Followers

PUTIN

lördag 28 januari 2012

SaLuSa 27 januari, 2012


 


SaLuSa 27.01.2012


Om ni gör som uttrycket, lägger örat mot marken, kommer ni att inse att saker och ting går mot en rungande seger för Ljuset. Det finns en så stark frammarsch mot det som kommer att bli ostoppbart, och det betyder att klara tecken på det kommer att vara där för alla att se. Ni får bara reda på en liten del av utvecklingarna som äger rum, och de mörka skulle naturligtvis föredra att ni hölls i mörker. Modiga själar fortsätter dock att träda fram med en viss risk för sig själva, och är redo att informera er om Iluminatis hemliga aktiviteter. De hjälper i själva verket med att få ut sanningen på ett sådant sätt att det inte omedelbart överväldigar folk. De kommer att skapa de rätta förhållandena så att när nyhetsmedia kan helt och fullt rapportera nyheterna så blir det inte så mycket av en chock, vilket annars helt säkert skulle bli fallet. Ni kan till exempel se på sättet med vilken sanningen om 9/11 sakta har frisläppts, och har nu nått en tidpunkt då få människor inte skulle ha insett det. Sanningen står redo att helt och fullt komma fram och den är inte längre ifrågasatt, då det stöds av hundratals av experter vars bevis ges professionellt.

Mina Kära, invänta bara tiden då mycket har förberetts i förväg som kommer att låta avslöjandena att rinna fram. Lögner och halvsanningar kommer lätt att avslöjas och de som är ansvariga kommer inte att ha någonstans att gömma sig, även om de förbereder för sin flykt. Det skulle vara ganska lönlöst för dem att tänka sig att med vår avancerade teknologi vi inte skulle kunna spåra upp dem. Deras öde är inte den viktigaste frågan för oss, då det redan är förseglat. Vår första prioritet är uttalandena till er om vår närvaro, då det kommer att låta oss kontakta er fritt. Masslandningar kommer helt klart att följa därefter, men förvänta er inte att det sker väldigt fort, men var säkra på att det kommer att äga rum. Vi står i beredskap för möjliga eventualiteter, med ettuppsåt att driva på framåt för att uppnå en ansenlig fördel åt Ljusarbetarna.

Det finns så många människor som är direkt involverade i era affärer, att det inte är omedelbart uppenbart hur stora framsteg som görs. Vi driver dock på våra allierade att påskynda sina förberedelser, inför det slutliga agerandet som kommer att avsätta de ledande aktörerna hos de mörka Tjänarna. Som ni utan tvivel kommer att förstå, så är det alla ni på Jorden som har tillräckligt med medvetande för att arbeta med oss som är livsviktiga för slutresultatet. Vi kan inte bara komma och ”ta över Jorden”, då detta skulle tas som ett brytande av ert ansvar att forma er egen framtid, men vi vet att en del av er inte kan förstå varför vi inte gör det. Mina Kära, när det är rätt tid så kommer vi att ha en stor roll att spela under de slutliga månaderna av detta år, och till dess håller vi oss mestadels i bakgrunden och arbetar med er för uppnå framgång. Vi har fått vissa privilegier som tillåter oss en större påverkan av vissa frågor, och som är högst väsentligt för framtiden i Mellan Östern. Vi har under en ganska lång tid fått auktoritet att göra vad än som är nödvändigt för att hålla freden och förhindra ett nytt krig.

Världsfred kommer och regeringsförändringarna som står nära att införas kommer att se till att de för in fredliga och bestående förändringar runt om i världen. Energierna av det gamla paradigmet kommer att lösas upp eller slussas till mer positiva kanaler och de beväpnade styrkorna kommer att ändras till fredsstyrkor. Alla typer av vapen kommer att förstöras med undantag för vad som enbart används för försvarsändamål. Det sätter er på samma bog som oss, och i enlighet med vår trosbekännelse som är baserad på fred och kärlek. Vår förtjusning kommer att öka högst påtagligt när det är etablerat att alla kärnvapenenheter har avväpnats. Era mörka Tjänare hade för avsikt att ta sådana vapen in i Rymden, och till er Måne, men vi informerade dem att det inte var tillåtet. De ignorerade denna order och försökte i alla falla att etablera ett Rymdvapensprogram, men det förhindrades.

Som ert folk har fått veta så kan man inte bara flyga ut i Rymden och blanda sig i med andra livsformer. Denna typ av universal frihet existerade i det förgångna och skulle fylla många kapitel av er historia, men med denna gradvisa eliminering av krigande och rebelliska grupper så existerar nu praktiskt taget fred. Tills att förändringarna är avslutade och ni har stigit upp, så är ni för närvarande den enda rasen som för krig på varandra. Insikten av dumheten av krig som gynnar ingen inte ens de så kallade vinnarna går så småningom upp för själar efter oändliga erfarenheter under många liv. Förstå att liksom allt annat som ni blir involverade med så kommer ni mellan era liv att fullt förstå konsekvenserna av era handlingar. Det finns inget som slår en verklig upplevelse för att öppna era ögon till sanningen, och det är därför som Jorden har varit en sådan underbar lekplats för er att spela ut era fantasier och önskningar.

Nu kan många av er se tillbaka på ert liv och inse att er nivå av medvetande har växt fram från era erfarenheter. Det har nu nått en fas där de gamla sätten inte längre uppfyller era personliga önskningar, och ni söker det högre livet där Kärlek och Ljus finns till överflöd. Det är precis var ni förväntas att vara efter så många liv alltigenom dualitet, vilket har prövat er förmåga att återigen finna och hålla ert Ljus. Med hjälpen som ni nu får så går ni igenom en period av intensivt uppvaknande, och det är en underbar tid för de som aspirerar på att lyfta upp sig själva. Det kommer inte ett nytt tillfälle för att lyftas upp som den ni nu skall uppleva på mycket lång tid. Så tag tillfället i akt med båda händer och fokusera era energier på det och då blir det ert, och det är inte menat att det skall vara svårt för er att lyckas. I själva verket skulle vi se det som en enkel utmaning som Ljusarbetare kan övervinna. Gör klart vad er intention är och lägg in er energi i allt vad ni gör, se till att det är godartat och kommer att lyfta upp era vibrationer. Ni är en varelse av Kärlek och Ljus och lev som en så länge som möjligt, och då kommer ni otvivelaktigt att lägga märke till förändringar som äger rum i er själva.

Jag är SaLuSa från Sirius, och medan inte alla av oss inom den Galaktiska Federationen har haft liv på Jorden så förstår vi karaktären av era upplevelser. Ni alla anmälde erfrivilligt för detta och ni valde ett tufft och extremt utmanande sätt att leva. Ni skördar nu frukterna av er tid på Jorden, och vi går vid er sida på er väg mot Upplyftningen. Vi omger er med vår kärlek och välsignelse som underbara själar av Ljus.


 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan
 http://www.st-germain.se/Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at
Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on 
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012