Followers

PUTIN

onsdag 30 november 2011

SaLuSa 30 November, 2011


 


 
SaLuSa 30 November, 2011 

Som man säger ibland, gå på, gå bara på, och låt inget leda dig bort från den väg du valt. Bara du vet vad som verkligen behövs för att driva dig framåt, och exakt var du satt dina mål. Vanligtvis skulle ni vara ganska nöjda med att fortsätta framåt i egen takt och det har verkligen inte satts någon press på er att göra annorlunda. Det måste bli klargjort emellertid, att Uppstigning är så nära, och om ni vill greppa möjligheten att ta er ut ur 3:e dimensionen så behöver ni försäkra er om vad ni behöver göra. Som vi så ofta har nämnt, så är det er avsikt som är så viktig, eftersom så snart ni har sänt ut den energin, så drar den till sig likadana energier och stärker era egna som öppnar vägen mot Uppstigning. Det handlar om att öka era vibrationer genom att ta in mer Ljus i era liv, och dela det genom positiva tankar och handlingar.

Bekymra er inte över om er väg är olik andras, då det finns mer än en väg mot Uppstigning. Det finns verkligen tidslinjer som täcker varje möjlig kombination av möjligheter. Om ni har praktiserat ert val kan det inte finnas någon väg som är fel, i annat fall skulle den fria viljan vara utan poäng. Ni är skaparna av er egen framtid oavsett om ni förstår det eller ej, det är därför som ni blir tillsagda att ni har skapat er nuvarande verklighet. Det betyder inte att den inte kan ändras, eftersom ni gjort just det genom att stå på egna ben och vägra böja längre för de Mörka. Det är sant att ni får mycket hjälp från oss och många andra Varelser av Ljus, men vi gör det inte förrän ni själva tagit de första stegen. Ni anger vägen och vi placerar ut mer vägvisningar efterhand, så att ni inte tappar bort riktningen.

De tider som ni befinner er i är underbara, eftersom ni gjort klart att ni inte vill ha mer med den mentalitet att göra som fokuserar på krig och konfrontation. Ni är ganska säkra när ni kräver världsfred och om era nuvarande ledare inte förmår svara upp till detta, så är ni inte inställda på att bara se dem avgå, utan insisterar på att nya ledare utses som kan tillgodose era krav. Käraste, sådana ledare finns ibland er, och när vi avlägsnat hindren och motståndet mot dem, kommer de att leda er in i den fredliga och lyckliga era som ni inte bara söker, utan även förtjänar. Det finns nu en stor majoritet i världen som bönar om fred, men inte till vilket pris som helst, utan genom fredlig förhandling. Sådana böner besvaras av Ljusvarelser från de högsta sfärerna, och de stödjer oss i vårt arbete genom att bemyndiga oss att hjälpa er för att uppnå varaktig fred på Jorden.

Det är mycket som behöver uppnås före ni når slutet av 2012, och det är där vi spelar en viktig roll. Ni behöver snabbt förflytta er från ordningen som har uppehållits av Illuminati, den ordning som har hållit er under deras kontroll. De har försökt att skapa situationer som gör er mer och mer beroende av dem. Genom detta har de gjort allt i sin makt för att hindra er från att avancera in i den Nya Tidsåldern, eftersom det skulle göra er mer oberoende av dem. Deras makt har emellertid kraftigt reducerats nu, och kommer att fortsätta göra så tills vi kan avlägsna dem från positioner med makt och inflytande. Redan har många av deras hemliga baser blivit nedmonterade och obrukbara så att de för alltid är ur funktion.

Saker och ting gör goda framsteg även om det inte verkar så enligt er uppfattning. Det är en kolossal uppgift att komma till den punkt där vi kan låta våra allierade gå in i maktposition. Oroa er inte, då vi är så nära att få slut på inblandningen i era liv. Dualiteten innebar förstås att ge jämlika möjligheter för att antingen Ljuset eller mörkret att ta kommandot, och intill nyligen så var de Mörka den dominanta kraften. Detta är inte längre fallet och genom våra allierade så eftersträvar vi att använda kraften från Ljuset för att avlägsna de negativa energier som är kvar på Jorden. Ljuset kan underkuvas men aldrig besegras av de Mörka, och sanningen är att Ljuset alltid kommer att segra. Blanda inte samman Moder Jords kommande aktiviteter med negativa händelser, då den rensning som hon håller på med är en serie positiva handlingar som ska leda till att Jorden blir återställd. När Jorden får fysiska utbrott eller rörelser, så kommer några själar att gå bort, men det är genom egna val.

Er världspolitik domineras av den finansiella krisen, men vi ser resultatet som att det hjälper till att få bort medlemmar ur Illuminati, vilka inte bara har monopoliserat penningpolitiken utan även manipulerat den till sin fördel. Några av de största brotten mot mänskligheten ligger i denna koppling. Era pengar har stulits, antingen direkt eller indirekt, och fyllt fickorna på dem som satt sig själva på toppen av pyramiden. Världens välstånd kommer att tas tillbaka och fördelas rättvist, alla skall få njuta av ett tillfredsställande liv där det inte längre finns fattigdom eller slaveri.

Ni kanske har lagt märke till ett alltmer ökande antal källor som lägger ut meddelanden om den kommande perioden. Var selektiva, låt er intuition arbeta åt er och håll fast vid era övertygelser tills ni har god anledning att ändra dem. Som vi har sagt, så finns det många vägar till Uppstigning, men också de som helt enkelt tar själar på en fortsatt resa genom den nuvarande dimensionen då de inte har någon önskan att göra något annat. Lämna dem åt att följa den väg de valt, eftersom det kommer att förse dem med precis det de behöver för att utvecklas. Det finns inte någon som är i position att övertyga dem om något annat, men ni kan vara säkra på att de inte kan ha varit på Jorden utan att ha fått många nyttiga lärdomar. Dessa kommer att vara till god hjälp för dem någon gång i framtiden, och om de är själar som ni har anknytning till, så kanske ni vill fortsätta vara hos dem som en Guide.

Ni talar ibland om att tacka er lyckliga stjärna för det goda i livet, och ni kanske inte inser hur nära sanningen ni är. När ni ser upp mot natthimlen så tittar ni på solarna i många solsystem. Varje sol är hemvisten för extremt höga Ljusvarelser, och de strömmar ut Ljuset in i ert Universum. Ni kan se på dem som Gudar som i sin tur kopplas till den stora Centralsolen, vilket fungerar som kanaler för att sprida energierna överallt, och genom detta lyfta de lägre vibrationerna. Det är en pågående process som gradvis möjliggör allt liv att återvända till Källan. Kom ihåg att Allt Är Ett och allt har sin existens i helhetens energi.

Jag är SaLuSa från Sirius, och önskar framföra välsignelser och kärlek från medlemscivilisationerna i den Galaktiska Federationen.

Tack, SaLuSa.
Mike Quinsey

 
Svensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/

 


http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC


Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012