Followers

PUTIN

tisdag 24 januari 2012

SaLuSa 23 januari, 2012


 SaLuSa 23 januari, 2012


Vår observation är att ni gör det bra med hur ni för in Ljuset till Jorden, så att det fortsätter att öka exponentiellt och snabbt för er framåt mot Upplyftningen. Så ni är på kurs mot en stor seger över de mörka Tjänarna och det fanns aldrig några tvivel om det, och ni har en stark vilja och intention att göra så. När allt kommer omkring så var det anledningen till att ni kom till Jorden vid en sådan viktig tid, med full kunskap om vad er uppgift var och tro på er förmåga att utföra den. Som ni kan se så finns det två huvudsakliga tankesätt som folk följer, ett förmodar att livet kommer att fortsätta som vanligt och på något sätt ta sig förbi de nuvarande problemen, och det andra ser otroliga förändringar och återinförandet av folkets rättigheter. Båda kommer till stor utsträckning att följa sin egen väg, och det avgör vilken som de träder upp på när denna cykel tar slut. Faktum kvarstår att ni alla skapar er egen verklighet, och använder då er fria vilja som en Gudomligt given rättighet för att bestämma er egen framtid.

De som har vaknat upp kommer naturligtvis vilja berätta för världen om den sanning de har upptäckt, och vi uppmuntrar distribution av sådan information. Det kan dock inte påtvingas någon då de till slut måste tillåtas att fatta sina egna beslut, utan att känna att de har något tryck på sig att acceptera. De från Ljuset förstår att varje själ följer sina egna diktat, och två personer är inte nödvändigtvis vid samma punkt i sin utveckling. Det är därför långt bättre att sanningen hittas genom personliga upplevelser som skapar ett permanent intryck. För all del så bör ni så frön av sanning och en dag så kommer de att växa och bli till blommor av förståelse.

Inom kort tid kommer det naturligtvis en lavin av information och råd om Upplyftningen, och för de som är öppna till sanningen så ger det ett tillfälle till attta ett enormt steg framåt. Det är en fråga om folk är redo att se bortom deras existerande uppfattningar, och bli en del av ett nytt paradigm. Om inte så är det inga problem och de kan förbli kvar på sin egen väg och fortsätta att erfara i de lägre dimensionerna. Det kan inte vara rättvisare än så då ni tillåts göra era egna val, och alla kommer att behandlas som alla andra själar med omsorg och att hjälps ges var helst det är möjligt. Ingen är för långt gången för att få hjälp och det finns alltid där och redo att ges vid den minsta indikation att det ombes att fås.

Olika önskade förändringar går nu framåt tillsammans, och vi kan se att det mycket väl kan bli en snabb serie av uppenbarelser som kommer att föra er framåt mycket snabbt. Det kommer att bli sensationellt för många människor och ge en chock till de som är oförberedda, men genom våra allierade skall vi se till att nödvändigheten för dem är förstådd. När väl fördelarna uttalas så kommer det resultera i ett stort stöd, och en ivrighet bland många människor att spela en aktiv roll i det. Det kommer att finnas möjligheter att delta och vi kommer absolut att behöva stöd från er alla som är redo att spela er roll med oss. Samhällsarbete kommer att behövas för att framföra karaktären av förändringarna, och hur de kan bli implementerade med minsta möjliga olägenheter. Var förvissade om att vi känner er alla och vad era specifika talanger är och vad ni kom in i detta liv för att göra.

Vi ser hur ett stort Ljus och Kärleken expanderar över Jorden och det för med sig energin som kommer att lyfta upp er ur mörkret. I de fattigare länderna i världen så har många förlorat hoppet då de ser hur deras belägenhet i stort sett ignoreras. De behöver uppehälle och att deras basbehov tas om hand om, bara så att de kan överleva de hårda förhållandena som de lever under. Att om tala uppstigning har knappt någon mening för dem och deras tro på Gud och mänskligheten står mycket lågt. Det finns folk och organisationer som bryr sig, men uppgiften är så stor att det behövs att de länder som är välmående och har råd att agera kommer samman. Mänskligheten kan i framtiden inte stå vid sidan om och tillåta att sådana förhållanden existerar, och måste förstå sanningen att Alla Är Ett. Vi säger detta med kunskap om att många av er är medlidsamma och med stor önskan om att hjälp ges till världens fattigaste.

Ni kommer att vara glada att veta att medlen för ett botemedel för hunger och desperation står redo att sättas in, men det kan inte ske för ögonblicket utan tillstånd från de som är i auktoritet. Det finns också en del karma skäl som förhindrar en direkt intervention, men vi kommer att ta oss an hela situationen så snart som vi är officiellt erkända. Vi vet att ni ibland är förbryllade av dessa problem att ge hjälp, men var snälla och kom ihåg att vi inte kan handla på ett sätt som skulle förneka någon själs engagemang med sin livsplan. Allt kommer att gå bra till slut, men för tillfället skulle man kunna säga att våra händer är delvis bakbundna. Det finns naturligtvis ett gudomligt datum efter vilket vi skall gå vidare oberoende av alla situation. Vi är redo för alla möjligheter då vi har planerat för alla tänkbara scenarios.

Det måste förefalla som extraordinärt för er att hela Universum väntar på att civilisationen på lilla Jorden avslutar dualitetcykeln, så att de själva må lyftas upp. Det är hur extremt viktig era framsteg är för framtiden av andras liv, som liksom ni är på en väg tillbaka mot Källan. Guds inandning drar allt tillbaka, men det är bara den första fasen av många, många cykler som till sist kommer att fullborda ert ”hemkomst”. Under tiden så fortsätt med er uppgift för att ta er igenom detta liv som en som kan gå igenom Upplyftningen. Lev i enlighet med er bästa förståelse av hur det är att vara en uppstigen Varelse. Det kommer att se hur ni seglar igenom de återstående dagarna och månaderna, och var förvissad om en framgång. Inget annat har någon verklig betydelse och det kommer att bli en mycket tillfredsställande upplevelse som kommer att sluta med en glädjerik och lycklig avslutning.

Jag är SaLuSa från Sirius och jag känner mig priviligierad att vara en av dem som är utsedd av den Galaktiska Federationen att ha en direkt kontakt med er. Utsikten att vara bland de som kommer att vara först att kontakta er är ganska spännande. Även för en som har haft så många upplevelser och äventyr i Universum så är det magnituden av vad som äger rum, och Upplyftningen av både själ och kropp som gör det till ett sådant unikt tillfälle. Ni kan vara lugna då det gäller hur det kommer att bli, då alla upplyftningar in i de högre vibrationerna är något som önskas och ses framemot. Vi kommer att vara där med er, och Kärlek och Ljus kommer att omge er på er resa.


 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan
 http://www.st-germain.se/Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at
Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on 
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012