Followers

PUTIN

tisdag 27 november 2012

SaLuSa 21.11.2012


 


SaLuSa 21.11.2012Ni har ett talesätt som säger att ”tiden väntar inte på någon” och så är det, eftersom de som fortfarande slumrar lämnar mycket efter sig att komma underfund med. Det börjar med dem som inte tror att det finns en Gud, men ändå skyller på Honom för det som händer i världen. Vi önskar att de kunde förstå att alla har fått en fri vilja, och med den har de skapat exakt det som de upplever. Det skulle vara lätt för oss att ingripa, men genom att göra det skulle vi förneka er chansen att förstå vad era handlingar har medfört. Många talar fortfarande om att tvinga fram rättvisa, som de kallar det, genom att attacker och förstöra andra grupper. De är tillsynes omedvetna, eller medvetet nonchalanta, mot den ilska och det hat det orsakar. Hur många krig ska det ta för människan, innan hon inser att de inte leder till fred eller en varaktig lösning. Det verkar som om människan aldrig lär sig läxan, att fred kommer genom att ni accepterar att ni alla är Ett, och lever i harmoni och kärlek till allt liv. 

Det är med sorg som vi ser er Jord i kaos och förvirring. Men vi ser också Ljuset som strålar ut från så många platser och bildar ett rutnät av Ljus runt Jorden. Det är er garanti för att ni kommer att höja er över de lägre energierna, och att det gamla paradigmet fortsätter att kollapsa. Det har inte längre någon plats i ert liv, och när sluttiden snabbt närmar sig måste det göra plats för det nya paradigmet. Det lovar allt som ni någonsin har kunnat önska er och mer därtill. Den Galaktiska Federationen av Ljus är här för att se till att ni inte längre lider av inblandning i era Uppstigningsplaner, och att ni på ett säkert sätt kan träda in i den Nya Tiden. I processen kommer de förändringar som ni förväntade er att förverkligas, men tillåt förseningar, eftersom hela planen är extremt komplicerad. Den involverar tusentals människor och måste genomföras vid ”rätt tillfälle”. Ni kan räkna med att Obama sätter bollen i rullning, och den kommer att rulla mycket snabbt. 

Vi är glada att se att Ljusarbetarna tar upp vår utmaning att berätta om sina kunskaper och sin förståelse för det som är på väg att hända. Många människor blir nyfikna på sina känslor om att något konstigt håller på att hända. Det är en möjlighet att så några frön av information, som hjälper till att väcka dem. Förhoppningsvis kommer många att börja se bilden som formas och som talar om för dem vad som sker. Vår största önskan är att så många människor som möjligt blir medvetna om den chans som Uppstigningen ger. Det är inte en religiös händelse, utan en händelse som kommer vid slutet av en cykel, såsom den ni nu upplever. Förändringarna är Universella till omfattningen och inte begränsade till Jorden. För mänskligheten är det en fantastisk möjlighet att lämna de lägre vibrationerna och träda in i de högre och lämna dualiteten bakom sig. Vi måste fråga er, vill ni verkligen än en gång tillbringa många livstider med att lära de läxor som det medför, eller skulle ni hellre vilja leva i glädje och harmoni i en fredlig existens?

Kära Ni, den Nya Jorden kommer snart att bära alla framåt som har valt att stiga upp. Med det kommer högre vibrationer som ger er möjlighet att träna era nyfunna skaparkrafter. Kärleken och friden omkring er kommer att vara bortom ord, och det kommer verkligen att vara som ett Paradis på Jorden. Hoppet från en tid till en annan kommer att bli en trevlig överraskning för er, eftersom skönheten i det kommer att vara bortom all jämförelse med allt ni hittills har upplevt. Livet kommer att vara så enkelt och uppsluppet utan de många begränsningar ni för närvarande har på Jorden. Den största förändringen kommer att bli friheten som ni kommer att ha som ett uppstiget väsen. Det kommer med lärdomen om att ni accepterar ert ansvar för alla andra former av liv, som ni kommer att respektera och vårda. Tillit är också något som ni inte är vana vid, och ni kommer att finna det så hjärtevärmande att veta, att i de högre vibrationerna finns ingen varelse som försöker göra er illa eller vara ohederlig. Det är en nivå där bara sanning existerar, och det är ingen plats för någonting mindre.

Ni har gjort en lång resa för att komma till denna tidpunkt och målet var alltid att höja era personliga vibrationer och att vara redo att stiga upp. Många av er upplever redan en ny medvetandenivå och den kommer att växa ännu mer och ännu snabbare. Även ert Ljus vidgar sig så att det påverkar fler människor, och ni hjälper till att väcka dem som börjar vakna. Varje människa kommer att få hjälp, antingen genom sin livsplan eller på annat sätt, för att hjälpa dem förstå att en stor möjlighet snart kommer att dyka upp. Era andliga lärare har talat om detta i eoner och nu händer det. Som själsgrupp är ni inte kompletta förrän varenda Själ har stigit upp.

Tänk på att varje Själ har valt sin egen väg att avsluta sina erfarenheter på i denna dualitetscykel. Ni kan inte veta vad som har fått dem att söka en viss typ av upplevelser, även om det är obehagligt för er. Dessa är de tider när ni måste rensa ut eventuell kvarstående karma, och för många Själar har det inneburit en mycket mödosam och prövande tid. I vanliga fall kan ni gå framåt i er egen takt, men med Uppstigningen så nära finns det inte mycket tid kvar. Ni kan naturligtvis ändra er livsplan, men det kan vara ett dåligt val om det nekar er möjligheten att stiga upp. Men fri vilja råder och det slutliga valet är ert. Ni har faktiskt hållits tillbaka och vilseletts till att tro att ni inte har ett sådant val, och det beslutet har fattats för er. Nu har ni insett att det inte är sant och att ni har makten att skapa er egen framtid. I själva verket är ni inte beroende av någon annan och har inget behov av att följa råd eller anvisningar. Hur hjälpsamma de än kan vara, är det ingen annan än ni som vet era verkliga behov. Var sanna mot er själva och följ er intuition, som inte kommer att leda er vilse. 

Så många fantastiska möjligheter väntar er, som kommer att ta er till den Gyllene Tidsåldern. Perfektionen i allting kommer att förbluffa er, och energin kommer att omfamna er, och ni kommer att känna Enheten av allt liv. Kan ni föreställa er att kunna tala till Gud. Ja, Gud är inte utom räckhåll för er, det är bara det att ni har fått lära er att ni måste gå genom någon annan för att göra det. Gud har en linje till varje Själ, och hur skulle det kunna vara annorlunda när ni alla är gnistor av Gud.

Jag är SaLuSa från Sirius, och uppmuntrar er att vara fritänkande för att snabba upp er utveckling. Jag lämnar er med vår välsignelse för er framtid.

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Ursprungssajt: http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012