Followers

PUTIN

tisdag 17 januari 2012

SaLuSa 16 januari, 2012


 SaLuSa 16 januari, 2012

Händelserna går vidare mot den oundvikliga avslutningen, och närmar sig tiden då ni kommer att få en klar indikation om vad som ligger framför er. De mörka Tjänarna hålls under kontroll och ni har lagt märke till att de inte längre kan diktera vad som händer i världen. Deras institutioner håller på att brytas upp och därmed deras förmåga att besluta vad som skall hända i de olika marknaderna. Deras girighet och arrogans har lett dem ned på en väg mot ruinen, och de kommer inte att tillåtas att återetablera deras herravälde. Ni är således fortfarande i en övergångsperiod och våra allierade avslutar gradvis de handlingsdrag som är nödvändiga för att tillåta förändringarna att påbörjas.

Som alltid så fortsätter Ljuset att växa och hjälpa de själar som just precis har börjat vakna upp. Det är mycket begärt från en del av dem att föra sig från deras uppfattningar de har haft under hela sina liv till nya som är så annorlunda att de känner sig överväldigade att tänka på det. En del av problemet är att etablissemanget har hållit fast vid falska uppfattningar istället för att erkänna sanningen. Ni vet att vi har följt mänsklighetens utveckling under tusentals år, och bevisen för vår kontakt med er finns fortfarande. Trots detta är ni ledda att tro att de inte finns, och att Rymden utforskas för att finna bevis på vår existens. Som tur är så har så många av er sett våra skepp i ert luftrum, och har intelligensen att inse att majoriteten av dem är skepp som vi använder. Vi har ett antal ögonvittnen av kontakter då våra skepp har landat på Jorden, och bevis för möten med era regeringar. Mörkandet är för att förhindra att det ställs frågor och för att undvika förlägenheten som kommer ifrån att behöva erkänna att vi ofta har erbjudit att föra in fred på Jorden, och att det har förkastats.

Vi driver dock på med avslöjandena eftersom tills att vi officiellt är erkända och accepterade så kan vi inte utföra masslandningar, men vi kommer att utföra överflygningar. Vad ni behöver förstå är att vi måste undvika att framstå som att vi tvingar oss själva på er, och kontakt måste vara som ett svar på er inbjudan och tillstånd innan vi kan göra så. Om vi ignorerar detta villkor så skulle vi otillbörligt påverka er när ni måste skapa resan för era egna själar. Helt klart så kan det bli så att när vi öppet kan möta er så kommer det fortfarande att finnas folk som hellre skulle ha sett att vi inte hade kommit, men vi har tillåtelse att ge ett svar när majoriteten av folket är för det. Vår prioritet är att ta itu med bristen på och behovet av att snabbt förbereda er inför ert införande in i framtiden, genom att ge er alla dessa fördelar genom nya upptäckter som hitintills har gömts för er.

Uppgifterna som ligger framför oss är formidabla, men vi kan återigen bekräfta att vi inte har några problem överhuvudtaget att se till att nya teknologier är tillgängliga för er. Våra allierade är försiktiga innan de bryter sig ut då tidpunkten måste vara den rätta och vi vill inte att de stöter på problem. När de väl börjar så kommer det att införa en serie av händelser som kommer att lyfta upp er, och då kommer ni inte att tveka om den Nya Åldern. Det finns vissa mål som måste uppnås innan Upplyftningen, och vårt involverande kommer att se till att de blir. Ingen uppgift är för stor för oss, då vi har miljontals av skepp som vi kan kalla in med kort förvarning. Planerna för vårt uppdrag blir i själva verket ofta uppdaterade, så att vi alltid står redo för klarsignalen att starta upp. Denna klarsignal kommer inte att dröja mycket längre, och är så närstående att vi är ganska uppspända inför denna utsikt.

Upplyftningen kräver att ni fortsätter att förbereda för det utan uppehåll. Då vibrationerna ökar så behöver ni ta dem åt er, och då kommer ni att börja lägga märke till hur de stärker er. Tvärtemot för många år sedan när framstegen gick sakta och knappt märkbara så kan ni nu se att ni är mycket medvetna och kapabla att vidmakthålla en hög nivå av lugn i alla situationer även när i mitten av låga vibrationsenergier. Det byggs upp till en kritisk nivå som vi slutet av året kommer att föra er igen Stargaten. Vid denna tid, så kommer bara de som framgångsrikt har preparerat sig själva att gå vidare framåt och lyftas upp. Om tanken att lyftas upp tilltalar er och det är er intention att göra så, då är det nästan helt säkert att ni kommer att uppnå det. Det tar en ansträngning och att man tillämpar sig, men det är inte alls så svårt som en del av er tänker sig.

Helt klart så behöver ni inte oroa er för några försök från de mörka Tjänarna att förhindra era förväntningar då detta år går framåt, då det inte kommer att ha något att göra med vad som händer och inblandning kommer inte att tolereras av oss. Deras tid har nästan tagit slut och de är helt medvetna om deras kommande avgångar från maktpositioner. Vi har uppmuntrat våra allierade att driva på då det ser volatilt ut utöver hela världen, och skulle gynnas av de förändringar som är förestående. När de rätta människorna sitter vid rodret då kan vi alla gå vidare med vårt ansvar gentemot varandra. Kom ihåg att innan ni kom in i detta livet så visste ni att ni skulle vara en del av Upplyftningsprocessen och många av er har speciellt arbete att utföra. Det visar hur väl Guds plan har lagts för att se till att fullbordan uppnås inom den givna tidsramen. Allt var planerat från första början med perfektion, och det betyder att de mörkas öde vara att misslyckas. Denna vetskap bör ge mod till alla som har haft tvivel.

Moder Jord has varit relativt lugn med tanke på att hon är mitt i sitt eget renande. Var fortfarande dock försiktiga då vissa fysiska förändringar kommer att äga rum innan denna cykel tar slut. Följ era inre känslor då alla av er är intuitiva, men ytterst få observerar det som ges er. Blanda inte ihop det med er reaktion inför rädsla, då det kommer att leda er till panik vid en tid då vi ger er rådet att vara lugna. Den kommande perioden kommer i högsta grad att ge er glädje då ni med säkerhet kommer att se hur de slutliga upplevelserna spelar ut sig själva. Håll den kommande perioden i era tankar och den underbara finalen som kommer att uppfylla alla de löften som har getts till er, de som är upplyftande och inför frid och lycka i den fullaste utsträckningen.

Jag är SaLuSa från Sirius och tar emot era tankar som riktas mot mig. Jag tackar er för er godhet och kärleksfulla energier som skickas till den Galaktiska Federationens medlemmar. Det gläder våra hjärtan att ni inte bara erkänner vår närvaro, utan att ni också är glada att komma ihåg oss i era tankar. Ju mer vi binder oss samman desto mer förenar vi oss i Kärlek och Ljus.


Tack SaLuSa,

Mike Quinsey 
 
Svensk översättning: Per Staffan
 http://www.st-germain.se/

 

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

 


Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on 
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012