Followers

PUTIN

torsdag 19 januari 2012

SaLuSa 18 januari, 2012


 SaLuSa 18 januari, 2012


Lita på oss och Gud att händelserna kommer att utvecklas såsom utlovat, och oroa er inte för tidsplaneringen då det kommer att infalla på ett sätt som är helt korrekt för det önskade utfallet. Var också säkra på att sluttiderna kommer att fungera såsom planerat, och att ansvaret är vårt och allt är helt planerat. Det finns ingen anledning att oroa sig för era individuella roller och vad som kommer att hända med er, då var och en av er kommer att uppleva precis det ni hade planerat. En del av er valde att lämna Jorden tidigt, och andra kommer att ta sig igenom det slutliga året till slutet. I vilket fall som helst så kommer det att ha variet ert val, och alla kommer till slut att lämna den gamla Jorden såsom ni för närvarande känner den.

För att rida ut hårda tider av upplevelser så håll era sinnen och fokus på Upplyftningen, då året går framåt och de högre vibrationerna dominerar så kommer freden att lägga sig på Jorden. Det finns redan märkbara förändringar i massmedvetandenivåerna som kan registreras av oss, och fler själar än någonsin har lyfts upp. Uppvaknandet accelererar och kommer att nå alla själar innan de slutliga dagarna av denna cykel. Såvida alla kommer att reagera eller ejär deras val, men ingen själ kommer att lämna denna Jord utan att förstått möjligheten till att lyftas upp. Helt klart så kommer det inte att vara tilltalande till alla, då vissa själar snarast skulle känna sig på fel ställe i de högre dimensionerna.

Under tiden så går Ljusarbetarna framåt med deras olika individuella uppgifter och skapar den nödvändiga basen så att händelser kan utvecklas. Såsom en som är medveten så är ert bästa bidrag att delge ert Ljus till andra, och gör så helt öppet och fritt. Mentalt sprid ert Ljus vitt och brett och om ni vill hela så visualisera de områden på Jorden där det bäst behövs. Mellanöstern fortsätter att vara av oro, då de negativa energierna har djupa rötter där på grund av århundraden av krig. Vår uppgift är att se till att problemen inte eskalerar eller orsakar krig, och vi skall förhindra att något bryter ut. De mörka Tjänarna skulle naturligtvis vilja utnyttja alla sådana situationer, men räknar inte med den Galaktiska Federationen. Vi känner till deras planer och kan därför bättre kontrollera vad som händer, och vi har redan visat dem vad vi kan göra.

Det bör nämnas att våra Moderskepp är vad ni kanske skulle kalla, luftburna städer och kan förbli stationerade ovan er Jord under extremt långa perioder. De innehåller absolut allt som behövs för att normal kunna existera, och det är i en trevlig och tillfredsställande existens. Vi har baser på Jorden, och dessutom så kommer våra allierade från den Inre Jorden att till slut komma fram för att träffa er igen. Det finns också baser på havsbotten, och en del har opererats under tusentals år. De har gett oss stor avskildhet borta från snokande ögon, genom att placeras utom räckhåll från era robotar och ubåtar. En del baser är mycket stora och självförsörjande, och kan inhysa hundratals av personal.

En del av våra baser ligger djupt inne i Berg och är helt trygga från era sökningar. Entrén är inte synlig och det håller alla nyfikna borta. De var mycket mer aktiva i tidigare tider när vi träffade och hjälpte lokala innevånare, och sådana möten har nedtecknats av dem. Så ni kan se, Mina Kära, att medan det finns folk som driver på med Avslöjandena så skulle någon som vill finna bevis på våra besök på Jorden att inte ha någon svårighet att göra så. Tyvärr så när bevis har funnits så har det i stor utsträckning ignorerats eller gömts undan då det inte passade den accepterade versionen av det förgångna. Allt detta kommer att ändras och sanningen kommer att ges till er med gått om bevis. I det förgångna så har de som uttryckt sanningen blivit förföljda eller avskurna och dödats på grund av deras uppfattningar.

Kan ni se hur falsk er verklighet har blivit och hur den skapades för att göra er ovetande om er suveränitet och helt beroende av de som har förslavat er. Livet kunde ha varit så annorlunda om det inte hade fallit från nåd under den Atlantiska tiden, då tider av hög spiritualitet och förståelse kunde efterlevas. Nästa alla ni har haft liv under den perioden och ni hyser fortfarande minnen om det djupt i ert undermedvetna. Ni går till och med tillbaka till civilisationer som bara är namn från er urgamla historia. Kom ihåg att ni nu avslutar en solcykel av ungefär 26,500 år, och ni har varit inne och ute ur det så många gånger och valt var och när ni gör vidare framsteg med er erfarenhet. Vi skulle kunna ta er än längre tillbaka när en del av er levde på andra planeter, bara för att visa att ni är mycket gamla själar.

Det här speciella livet som ni nu är i är kulmineringen av många tidigare och är ganska unikt och så viktigt för er utveckling. Det är inte undra på att så många själar ville gå igenom denna cykel, då det erbjöd ett stort steg framåt och en möjlighet att lämna cykeln av återfödelse. Det har varit en lång och mestadels långtråkig resa, men som alla upplevelser så kan ni snabbt lämna det bakom er när det väl är över. En av era största tillgångar har varit att övervinna de mest prövande svårigheterna och motgångarna. Dessa upplevelser kommer att föra er framåt och tjäna er väl när ni står inför liknande utmaningar. Era tjänster kommer att vara eftersökta av de som inte än har upplevt vad ni har.

Livet framöver kommer att bli underbart tillfredställande och mycket berikande. Ert hårda arbete och engagemang för andliga tillväxt kommer att ha försäkrat ert upplyftande in i de högre dimensionerna. Det är ert verkliga hem och även om det finns trevliga upplevelser på Jorden så kan de inte jämföras med den absoluta lyckan och lycksaligheten som ni kommer att uppleva. Sann frihet är egentligen inte något som ni har upplevt, men när ni tar er plats som en Galaktisk Varelse så kommer allt att ligga framför er. Ord kan inte uttrycka hur underbart som ni kommer att känna er och skönheten och kärleken som kommer att omge er. Allt är i harmoni och balans till skillnad mot era upplevelser i dualitet.

Jag är SaLuSa från Sirius och vet att ni kommer att bli uppspända och överväldigadeav våra Moderskepp och de undren som är våra avancerade teknologier. Ni må mycket väl kunna få besöka en, eller till och med få upplevelsen att besöka Städer av Ljus, vilka nu förbereds för att göra sin debut på Jorden. De är också exempel på vad som kan göras genom att använda vår avancerade teknologier för det högsta bästa för alla. Så misströsta inte och se till den ljusa sidan av saker och ting, och dagen kommer snart när alla skall leva i frid och frihet.


 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan
 http://www.st-germain.se/Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at
Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on 
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012