Followers

PUTIN

torsdag 5 januari 2012

SaLuSa 4 januari, 2012


 

 
SaLuSa 04.01.2012


Allt sedan ni startade på vägen mot Upplyftningen så har ni fått all hjälp och uppmuntran att ta er an utmaningarna för att avgöra ert eget öde. Faktum är att ni har uppnått betydligt mer än vad som till en början förväntades, och ni bör gratuleras till hur ni har satt upp en seger över de mörka Tjänarna. Vi har naturligtvis gått på denna väg tillsammans med er och då ni bad om vår hjälp så har vi kunnat svara er. Hitintills så förväntades ni att ta det största ansvaret för att uppnå framgång, men nu blir vi mer involverade, då vi har vår roll att spela för att se till att allt fullbordas såsom skrivet.

Vår närhet till er och handlingar utförda å era vägnar kan inte längre bli förnekade, och tiden har kommit för vår existens att bli känd. Som ni vet så har vi vårt uppdrag att fullborda och ju snarare vi kan förena oss med er desto snabbare så kommer allt gå framåt. Våra allierade har varit modiga och ofta riskerat sina liv för att uppnå sina mål. Det kommer snart att vara värt det då en punkt har uppnåtts då det kommer att resultera i en härlig seger, vilket kommer att bortföra de återstående maktcentra som den sista kabalen har förlitat sig på. Deras slutliga förödmjukelse kommer att bli att förlora deras finansiella makt, vilken redan är kringskuren.

Det har alltid utlovats att världens rikedomar skall omfördelas, och så skall ske. När allt har jämnat ut sig och alla länder är solventa och har gjort sig av med sina skulder, vilka kommer att skrivas av, så kommer ni att se hur folk kommer samman och får tillgång till livsviktigheterna i livet. Det måste till en förändring från vad ni har nu, då vissa länder och folk har oproportionerliga tillgångar. Dessutom måste de naturliga tillgångarna i landet återföras till sina rättmätiga ägare. I och med detta kommer en större känsla av Enhet, och delande kommer att bli vägen framåt. Hela attityden och inställningen mot pengar och hur det används måste förändras, och det nuvarande systemet blir radikalt förändrat för att se till att alla mellanhavanden är baserade i rättvisa och är öppna.

Som ni kan tänka er så när vi väl sätter igång så är planerna sådana att ni kommer att vackla något inför hastigheten av förändringar. Det är möjligt då planerna har lagts på plats under en längre tid, och de har också omarbetats för att se till att de motsvarar era behov. Våra allierade och Ljusarbetarna i allmänhet är nu självsäkra i sina uppgifter, och blir djärvare då de stöter på motstånd. Det finns nu ingen tid för tveksamheter och de vet vad som måste göras. Många olika ageranden förenas nu och ni kan förvänta er att se en klar indikation av slutresultatet. Mycket är för närvarande fokuserat på finansiella mellanhavanden, och vi har gjort det klart att det inte finns någon väg tillbaka till de gamla sätten. Var säkra på att inom några månader så kommer ni att veta att det är så.

Så var tålmodiga och läs mellan raderna när nyhetsmedia får nys om vad som händer. Under en tid blir det en tendens att gömma sanna fakta, men även det kommer att förändras när vi kan försäkra ärliga journalister om att det är tryggt att rapportera fakta. Ni har hållits i mörkret i så många frågor under så många, många år, men sanningen kommer fram. Ni har alltid varit suveräna Varelser och förtjänar den omsorg och respekt som ni har rättighet till. Istället har ni hållits ned och accepterat positioner som har gjort er till tjänare åt de som har styrt över er. Ingen person är bättre än någon annan, i och med att ni alla handlar och upplever det ni har valt för att påskynda er utveckling.

När ni kan börja se andra som er själva desto fortare blir den Mänskliga Rasen Ett och känner sig aldrig mer separerade från varandra. När allt kommer omkring, trots vad en del känner, så finns det bara en Gud i ert Universum. Med tiden kommer sanningen att accepteras och religiösa skillnader kommer inte att bli orsak till ett förföljande. I själva verket så kommer organiserade religioner att tyna bort och alla själar kommer att dyrka utifrån templet inom sig. I själva verket så bör ni inte behöva någon annan för att lära er sanningen, men i er nuvarande situation så har ni blivit förvirrade och behöver vägledning. Lyckligtvis så har er intuitiva sida utvecklats under de senaste 10 åren, och ni finner att den kan litas på för att leda er i rätt riktning. Det kräver dock ett helt öppet sinne utan en stel trosuppfattning. Vi vet att en del själar känner sig komfortabla med vad de vet och föredrar att bli ledda istället för att leda, och de kommer att låtas att fatta sina egna beslut då det gäller tidpunkten för att ifrågasätta sina uppfattningar.

Kom ihåg att med hundratals liv bakom er så har ni en stor rikedom av upplevelser som ni kan dra nytta av och det ligger inom ert undermedvetna. Ting såsom vanor och vad man tycker om eller inte tycker om härstammar samtliga från tidigare liv, och ni kan se detta idag om bara i folks val av kläder och vad de föredrar att äta. Med andra ord så är ni delvis formade till vad ni nu är genom minnen av nyliga liv som ligger nära ytan. Det verkliga Ni väntar på Upplyftningen och då kommer ni att finna att ni på ett naturligt sätt kan passa in med livet i de högre dimensionerna. När allt kommer omkring så är det därifrån som ni kom, och dualitet är bara ett experiment som aldrig var ämnat att hålla er kvar på obegränsad tid. Vi skulle säga att ni har överträffat er själva genom att övervinna alla utmaningar, och förtjänar helt och hållet att ta detta tillfälle att lägga det bakom er. Ni kommer dock alltid att gynnas av vad ni har lärt er även om tidigare liv bleknar in i bakgrunden.

Det är därför uppenbart att ni tar er ur livets illusion som ni upplever det, och lever redan er nya vision av er själva som en som är av Ljuset. Då ni gör så kommer ni distansera er från dualitet, och gå på er väg som en som redan har lyfts upp. Det kan uppnås eftersom ni har uppnått disciplinen och styrkan för att sätta åt sidan de lägre vibrationerna som inte längre lockar er. Er närvaro på Jorden tillsammans med andra som ni ger en energiförstärkning till de runt omkring er, som lugnade och avslappnade av er fridfulla uppsyn.

Jag är SaLuSa från Sirius och lycklig för er för borta är de dagarna av totalt mörker och som har kommit med de många krigen och aggressionerna som har fläckat det förgångna. Vi kommer att förhindra alla försök till att starta ett nytt krig, men det kan bli en del mindre stridigheter. Fred tar nu över och kommer att föra in en ny känsla av allt. Vi lämnar er med vår kärlek och välsignelse.

Tack SaLuSa,

Mike Quinsey -
www.treeofthegoldenlight.com

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

Svensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/


 


http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC
http://salusainhebrew.blogspot.com/ - HEBREW - NEW
Originals and translations of Galactic Messages available at


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012