Followers

PUTIN

måndag 9 januari 2012

SaLuSa 9 januari, 2012


 


 
SaLuSa 9 januari, 2012 Energierna runt om i världen fortsätter att byggas upp, och de hålls upp av energinätverket som lyfter upp Jorden. Allt förbereds för den slutliga framstöten av energi, vilken kommer att kasta fram den till en ny nivå av uttryck och dualitet. Det kommer också att infria löftena om en ny Ålder som kommer att bli olik allt ni tidigare har upplevt, och i sanning införa himlen på Jorden. Bara de av er som tillräckligt har lyft era vibrationer kommer att kunna förena er med dessa energier. Däri ligger framkommandet av sanningen, att bara de av Ljuset kan existera i den nya dimensionen. Det har alltid varit ert val, men med detta kommer ansvaret för att lägga på plats er egen väg mot Upplyftningen. Ni kan få all hjälp och uppmuntran i världen, men bara ni kan ta de nödvändiga stegen som får det att hända för er.

Det är inte så viktigt om ni lyfts upp eller ej, om man tänker på att alla själar kommer att fortsätta att göra framsteg. Allt sker i sinom tid, och ni behöver inte känna er stressade att göra något annat än vad ni själva önskar. Ni har en oändlig tid på er för att finna vägen tillbaka till de högre dimensionerna och hjälp kommer alltid att finnas tillgänglig för de som be om det. I själva verket så är ert Högre Självt alltid med er, men när ni sjunker i vibrationer så kan det inte alltid lyckas att komma igenom till er. När ni dock har intentionen att höja upp er så blir länken starkare och mer öppen. Ni kan arbeta tillsammans om ni följer er intuition, och det kommer att hålla er fast förankrad på Ljusets väg.

När ni väl börjar leva ert liv med intentionen att lyftas upp, så kommer era upplevelser att följa en ny väg som kommer att göra det möjligt för er att njuta av dem och föra frid in i dem. Era förbindelser till de lägre energierna kommer att lösas upp och ni kan bryta era livslånga vanor genom att förneka dem energierna de behöver för att överleva. Ni förändras till en högre nivå av medvetande och kommer att ta ett enormt steg framåt med kommandet av Upplyftningen. Livet kommer att fortsätta som en serie av steg uppåt då ni expanderar ert medvetande än mer, för att aldrig mer uppleva känslan av separation från Källan. Ni kommer att bli Ett med Allt Som Är och en medskapare med Gud.

För tillfället väntar vi alla dock på utvecklingar på Jorden som följer framstegen mot förändringar vilka tar bort de mörka Tjänarnas förmåga att pådyvla sina sätt på er. Mellanperioden kommer att bli ganska så kaotisk tills att våra allierade har etablerat sin egen kontroll och att de olika länderna inför förändringarna som helt klart kommer att indikera deras villighet att bli en del av den Nya Åldern. En allmän överenskommelse finns redan på plats då det kan ses att världen inte kommer att överleva såvida Illuminati inte avsätts. Vi är de som övervakar och vi observerar noggrant reaktionerna för att se till att löftena hålls. Alla mellanhavanden skall vara öppna från och med nu, och med total ärlighet då ett nytt sätta att arbeta accepteras. Alla bedrägerier kommer lätt att påfinnas och det finns inte någon plats för något annat än full efterlevnad. Intentionen är att alla förändringar är till för förbättringar för Mänskligheten som helhet, och inte bara för några mäktiga länder som det tidigare var.

Vi gör justeringar på en daglig basis då vi anser de nödvändigt, och är på så sätt redo att agera med en minuts förvarning. Våra skepp är placerade ovan många officiella institutioner och kommer att förbli där helt täckta i osynlighet. På så sätt kan vi se till att vi är medvetna om vad som planeras utav de mörka Tjänarna, och vi kan förhindra alla försök att blanda sig i våra planer. Fri vilja gäller på Jorden, men det finns en gräns för hur långt det tillåts att gå. Er fria vilja måste hedras, plus det faktum att förändringarna är utfärdade av auktoriteter mycket högre än några på Jorden. Inte bara ert Solsystem utan hela Universum väntar på slutresultatet för händelserna som äger rum på Jorden. Tillsammans kommer vi alla att agera som En när Upplyftningen infaller vid slutet av detta år, en monumental händelse som även andra Universum följer med stort intresse.

Som ni vet vid det här laget så finns det liv överallt runt omkring er, och ni har inte kunskapen om detta därför att Jorden har varit under karantän sedan urminnes tider, och kontakt med er har blivit beskuren. Ni har också medvetet blivit missledda att tro att ni var de ända livsformerna av er sort inom ert Universum. Då bevis på vår långa kontakt i det förgångna är funnen så har det i stort sett ignorerats därför att det inte passade in med era accepterade uppfattningar. Många föremål som har grävts fram har medvetet undangömts från era ögon för att hålla er i ovetskap om vår existens. Berättelser om våra besök på Jorden har på samma sätt ignorerats, men allt detta kommer ut då sanningen görs känd för er.

Öppna era hjärtan och sinnen till den storslagna framtiden som väntar er, vilken kommer att se hur ni blir Galaktiska Varelser som inte bara reser runt i ert eget Universum, utan också till andra där livsformer andra än era egna existerar. Ni kommer knappast att vilja stanna kvar på er egen hemplanet, utan blir mer vana vid livet på de enorma Moderskeppen som är självförsörjande och har allt som ni kan tänkas behöva. Er närvaro skulle inte vara så mycket en fråga om att utför ett arbete, utan ni skulle använda er expertis och färdigheter till gagn för gruppen ni är med. Livet är harmoniskt och givande, och vi skulle säga att det aldrig finns en tråkig stund och det är absolut inte tråkigt.

Jag är SaLuSa från Sirius, och alltid glad att hjälpa med att föra er förståelse vidare angående ert liv på Jorden. För en del så är den känd som fängelseplaneten och det är precis vad den är. Ni har blivit fängslade på den under tusentals år, och sanningen om ert sanna jag har gömts för er. Ni har blivit ledda att tro att ni är mycket ringare än vad ni i själva verket är, och utnyttjats till att tjäna intressena av de som har kontrollerat Jorden under tusentals år. Ni vaknar nu raskt upp till sanningen och helt rättmätigt så kräver ni tillbaka er suveränitet, och det kommer att ges tillbaka till er. Som en erfarenhet kommer det att komma er till stor nytta, då det kommer att ha varit den snabbaste vägen till andlig utveckling och förståelse. Kom ihåg att oberoende av vilka intryck ni nu har så ingick ni i dualitet med öppna ögon. Ni accepterade utmaningen och visste att ni tryggt skulle ta er igenom, och nu så har denna tid anlänt och era liv kommer att bli fulla av Kärlek och Ljus.


Tack SaLuSa,

Mike Quinsey
Svensk översättning: Per Staffan
 http://www.st-germain.se/

 http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC
http://salusainhebrew.blogspot.com/ - HEBREW - NEW
Originals and translations of Galactic Messages available at

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012