Followers

PUTIN

tisdag 21 februari 2012

SaLuSa 20.02.2012


 SaLuSa 20.02.2012Förhållandena på er värld förändras snabbt från en dag till nästa. Fakta kanske inte är tillgänglig för er, men då utrensandet av de mörka Tjänarna fortsätter så kommer ni att lära er mer om det. Våra allierade gör stora framsteg med vårt stöd, och inget kommer att förhindra en slutlig framgång. Till exempel, även om det har förekommit många försök att starta ett tredje världskrig så har det hanterats av oss och som vi har lovat er hela tiden så blir det inga mer krig. Detta meddelande slår nu de som söker krig, och de inser nu att vi håller våra ord. Det har förekommit ett antal incidenter med falska flaggor som har kontrollerats av oss, för att förhindra sannolikheten av en större konfrontation. En del har varit alltför stora för att gömma, och en del detaljer läcker ut. Var observanta och så kommer ni otvivelaktigt att snabba upp en del ovanliga rapporter. Vi har helt klart ingen önskan att ta strid med de mörka Tjänarna, men vi har auktoritet att handla å era vägnar för att skydda er. Ni har indikerat er önskan att inträda en ny era där krig inte längre äger rum, och en kallelse till världsfred. Det kommer att ses till och fred blir hållen om nödvändigt, tills att de som är ansvariga för sådana hemska handlingar som krig inte längre kan utöva sådan makt. Det är Gudomligt uttalat att er cykel av dualitet slutar med att krig helt har raderats ut, och att fred är fast etablerat. Under alltför lång tid så har era rättigheter tagits bort och tiden är nådd för dem att helt bli återställda. Det gamla paradigmet fungerar nu inte, och kommer inte längre att dra till sig energier för att vidmakthålla det. En ny dag har påbörjats, som kommer att blomma magnifikt in till Upplyftningen.

Mina Kära, med tanke på vad vi har sagt till er om att fred etableras, var snälla och inte bil upptagna av rädsla som ett resultat av problem i Mellanöstern. Det kommer ett abrupt slut av alla konfrontationer, och de som är involverade kommer att se en händelse som tillåter fred överallt. Det finns inte längre någon plats för kärnvapen, och de är redan märkta för destruktion. Meddelandet har till slut snabbats upp att de inte kommer att tillåtas att användas under några som helst förhållanden. Era regeringar har känt till oss och förbudet mot sådana enheter under många år, och inser till slut att vi menar vad vi säger. Vi är här för att se till att Ljuset stöds på alla tänkbara sätt, utan inblandning i Mänsklighetens val av fri vilja. Den Galaktiska Federationen är fredsmäklarna i Universum, och där ni finner oss ser ni också Ljusets arbeta. Inget undgår vår uppmärksamhet, och det finns inga gömställen för Illuminati och deras undersåtar som de kan använda sig av för att undvika sitt öde. De har erbjudits en utväg om de avgår, men det betyder inte att de kan klara sig undan med deras brott mot Mänskligheten. Det finns mycket större makter än oss som är involverade i att se till att rättvisa utmäts.

Den Galaktiska Federationen har inte varit mer aktiv än vad den nu är, då kaoset och kollapsen av de gamla sätten involverar ett ansenligt renande av energier som har varit slumrande sedan urminnes tider. De har ingen plats i de höger vibrationerna som åtföljer Upplyftningen, och i själva verket så kan de inte påtvinga sig själva på det. Universums Lagar är heliga och gäller hela vägen igenom och vi är de som kommer att se till att de utförs. Det är anledningen till att med Upplyftningen så kan inga själar gå vidare med det om deras vibrationer inte är kompatibla. Valet är fortfarande ert, men ni måste ha nått en viss vibrationsnivå för att kunna lyftas upp. Alla själar har vetat om detta innan de inkarnerade, och en del av dem har ingen önskan att lyftas upp, men vill lägga till denna period i dualitet till sin erfarenhet.

Ni står på randen till att uppleva en spännande period för att se ut cykeln av dualitet, och det kommer egentligen inte att påbörjas förrän ni tillåts att leva i fred och utan fruktan. Ni kommer att bli fria och med överflöd och andra fördelar som ni är skyldiga och då kommer ni att känna en stor våg av glädje och lycka som sveper runt Jorden. Vi skall öppet vara med er och delta i ert firande, för det kommer att bli ett historiskt tillfälle. Vi kan höra en stor suck av lättnad som sprider sig runt hela världen, då ni åtnjuter en nivå av frihet som är annorlunda från allt som ni har upplevt sedan urminnes tider. Ta hand om ert dagliga liv med sådana tankar i huvudet, och vet att ni inte mycket längre behöver uthärda det nuvarande kaoset.

Ni kommer att mer ofta få lära er om de som är skyldiga till brott mot er och hur de tvingas att avgå. Korruption och mutor är endemiska i politik och affärslivet, men det kommer att förändras då med tiden så kommer bara de som kan litas på och är ärliga att överleva renandet. En ståndpunkt tas nu för att rota ut de som har arbetat bara för sitt eget intresse. I framtiden kommer det bara att finnas själar av Ljuset som kommer att representera er och se efter era intressen. Sådant ansvar bör ses som ett privilegium och ära, och ni har folk bland er som gladeligen skulle tjäna er på detta sätt.

Alla av er har tillbringat så många liv på Jorden för att nå er nuvarande fas av utveckling. Rik man, fattig man, ni har upplevt alla sorters utmaningar, och idag är ni mycket visare och mer medvetna än när ni först ingick i de lägre dimensionerna. Det är därför som så många av er är redo att lyftas upp, eftersom dualitet inte längre kan lära er något, även om erfarenheten kommer väl till pass i framtiden. Så även om ni genomgår prövande tider nu, då är det mycket möjligt att det är sista gången som lärdomar i dualitet sätts framför er. Även om ni är relativt unga så kommer ni i alla fall att ha goda anledningar till att uppleva sluttiderna.

Vad skulle meningen med livet vara om det inte fanns något synbarligt ändamål med det. Utan det skulle det helt klart vara kaos och ordning och inget verkligt mål att sikta på. I själva verket flyter det framåt på en gudomligt utstakad väg, som kommer att lyfta upp Mänskligheten genom att ge varje själ en möjlighet till att lyftas upp. Så inom kaoset har en plan för er utveckling nästan blivit fullbordad, för att sätta ett slut på denna fas av det. Sedan kommer ni att inträda in i en ny cykel vid en högre vibration, med målet att ta er än högre.

Jag är SaLuSa från Sirius, och nöjd att vi tillsammans med andra har getts detta tillfälle att göra sällskap med er på er resa hem. 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per StaffanDear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012