Followers

PUTIN

torsdag 26 januari 2012

SaLuSa 25 januari, 2012


 SaLuSa 25.01.2012


Liksom ni så väntar vi med stora förväntningar, med kunskap om det kommer att bli ett genombrott vilket resulterar i den första positiva nyheten om stundande förändringar. Tidpunkten är inte fastlagd, men vi ser inga anledningar varför det inte skall gå såsom förväntat. Vi kan inte säga mer då vi vet hur förtvivlade en del av er blir när händelserna inte infaller såsom förväntat. Det skulle i annat fall ha gett oss nöje att tillfredsställa er genom att vara mer precisa, men vid det här laget bör ni förstå vår motvillighet att göra så. Som vi ofta säger så är dock den viktigaste aspekten hur det hela slutar och det blir definitivt med Upplyftningen. Vad som än krävs så är det inom ramen för vår förmåga och särskilt då vi har tagit åtgärder för att stoppa all inblandning i vårt uppdrag. De flesta av er kommer att uppleva detta år i enlighet med den verklighet som ni förväntar er att föra er framåt, men det som har betydelse är slutresultatet.

På ena eller andra sättet så kommer detta år att helt förvåna om inte absolut förundra de flesta människor. Sanningen kommer också att förefalla chockerande för dem som aldrig har tänkt sig att de under århundraden har blivit missleda och ljugits för. För de som är någorlunda informerade så kommer det fortfarande att överraska då det gäller Illiminatis djärvhet och list, och deras ambition att styra världen. När ni är fria från deras håll över er blir det en vacker transformation att se hur ni kastar av er skaklarna som har hållit er under deras kontroll och i okunskap. Ni har faktiskt inte upplevt sann frihet och det kommer att bli som en våg av frisk luft, som kommer att blåsa bort spindelväven som har begränsat er syn. Med detta kommer frigörandet från rädslan som också medvetet hade skapats för att förvirra er, och en stor känsla av exstatisk glädje kommer att höras runt om i världen.

Sätt saker och ting i perspektiv och så långt som möjligt så försök att se att slutresultatet är allt som har betydelse, och ni kan rida ut de sista månaderna utan fundera alltför mycket på hur det uppnås. Ni kan koncentrera er på er egen upplyftning och fokusera er på er utveckling utan att bli distraherade av yttre händelser. Det kommer att absolut att finnas många positiva, men de kommer inte att ta bort era egna behov och kommer med sannolikhet att ge assistans. Då allt är väl planerat så kommer det att gå framåt på ett sätt som inte onödigtvis kommer att påverka era framsteg på er egen väg. Tvärtom så vill vi hjälpa er på er väg, men vi kan inte göra så mycket som vi skulle vilja tills att vi är helt fria att arbeta med er.

Den Galaktiska Federationen håller kontakten med sina egna som är på Jorden, och de kan ofta finnas i ganska viktiga positioner som har en hel del auktoritet. Det är inte bara de mörka Tjänarna som har etablerat kontakter på höga nivåer och vårt folk har också liknande maktpositioner, och med oss bakom dem så är de kapabla till resultat som främjar Ljuset. De mörka Tjänarna förefaller att frossa i att vara kända för sina handlingar som icke beaktar Mänsklighetens behov. Medan de av Ljuset i tysthet fortsätter med deras arbete och föredrar att inte söka publicitet, vilket också hjälper att skydda dem. Ta inte miste, för en del så är att vara en Ljusarbetare fullt med faror, men de kan fortsätta utan rädsla med kunskap om att de har vårt skydd.

Michael har nyligen lagt märke till att de som reser i tiden har följt er tidslinje till den 21 december 2102, och utan undantag så har alla funnit en mur av vitt ljus som förhindrar dem att gå vidare. Enbart detta bör säga er att slutet av cykeln äger rum i enlighet med Mayakalendern. Vad som är dock än mer intressant är den senaste rapporten från en annan som reser i tiden, Bill Wood, en före detta NavySeal, som gick igenom många olika tidslinjer och fann att varje slutade precis på samma sätt, vid muren av ljus. Det säger er att vilken väg ni än tar i livet och oberoende av era särskilda erfarenhet så kommer ni alla att nå denna förändringspunkt. Hur ni går vidare därifrån kommer att avgöras av er egen vibrationsnivå. En del kommer att finna sig själva på en högre nivå, medan andra kommer att föra sig in på en liknande nivå till den som de tidigare var på. Vad som kanske är än mer viktigt är observationen att vad som än försöks för att ändra på tidslinjerna och därmed framtiden så kan inga förändringar göras av det. Mina Kära, detta är den Gudomliga makten som skyddar ert upplyftande och Uppstigning.

Kan ni nu acceptera att er framtid är förvissad, och tillåta er själva att njuta av de förändringar som alla är för ert gynnande till sist. Moder Jord arbetar i tystnad mot att också preparera henne själv för Upplyftningen, och det hjälps av att ni fortsätter att föra in Ljuset till henne. Liksom ni har hon också nått en viss nivå av beredskap inför den slutliga vågen, som uppstår på grund av att Solarna ligger i rak linje med den Stora Centrala Solen i Galaxen. Ni som går igenom med Moder Jord kommer att uppleva en storslagen upplyftning i era vibrationer och nivå av medvetande. Ni kommer i vilket fall som helst redan ha nått en mycket högre nivå innan denna slutliga händelse.

Livet går alltid i en riktning som fortsätter att lyfta er upp, och Upplyftningen kommer att se hur ni går in i en helt ny fas av er andliga utveckling. Ni kommer inte längre att ha hindren och distraherandet som ni nu upplever och istället kommer ni att ha harmoni och balans på ett sätt som är högst tillfredsställande och belönande. Dagens slit i livet kommer inte längre att finnas och er tid kommer att tillbringas med att njuta av er nyvunna frihet. NI kommer inte längre att vara trötta eftersom ni kommer att få ny energi automatiskt från energierna som är runt omkring er, och ni kan vila er när ni vill, då natt och dag inte längre existerar. Utan en tung fysisk kropp att ta hand om vidmakthålla så kommer många av era kroppsliga funktioner som ni nu har att inte längre vara nödvändiga. Er kropp kommer att vara kristallin och inte utsatt för åldrande eller annan form av sjukdom, för de högre vibrationerna passar inte detta.

Jag är SaLuSa från Sirius och vi kan reflektera på det faktum att vi står inför början på den viktigaste delen av vårt uppdrag, och likaså ert. Vi försöker hårt att få er att fokusera på de gynnsamma förändringarna som direkt kommer att påverka er. På det sättet så kommer ni inte att slösa någon energi, och när ni gör så kommer ni lätt att gå igenom Upplyftningsprocessen, och er närvaro på Jorden kommer också att hjälpa andra på vägen. Vi kommer också att vara med er, och väntar på att hälsa er med kärlek och då ni träder fram som de nyaste Galaktiska Varelserna att förena er med den Galaktiska Federationen.


 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan
 http://www.st-germain.se/Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at
Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on 
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012