Followers

PUTIN

onsdag 8 februari 2012

SaLuSa, 8 februari 2012


 SaLuSa 08.02.2012


Det väntande spelet kommer att behöva spelas lite längre, men framsteg görs hela tiden. Inga stora störningar från de mörka tjänarna kommer att få någon varaktig effekt, eftersom våra planer nu är alltför långt framskridna för att de ska kunna hindra dem från att lyckas. Våra aktiviteter har ökat och så har våra allierades, eftersom det har nått en punkt där vissa datum beräknas bli slutförda. De yttre tecknen, främst från era Internetkällor, är de mest tillförlitliga när det gäller korrekt och aktuell information. Genom att göra ert bästa för att fokusera på Ljuset håller ni en stadig kurs mot Uppstigningen. Vad som än händer kan ni vara säkra på att samma resultat kommer att uppnås, och det kommer att befria er fån de mörkas kontroll.


Vi går in i, vad som för oss kommer att bli en extremt hektisk period, men vi kan inte bli överhopade av några omständigheter eftersom vi har miljontals flottor av farkoster och naturligtvis personal som sköter dem. Faktum är att så många av våra behov är automatiserade att vi kan ägna vår tid till att göra de specialarbeten vi är utrustade för i denna mycket viktiga tid. Även funktioner som underhåll utförs av robotlika varelser, som har en så hög medvetandenivå att de kan resonera och fatta egna beslut. Naturligtvis är våra sofistikerade datorer starkt involverade i driften av våra farkoster och även i flottans uppdrag som helhet. Ni är medvetna om att allting på Jorden också har en nivå av medvetande, men i era mycket tyngre vibrationer kan det inte fungera till fullo. Så det är inte nödvändigtvis ett stort steg framåt att acceptera det vi har sagt.

Alla framsteg, som vi nämner från tid till annan, kommer att inträffa i sinom tid. Det kommer med er personliga utveckling mot att bli en Galaktisk Varelse. Ni kan ännu inte föreställa er vad det betyder men vi kanske skulle kunna kalla er övermänskliga. Er nuvarande medvetandenivå ökar, men är inte i närheten av er fulla potential. Ni kommer att uppnå en nivå av Kristusmedvetande, och det kommer alltid att vara tillgängligt för er, beroende på de underbara förhöjningarna i era Ljusenergier. Det kanske låter ambitiöst men ni kan sträva efter att få fram den energinivån under er tid på Jorden, men vi vet att det är extremt svårt att upprätthålla den. Det finns alldeles för många låga vibrationer omkring er, och det inkluderar de som har blivit fästa vid er under många livstider. Det är därför det ofta hänvisas till behovet av att ni renar er själva från dem och nu är en bra tid att göra det arbetet. Det finns så många högre energier som sänds till er, att om ni drar till er dem kan den processen börja. Hemligheten är att vilja att en sådan rening ska ske och Lagen om Attraktion kommer att göra resten.

Var medvetna om vad som finns omkring er och ha inte förbindelse med någonting, som skulle kunna uppfattas som lägre vibrationer. De mörka har varit mycket smarta med att förse er med det som kallas underhållning, som tilltalar era fundamentala sinnen och uppmuntrar er önskan om spänning och upphetsning. Det betyder inte att livet ska vara allvarligt, utan några skämt eller skratt. Ni tröttnar fort på det ni har och söker nya spänningar och det kan ofta leda till fördärv. Det är så lätt hamna där och så svårt att ta sig ur. Det är därför det nu finns så många lärare på Jorden som ger råd, så att syftet med livet ska förstås och att ni är ansvariga för alla era handlingar, ord och gärningar.

Föreställ er hur ödmjukt det skulle kännas att möta er själva och se hur ni verkligen har blivit, genom ögonen hos någon som har stått bredvid när ni har försökt styra ert liv in i Ljuset. Det är inte menat att göra er förlägna, utan för att visa er hur ni påverkar andra, ofta utan att vara medvetna om det. Ni är Alla Ett, och vad ni gör mot en gör ni mot alla, och det påverkar nivån hos allas medvetande. Vi är glada att meddela er, att ni har varit så duktiga på att föra in Ljuset i era liv och förankrat det på Jorden. Så mycket att den kollektiva medvetandenivån har ökat exceptionellt och kommer att fortsätta att göra så. Ni är på god väg att slutföra den här cykeln med Uppstigningen, och det är helt i överensstämmelse med den Gudomliga Planen.

Förändringarna kommer att bli så långtgående och hända så snabbt att ni blir tvungna att hålla er vakna om ni inte ska missa något. När inflytandet och inblandningen av de mörka tjänarna slutligen stoppas, och det kommer att bli inom de närmaste månaderna, kan ni slappna av och börja njuta av er plötsliga frihet, som skall återlämnas till er. Därefter kommer hela atmosfären att lyftas upp och många känslor släppas när människor inser att verklig fred har kommit till Jorden. Det kommer att göra årets sista månader till en minnesvärd och härlig tid och världens folk kommer att återförenas. Aldrig mer ska de skiljas åt och förlora sin sanna identitet, de skall bli som Ett igen.

På grund av de högre vibrationer som nu finns på Jorden är det mindre konfrontationer mellan människor, och bara för dem som uppmuntrar meningsskiljaktigheter av kontrollskäl, vill vi tala om att det snart blir fred över hela Jorden. Som vi redan har informerat er om, fred kommer snart att uppnås, men först måste det bli regeringsskiften. Ni måste ha de rätta personerna i ledningen innan några framsteg kan göras på någon front, och tillsammans med våra allierade är vi redo att gå vidare så snart den punkten är nådd. Varje individ kan hjälpa till att påskynda förändringarna genom att sända ut kärlek till hela mänskligheten och till Moder Jord, som inte har haft något utbrott som många missleddes att tro. Hittills har det inte funnits någon onormal aktivitet men förmodligen, genom själva karaktären av den rening som krävs, kommer några stora händelser att ske.

Jag är SaLuSa från Sirius och vill tala om att medlemmarna av den Galaktiska Federationen är Gudsälskare och inte Gudsfruktare. Vi har för länge sedan accepterat att Gud är Bara Kärlek och att vi alla är en aspekt av det rena Ljuset. Med detta i åtanke kommer religiösa läror att bli tvungna att ändras i enlighet med det. Det är en delikat situation eftersom vi måste tillåta yttrandefrihet, men samtidigt måste sanningen läggas fram för mänskligheten. Ni måste kunna göra ett välinformerat val och före utgången av den här cykeln kommer ni att vara i den positionen. När ni väl är medvetna ser vi det som ytterligare ett steg mot fullständig harmoni mellan er alla.


 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Ulla Krogh
 http://www.st-germain.se/Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012