter. Oroa er inte för materiella ting, då allt ni kommer att behöva blir tillgängligt för er och mer än så. Planen för ert välbefinnande har tagit i beaktning alla aspekter av era behov, och det blir en smidig överföring från er nuvarande dimension till den femte dimensionen. Sätt er för att njuta av upplevelsen då den är unik och ni är privilegierade att vara en som är utvald för den. Det finns absolut inget att frukta, och varje själ kommer att älskas och omhändertagen vid varje stadie. Vi kommer att göra er sällskap och se till att processen går smidigt, och välkomnar er i de högre rikena. 

Då era sinnen är ockuperade med annat så finns det en aspekt av era framtida liv som inte förefaller att ha fått stor beaktning. Vi tänker på era giftermål och partnerships och hur de kommer att relatera till de högre dimensionerna. Ni kommer inte längre att vara bundna av löften i 3D och det blir en fråga för var och en såvida ni vill fortsätta på samma bas, och ni kommer att finna att ni har mycket större frihet. Dessutom, till skillnad mot på Jorden där attraherandet ofta är av en fysisk karaktär, så är kärleken från andra själar ett utbyte av energi som kommer att vara helt normalt, då de som ni kommer att vara med kommer samtliga att ha en vibration som kommer att vara i harmoni med er egen. Ni kan dock förena era energier på en än högre nivå och av vilken anledning som helst bli som Ett. Det kan till exempel vara att tjäna Ljuset tillsammans, och till och med introducera en ny själ till världen. En sådan förening är långt mer än något ni redan har upplevt. 

Som vi tidigare har sagt, nästan alla aspekter av ert liv som ni förstår det nu kommer att förändras. Ni kommer snabbt att anpassa er till en ny och expanderat sätt att leva, som kommer att erbjuda er så många tillfällen för att resa, medan ni tidigare var begränsade till Jorden. Inte bara det, utan också till de högre dimensionerna där en del själar är redo att ta sina platser. Er Jord har kallats ”fängelseplaneten” och det är en korrekt beskrivning, då ni har förhindrats att lämna den på grund av era låga vibrationer. Det är också anledningen till varför Jordens energier har inneslutits, för att förhindra att de förorenar rymden. 

Av liknande anledningar har ni också satts i karantän, för att se till att experimentet dualitet kunde gå vidare utan inblandning utifrån. Det enda undantaget har varit då vissa utomjordingar har tillåtits att kontakta er då de har en låg vibration liknande er. Då era vibrationer har förhöjts, vilket de har gjort så kraftigt under de sista 30 åren, är det naturligt att ni har attraherat uppmärksamheten från de som är mer utvecklade. Så ni kommer att i själva verket att träffa andra civilisationer om vilka ni har liten eller ingen vetskap för närvarande. Vi av den Galaktiska Federationen är naturligtvis redan kända hos er, och är era vänner och familj sedan långt tillbaka. 

Jorden kommer alltid att ge er kära minnen trots trauma och misär i många liv, som har varit allvarliga utmaningar för er. Detta kompenseras för av den snabba spirituella tillväxten som har resulterat från sådana upplevelser. Ingen annan plats i Universum kan erbjuda ett liknande tillfälle för tillväxt, och det är en av huvudanledningarna till att ni tog på er en sådan utmaning. Så småningom kommer era minnen från denna period att blekna in i bakgrunden, men ni kommer också att gynnas av tillväxten i era medvetandenivåer. Ni kommer att lämna dualitet som en högst betydligt större Varelse än när ni först ingick i det, för eoner av tid sedan. Så njut av de kommande veckorna som kommer med att aktiveras och för till er många av de förändringarna som ni förväntar er. 

Det gamla paradigmet kollapsar bortom en punkt där det inte kan återupprättas, och vi står redo att hjälpa er att föra in en ny till existens. Bakom scenen har mycket av detta pågått i själva verket och det har avancerat ganska snabbt. Vi fortsätter att visa upp oss i ert luftrum mer än någonsin, och när vi till slut kan påbörja våra överflygningar så vet vi att det kommer att mottas väl. Vi känner att ni till slut börjar slappna av och acceptera saker och ting såsom de händer, med vetskap om att allt är i sin ordning och att ni kommer att få vår assistans, vilket kommer att påskynda saker och ting. Vad som nu behövs att äga rum på denna sida av Upplyftningen kommer att ske som ämnat.

VI önskar att er nyhetsmedia frigjordes från greppet av de som förvrider era nyheter, ofta med avsiktliga förvrängningar av fakta för att missleda er. Dessutom så har så många lagar införts som nu kommer att ändras så att ni får mer frihet av information, och då kommer sekretess inte längre att kunna användas för att dölja sanningen. Utsträckningen till vilken ni har hållits i mörker är långt bortom vad ni misstänker, och ni kommer att bli förbluffade över vad som har utvecklats för ert Rymdprogram. Med hjälp från utomjordningar har enorma framsteg gjorts inom Rymdresandet, som ni kommer att få veta. För närvarande så är ganska många av skeppen ni ser i ert luftrum era egna, som ni har förhindrats från att känna till.

Jag är SaLuSa från Sirius, och ser fram emot tillfället då vi kan träffa er och utbyta vänskapliga hälsningar. Ni kommer lätt att ta oss till er, då vi är ni från en högre nivå av medvetande. Vi har så mycket att dela med er, och det blir en underbar tid. Vår kärlek flödar fritt till er vid denna tid.

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey.

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se 

Ursprungssajt: http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012