Followers

PUTIN

lördag 7 januari 2012

SaLuSa 6 januari, 2012


 


SaLuSa 06.01.2012Inget kommer att kunna stå i vägen för de förändringar som ligger runt hörnet, då de är ytterst viktiga för att föra in sluttiderna. Allt är förändrat då ni stiger upp i de högre vibrationerna, och snabbt för er genom Upplyftningsprocessen. Tanken att ni aldrig kommer att behöva återkomma till Jorden och hjulet av Återfödelse måste vara en som gör att alla ansträngningar som ni har lagt ned väl värda. Än mer så då ni får en bra idé om vad det betyder i verkligheten, då ni lämnar bakom er slavgörat, hårdheten och styrkenedsättande energierna i de lägre dimensionerna. Även nu när så många lyfts upp och ut ur det så är aggressionen, antagonismen och hatet på Jorden förödande, men det kommer snart att ha spelat ut sin roll då fredsenergierna kommer att slå sig ned. En dag inom en snar framtid kommer lönlösheten av krig att ge plats för relationer baserade i kärlek och samarbete mellan alla folk. Även nu så ser de unga bland er den meningslösa förlusten av liv och energi i erövringens spår, och vill ha ett omedelbart slut på det. Fred kommer och denna gång så blir det inte temporärt, utan permanent och det för er vidare mot ett lycksaligt och exstatiskt tillstånd.

Ni är dock mitt i så många olika energier som för närvarande skapar turbulens. Det gamla gardet håller fast vid sitt paradigm vilket håller dem vid makten, men det nya är allsmäktigt och kommer att föra åt sidan allt som finns kvar av det gamla tills att Kärlek och Ljus genomtränger Jorden. Inom bara ett par månader så kommer förändringarna att vara i full gång och mer märkbara, och det kommer att signalera till de mörka Tjänarna att den Nya Åldern håller på att manifesteras. Deras agerande innebär inte längre samma hot som tidigare då deras maktstruktur håller på att falla samman. Så, mina Kära, vid denna viktiga tidpunkt så låt inte profetior fulla med rädsla ta över er fantasi. Vi från den Galaktiska Federationen är med er hela tiden, och väl medvetna om vad som troligtvis att ligger framför er. Vi kan inte göra allt åt er, men vi kommer att bli resoluta om det skulle behöva för att försvara er.

Vi skall snart bli mer aktiva i ert luftrum, och en anledning kommer att vara att visa folk att vi kan ta oss in i ert luftrum och skydda oss själva. Vi är naturligtvis försiktiga för att se till att vi inte skapar en incident som skulle hjälpa de mörka, som fortfarande söker ett tillfälle för att skapa kaos, om möjligt. Under många, många år har våra skepp setts utav millioner människor, men med medvetet undertryckande av fakta så kanske det inte förefaller så värst mycket. Avslöjandena är därför mer en fråga om hur snart vår existens officiellt kan tillkännagivas, så att sanningen om oss kan ges. Sedan slutet av det sista Världskriget har vi träffat regeringsrepresentanter från alla era större makter på Jorden, och erbjudit vår hjälp, vilket har vägrats varje gång. Vi skulle ha kunnat införa världsfred, men Illuminati brydde sig inte om livet av folket på Jorden, utan bara att kontrollera och samla på sig stora förmögenheter. Dessa ögonblick kommer att ha sin plats i er historia, då ni behöver förstå hur ni har blivit manipulerade av dem. Deras makt har varit sådan att många goda själar av Ljuset har offrat sina liv i sina försök att kasta omkull deras planer. Sanningen bakom många mord kommer också att bli känd, och de skyldiga kommer att svara för sina brott.

Som vi ofta påminner er så går allt väl och även om tiden springer iväg så kommer vi att kunna färdigställa vårt uppdrag helt enligt planerna. Vi kanske behöver påskynda våra handlingar, men det utgör inga problem för oss och ni kan vara lugna. Håll bara ögonen på målsnöret och sprid Ljus och Kärlek på vägen. Var också beredda att hjälpa de som blir förvirrade från vad som kommer att hända, då det flesta av er som arbetar för Ljuset vet tillräckligt för att kunna göra så. Den bästa försäkran som vi kan ge er är att vi arbetar med er, och att det inte finns något att frukta. I slutändan kommer ni att ha uppnått mer än ni någonsin kunde förlora, och det gäller fysiska tillgångar även om vi inte kommer att godkänna något som har tillskansats, så vida det inte är genom ärliga mellanhavanden.

Många av er går in i denna sista period i en ålder då ni inte nödvändigtvis har god hälsa. Var förvissad att vi den tidpunkten då ni tar er plats i upplyftningen så kommer alla kroppar att ha blivit kristallina, och det betyder att alla tecken på sjukdom kommer att har försvunnit. Liksom Moder Jord, som kommer att ha återgått till sitt ursprungliga skick, så kommer inte heller ni att uppvisa tidens härjningar, och få en fysisk kropp som har återgått till perfektionen av sitt ursprung. Åldrande har ingen plats i de högre dimensionerna, och ni kommer att välja precis hur ni vill se ut, om ni skulle vilja ändra era drag. Då ni går än högre i dimensionerna så kommer era skapande krafter att fortsätta att växa och till slut blir ni en Varelse av Ljuset. Ni har mycket som är utlagt inför er och det är upp till er att passa på och ta detta, när ni väl har lyfts upp. Världen kanske är ert ostron nu, men Universum kommer att bli er lekplats inom en närma framtid.

Festen kan inte starta riktigt än, men firandet kan börja när ni väl har bevis på att de som har förslavat er har avsatts. Livet kommer då att få en ny prägel och varje dag kommer att bli en glädje att leva. Målet med det kommer att förstås och folk kommer att gå vidare med kunskap om hur bäst ta vara på möjligheterna som uppstår, och skörda sin välförtjänta belöning. Ni kommer att ha klara mål och sikta på och de kommer att spegla era val, då fri vilja fortfarande är med er. Om ni vill efterfölja livet av någon som ni beundrar, så kanske ni blir överraskad att de kommer till er som den personen. Alla själar i de högre rikena kan lätt framstå såsom de var i någon tidigare inkarnation, och dela sin kunskap och färdighet med er. Det finns ingen status som sätter en själ ovan en annan förutom att det finns Universal Lag, vilken säger att ni inte kan gå högre än den nivån som era vibrationer samstämmer med.

Jag är SaLuSa från Sirius, och känner mig säker på att ni registrerar expansionen av ert medvetande, och det kommer att hjälpa er genom de kommande förändringarna. Som ni börjar förstå så tar livet bortom Jorden aldrig slut och erbjuder de mest underbara tillfällena att uppleva vad än ni önskar er. Ni har all tid på er som ni behöver och är i själva verket inte inom en tidsram som ni nu känner till, och resandet via tankar är omedelbart. Det behövs därför inget tidsmätande och inte heller någon kalender, allt är i Nuet, och det betyder det förgångna, nuet och framtiden. Mycket av vad ni nu accepterar som normalt är bara specifikt för er Jordliga existens, så var förbereda och med ett öppet sinne så att ni kan justera er lättare. Ni kommer alla att ta det med lugna steg och med er högre nivå av medvetande helt förstå de underbara gåvorna från skaparen som fyller alla dimensioner av Universum.

Tack SaLuSa,

Mike Quinsey
- www.treeofthegoldenlight.com

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se
 

 
Svensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/

 


http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC
http://salusainhebrew.blogspot.com/ - HEBREW - NEW
Originals and translations of Galactic Messages available at

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012