Followers

PUTIN

torsdag 12 januari 2012

SaLuSa 11 januari, 2012


 SaLuSa 11 januari, 2012 


Mina Kära, kom ihåg att era trosuppfattningar kan hålla er tillbaka, så under detta år är det särskilt viktigt att ha ett öppet sinne. Allt efter som året går kommer större sanningar att komma fram, och beroende på källan så rekommenderar vi att ni noga överväger vad som ges. Det slutliga beslutet är helt klart er sak och ingen annan kan ta ansvar, men nu så är det dags att vara uppriktiga mot er själva och följa era hjärtan. Då era medvetandenivåer ökar så kommer ni att lättare kunna urskilja sanningen, och så sakteligen bygga upp er förståelse. Ni har haft liv och möjligheter för att driva på er andliga utveckling, och nu har ni nått den allra sista chansen för att förena er med dem som redan har förberett sig för Upplyftningen. En del kommer helt klart att ha föga eller inget intresse alls, då de har gjort sitt val att ha mer erfarenhet i den tredje dimensionen. Ge plats för sådana själar, vilka har rätten liksom alla andra att följa sin egen väg.

Stor aktivitet pågår och vi har all förväntan om ett stort genombrott mycket snart. Vi hjälps en hel del av er som inte bara står upp för sanningen, utan ger sig ut och sprider den vitt och brett. Det har effekten att förändra energierna till en mycket högre vibration, och tillsammans med de andra ansträngningarna för in mer Ljus på Jorden så hjälper det att transmutera de lägre energierna. Vi skulle kunna driva igenom förändringarna, men vi arbetar inte på det sättet och det är bäst att vi gör det tillsammans, då det är viktigt att ni skapar er egen framfart för framsteg. Det finns naturligtvis ting som helt och hållet är vårt ansvar, och vi är helt inom tidsramen för detta, enligt planerna. Var inte alls rädda, då den Galaktiska Federationen är en formidable aktör i detta spel som pågår. Segern är redan vår och det betyder också att er väg mot Upplyftningen är förberedd, och inget kan förhindra en fullbordan som skall firas runt om hela Universum.

När ni informeras att ni är Mänskliga Änglar så vet vi att det är svårt att förstå och många finner det svårt att acceptera. Vi skulle dock inte vilseleda er och det är dags att ni lärde er sanningen om er själva. En del av ert problem är att det har gjorts så att ni känner er värdelösa och inte givna den respekt ni förtjänar. Det har i själva verket påverkat relationerna mellan er alla och ni har också misslyckats med att respektera varandra. Era problem som en Mänsklig Ras går tillbaka tusentals år, när ni föll längre och längre ned i hålet av mörker. Att ta sig ut ur det har resulterat i en kamp där er instinkt har pekat på att bara de starkaste och mest kapabla överlever, och det har varit så ända sedan dess. På senaste tiden har dock Ljuset trängt igenom det yttre hårdare skinnet och lyft upp era hjärtan, så att kärlek och empati har växt. Nu har ni konsiderabla krafter från Ljuset som ställer sig upp säger vad de har att säga, och det hjälper andra att inse deras speciella plats i Universum. Ni är alla stora själar som kommer ihåg vilka ni verkligen är och förbereder att ta er plats med oss.

Vid slutet av året så kommer de som väljer att lyftas upp att vara redo, och ni kommer att ha förändrats en hel del jämfört med var ni är nu. Den största skillnaden kommer att vara i er nivå av medvetande, vilken kommer att expandera med stora steg inom kort. För detta kommer ni att få vår hjälp, inkluderande teknologier som kan påskynda hela processen. Det är en stor uppgift och generellt så kommer all information att programmeras in i er, då det inte kommer att krävas att ni spendera mycket tid med studier som ni är vana med. Med tiden kommer ni att på ett direkt sätt ta del av Universalmedvetande, och uppnå nivåer av Kristet Medvetande vilket kommer att ta er vart än ni önskar. Ni kommer att ha övervunnit begränsningarna som för närvarande håller er tillbaka.

Många ledare kan inte tänka sig en fredlig samexistens, och finner det fortfarande svårt att lita på varandra. Det är något som vi skall involvera oss i, då ni folket kräver det, tillsammans med ett slut på alla krig. Vi skall bli ryggraden som kommer att förhindra alla länder att ta till vapen mot varandra, och se till att det inte är våldsamt. Vi har enkla fredliga sätt att se till att det blir omöjligt att starta krig, och att göra att alla vapen blir oanvändbara. Pengarna och energin som slösas på rusta för krig under tusentals år skulle kunna gett er alla en hög levnadsstandard. Förstörelsen och förlusten av liv har varit i direkt olydnad till Guds Lagar, vilket är anledningen till att ni har skapat en sådan allvarlig karma. Många har dock fört sig bortom sådana nivåer av mörker och ondska. Slaget mellan Ljuset och Mörkret har nästan kommit till ett slut, och Ljuset står redo att ta ett enormt steg framåt så att alla skall se riktningen som Mänskligheten tar.

Som vi ofta har sagt på senare tid så gör de mörka Tjänarna sina sista försök att skapa rädsla, men det kommer inte längre att effekten som de hoppas på, och det kommer att förneka dem energin som när dem. Håll er lugna och vet vad som händer utan att ge någon energi till dem, så att de en dag kan återkomma till Ljuset, som de säkerligen kommer att göra. Ingen själ går förlorad för alltid, och Gud med stor empati omger dem med kärlek, vilket kommer att tända deras Gudsgnista igen. På sitt eget sätt har de tjänat ett stort mål, genom att visa er vad som kan hända när ni går vilse och omges av mörker.

Många av er har uppnått remarkabla framsteg under de sista åren genom att lyfta era vibrationer, och att föra Ljuset åt Mänskligheten. Det är därför som ni är här, och ni är en del av en underbar grupp som inkarnerade speciellt för att hjälpa andra se till att Upplyftningen äger rum. Så mycket av ert arbete har pågått i tystnad bakom scenen, men nu kommer tiden när ni bör kunna träda fram och fullborda er livsplan. Avslöjanden kommer allt närmare och det kommer att frigöra många människor som öppet kan tala om sin sanning genom personliga erfarenheter. Spännande tider finns runt knuten och vi väntar på vår eget tillfälle att tala med er genom er media. Vi har mycket säga er, och vi är redan fullt förberedda för det tillfället.

Jag är SaLuSa från Sirius, och välsignar er å våra gruppers vägnar som känner sig så nöjda och priviligierade att ta del i ett sådan stor händelse som er Upplyftning.


Tack SaLuSa,

Mike Quinsey


Svensk översättning: Per Staffan
 http://www.st-germain.se/


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at
Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on 
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012