Followers

PUTIN

måndag 2 januari 2012

SaLuSa, 1 januari 2012


 


SaLuSa 1 januari, 2012 

Vi hör hur ni säger ”till sist” då ni påbörjar detta år, vilket gudomligt för denna cykel av dualitet till fullbordan. Det finns en blandning av förväntningar då folk letar efter tecken på att det följer sin egen specifika vision. De mörka hade planerat att orsaka händelser som skulle ha bekräftat en apokalyps, genom att infria de urgamla profetiorna. Med förlust av deras maktbas så är detta dock inte längre möjligt, och vägen mot upplyftningen går framåt utan stora tragedier eller global förstörelse. Med accepterandet av vår plan för ert frigörande från kontroll av de mörka Tjänarna så kommer med tiden era nivåer av medvetande att växa och bli mer harmoniska. Mycket måste helt klart förändras, och perioden till slutet av året kommer att klart läggas fram av oss. Vi vill att alla blir medvetna om vad som händer och anledningen till det, för det dröjer inte längre innan vi börjar ge ut information.

Vi vet att det är lika viktigt att alla själar är informerade om deras framtida alternativ, och stor möda kommer att läggas ned på att försäkra de som önskar förbli kvar i denna nuvarande dimension, att de kommer att få lika mycket omsorg som alla andra. Till och med de som tillhör den sista kabalen kommer till slut att få alla möjligheter att följa en väg mot deras slutliga räddning. Gud är All Kärlek, och gör ingen skillnad mellan olika själar då det gäller att dela Allt Som Är. Genom hela Dualitetscykeln så har ni fullt utövat er gudomligt givna fria vilja, och ert val respekteras alltid under förutsättning att ni lär er från konsekvenserna. Era upplevelser är ytterst viktiga för er andliga utveckling, och det finns ingen plats som Jorden vilken kan ge er en bättre chans att göra framsteg. Det är en svår och ibland en obelönad upplevelse, vilken i vilket fall som helst påskyndar era framsteg och gör att ni blir lämpliga för att ge det vidare till andra på en liknande väg. Kom ihåg att all erfarenhet är av värde, och er avsikt är att följa en viss väg då det gäller att vara i tjänst till andra.

Det faktum att ytterst få av er kan komma ihåg era tidigare liv betyder att ni går vidare baserat på en hel del tillit. Ni har alltid blivit lovade att vid slutet av cykeln skulle ni bli hjälpta att återgå till de högre rikena därifrån ni kom. En del själar har dock inte gått framåt så snabbt som andra, och känner sig inte redo att ta ett stort steg framåt som många andra gör. Det utgör inget problem, och genom deras val kommer de att föra sig till en liknande dimension där de kan fortsätta sina upplevelser. Ingen själ överges eller som vissa tror, blir fördömda av Gud. Alla reser på sin väg med vägledning från många högre själar, som alltid är redo att hjälpa och ge råd. Det hjälper dock enormt om själar erkänner deras närvaro och ”talar” till dem. ”Be och ni skall få” är baserat på sanning, men förvänta er inte att få exakt vad ni beslutade att ni ville ha, då era guider ibland hellre ger vad som är i ert bästa intresse. Tiden är också viktig, och ni behöver vara i en lämplig period då det kan fungera för er. Ha tilltro till slutresultatet genom acceptera att ni inte nödvändigtvis vet vad som är i ert bästa.

Nu när så många av er är öppna inför sanningen om er själva och era mål i livet så kommer detta år att ge er så stor tillfredsställelse då ni kommer att veta vägen som ni skall gå på. I den kunskapen kommer ni också att frigöra er från all rädsla som ni fortfarande hyser inom er, då ni inte längre kan bli distraherade från ansträngningar att leda er på villovägar. Med den oundvikliga kontakten med er, vilken inte är långt borta, kommer ni att förstå att den Galaktiska Federationen utgörs av avancerade civilisationer som redan har lyfts upp. Vi är för närvarande långt mer avancerade än ni kommer att bli vid slutet av året, men ni har gjort enorma framsteg. Vi kommer att lyfta upp er steg för steg mycket snabbt, medan ni som har vänt er mot Ljuset kommer att få all hjälp för att nå nya nivåer av medvetande. Detta kommer att bli ganska normalt och nödvändigt för att föra upp er till en nivå som ligger i linje med er sanna potential som Galaktiska Varelser.

Livet som ni har upplevt det på Jorden var aldrig menat att vara ett permanent tillstånd, utan enbart ett steg uppåt för att göra det möjligt för er att ta det nästa mot Upplyftningen. Ert verkliga hem är i de högre dimensionerna, och ni står nu inför det första steget som för er åter dit. Det är här som vi kommer in, och ni är försäkrade om ett lyckligt slut på denna cykel. Vissa händelser som är ett resultat av Moder Jords behov att utföra hennes eget renande medför omvälvning, men vi kommer att vara där med er för att minimera dess effekter. Oss emellan så kommer det slutliga året inte närmelsevis att bli så omvälvande som en del hade förutspått. Som vi tidigare har indikerat så ber vi dock er att vara försiktiga om ni bor i områden där det förekommer jordbävningar. Om det blir någon verklig fara så kommer vi att ge ut varningar, men vi kan inte stoppa upp de fysiska förändringarna som är nödvändiga för att hjälpa att återföra er Jord till sitt ursprungliga och oförstörda skick.

Som ni redan har blivit informerade via andra källor så kommer våra Kära Vänner som också är era förfäder från Inre Jorden att ge er säkerhet i utsatta områden. Lemurierna och Atlanterna var båda civilisationer som nästan alla ni har haft liv med, och båda slutade med nästan total förstörelse. Lemurierna som förvarnades om den förestående katastrofen emigrerade liksom gjorde Atlanterna, men Lemurierna gick under jorden där de byggde vackra städer. De kommer upp igen för att göra sig själva kända för er, men inte förrän det är tryggt att göra så. NI har mycket att lära er om era förfäder, och andra livsformer som lever på Jorden. Kunskapen har undanhållits från er, vilket mycket annat också har gjorts som snart igen kommer till er kunskap. Bevis för dessa förbindelser ligger gömda i Vatikanens hemliga arkiv, men det kommer att avslöjas med tiden. Hela er historia som sträcker sig tillbaka tusentals år är helt annorlunda från vad ni har blivit ledda att tro, och kommer att läggas fram till er på ett riktigt sätt.

Jag är SaLuSa från Sirius, och delar er spänning vid början av året 2012, och alla de löften det kommer med. Det är året av fullbordan och många har inte än förstått hela betydelsen av det. Vi önskar er alla infriandet av vad ni önskar för er själva, må det införa Kärlek och Ljus.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey


Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se
Svensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/

 


http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC
http://salusainhebrew.blogspot.com/ - HEBREW - NEW
Originals and translations of Galactic Messages available at


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012