Followers

PUTIN

tisdag 31 januari 2012

SaLuSa 30 januari, 2012


 SaLuSa 30.01.2012


Oroa er inte då mycket kan hända från en vecka till den andra, och planen för er frigörelse från de mörka Tjänarna går framåt mycket bra. Som vi redan har föreslagit så håll er underrättade om utvecklingar runt om i världen då era förhoppningar om förändringar infrias. Det är en fråga om att hitta pålitliga nyhetskällor från vilka ni kan få en känsla av vad som händer. Ni vet att tiden rusar förbi och det är välkommet då ni har väntat länge för att sluttiderna skall påbörjas. Lita på oss, det är precis såsom vi skulle vilja ha det, med våra allierade som lyckas med att skapa förhållanden som kommer att göra det möjligt för oss att komma närmare er. Allt som har utlovats kommer att komma till er, även om det inte är precis såsom ni skulle ha tänkt er det, och i själva verket kanske det visar sig att vara än mer spännande och tillfredsställande.

Kom ihåg att allt är i händerna hos de Högre Varelserna, som har följt er väg mot Upplyftningen fram allra början, vilket var mycket länge sedan. Ni visste det när ni började, men med degraderingen av era medvetandenivåer så blev ni separerade från Källan och varandra. Det var dock förväntat även om det inträffade på grund av att ni missbrukade den fria viljan som ni hade fått. Ni vet nu att ni gick igenom den Mörka Åldern, vilket visade hur långt ned ni kan gå när ni förlorar kontakten med ert sanna jag. Denna nuvarande cykel har varit den mest prövande sedan ni kom in i fysiska inkarnationer, och den föregicks av liv i tidigare civilisationer som ni har föga kunskap om. Ni kanske inte har stort minne av dem, men var säkra på att var och en har fört er till var ni nu är. Ni har växt enormt i er förståelse av fysikalitet, och det har också hjälpt att påskynda er utveckling.

Upplyftning och vidare därefter kommer att fortsätta att vara planerade upplevelser med vägledning från era Guider och Högre Jag. Ni kommer dock att vara i en position att ha mer att säga till om vad de kommer att bestå av när ni reser vidare som en Galaktisk Varelse. Som ni kommer att förstå, livet kommer att ta på sig ett helt nytt utseende, och det kommer att ha föga gemensamt med hur ni ser det nu i er nuvarande dimension. Ni har inte än insett hur det blir när ni är totalt fria, och när ni så gör kommer det att vara när ni har höjts till en ny nivå av medvetande som kommer att se till att ni är fullt medvetna om ert ansvar. Lagarna i Universum är ganska enkla och kräver att ni respekterar suveräniteten hos alla själar, och ämnar ingen skada åt eller inblandning med dem. I själva verket kommer ni att verka för att delge er Kärlek och Ljus till alla livsformer, då ni har förstått och accepterat Enheten av Allt Som Är. Allt liv är på en väg av utveckling och har en kraftig iver att återgå till Källan från vilken det härstammade.

Livet på Jorden kan förefalla mycket ensamt och ni träffar alla typer av själar, vid mycket olika nivåer at avancerande och förståelse, vilket bidrar till era erfarenheter. Er utmaning har varit att hantera dem och lära er de lärdomar de kunde ge er. Ni av Ljuset har lyckats och ni är redo att gå vidare, men kommer alltid att ha fördelar från dem, då lektionerna hålls på en undermedveten nivå. Ni har all rätt att vara nöjda med er själva då ni har tagit er igenom dualitet och fört er in i Ljuset. Nu kan ni återgå till en nivå av medvetande som ni verkligen är bekanta med och som ni levde i enlighet med i de högre dimensionerna, och ni kommer aldrig ha något behov av att återgå till de lägre dimensionerna.

I de högre dimensionerna står ni fortfarande inför utmaningar, men de är mer acceptabla, och kan bäst ses som uppdrag som ofta involverar själar som kunde dra nytta från er erfarenhet. Kom ihåg att vid detta stadium har ni lovat er själva till tjänst åt andra, och praktiskt taget varje uppstigen varelse följer naturligt denna väg. Ni lyfts upp hela vägen, men framstegen går mycket saktare, då ni mycket sällan ställs inför negativa situationer. Det beror naturligtvis på vart ni väljer att gå, då ni kanske är en som väljer att återgå till de lägre dimensionerna. Hastigheten med vilken ni önskar er själva att lyftas upp är i allra högsta grad er egen, och ingen tvingas att gå framåt fortare än de önskar. I er nuvarande dimension så kommer därför inte alla själar att vara redo att lyftas upp, och kommer att förbli kvar där de känner sig mer hemma.

Det är under denna tid som karma kommer och går mycket snabbt, och för en del kommer det att förefalla som att en sak snabbt följs av en annan utan uppehåll. Mina Kära, det är enligt era behov och nödvändigheten att klara upp er karma innan ni lyfts upp. En del av det härstammar från det förgångna, då det inte nödvändigtvis är så att det kommer tillbaka i exakt samma livstid. Ofta är det när ni bäst kan hantera det och vara framgångsrik med att rensa ut det. Till sist så kan också en del karma frigöras i enlighet med Lagen om Nåd.

Ni kan förstå varför ni uppmuntras att inte döma en annan själ, om vi säger er att ni inte kan veta vad som har orsakat deras erfarenhet. Dessutom, där ni uppfattar det som att någon håller på att bli bestraffad så kom ihåg att det inte alltid är som det ser ut. Ibland kan en själ acceptera en annans karma som ett sätt att tjäna dem, och det är vanligtvis då det redan finns en stark länk eller band dem emellan. En av de största gärningar ni kan göra för en annan är att offra er själva för dem. Kom också ihåg att det finns karma som kan ses som en belöning, och blir förtjänat genom er kärlek och tjänst till andra. Det är ni som skapar er egen väg och upplevelser och det finns ingen annan att skylla på när de är oönskade, åtminstone inte såsom ni skulle tänka på dem.

Lär er era lärdomar väl och ni kommer aldrig att behöva komma tillbaka och göra om det igen, även om det kan finnas tillfällen när ni kanske blir testade igen för att se till att ni inte gör er själv besvikna. Om ni har en upplevelse som klart har en lärdom åt er i det så tänk på det ärligt och utan någon förutfattad mening och då kommer ni säkerligen att förstå anledningen. Allt klaras ut gudomligt och rättvist, eftersom, vilket vi ofta har betonat, det inte finns någon mening med att involvera bestraffning. Gud är Bara Kärlek och har oändligt tålamod med sina Gudsgnistor som alltid kommer att vara förbundna till Gud, och hållna i Guds Kärlek.

Jag är SaLuSa från Sirius, och avslutar med en kärleksfull önskning för er alla att finna er sanna väg, och sanna jag. Fortsätt att skina ert Ljus varhelst ni går och ni kommer att ovetandes hjälpa andra att finna deras.


 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan
 http://www.st-germain.se/Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at
Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on 
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012