Followers

PUTIN

måndag 13 februari 2012

SaLuSa 13 februari, 2012


 SaLuSa 13.02.2012


Trycket ökar på de mörka Tjänarna som under de senaste veckorna har förlorat så mycket makt. De ser hur deras finansiella lurendrejeri och förhållanden går emot dem. Kabalen har sedan länge blivit identifierad, och de är nu kända för vad de är med sina försök att föra världen in under en regering. Ni skall snart se hur de tas ur omlopp, och hålls under uppsikt där de inte längre kan lägga sig i eller förhindra förändringarna som redan är på gång. Det finns tusen och åter tusen människor som arbetar för Ljuset, och deras kollektiva energier är en mäktig kraft för att föra fram sanningen och manifestera deras vision av fred. Uppvaknandet fortsätter och fler själar ser bortom vad som sker varje dag för att finna svar. De börjar se hur deras liv har hårt kontrollerats, och söker att återfå sina rättigheter och frihet bort ifrån de restriktioner som är placerade på dem.

Vi är glada att ni som en Mänsklig Ras tar tag i ert öde, och vägrar att bli ledda längs en väg mot totalt förslavande. Det leder till en viss grad av våld, då ni kräver er frihet, då de vid makten som har kontrollen är motvilliga att ge efter för era krav. Vi förkastar allt våld, men förstår att er ilska är en kraftig känsla. Dessa situationer bör förändras när regeringsförändringarna väl har ägt rum, eftersom det nya ledarskapet kommer att göra det klart att deras utnämnande innebär att de arbetar för det goda av alla. Vid denna tid hoppas vi att öppet kunna delta med dem, särskilt då flera viktiga förändringar kommer att behöva vårt stöd också. Vår närvaro handlar mycket om att bli inbjudna till att träda in, och informationen vi får pekar på att vårt kommande skulle bli välkommet.

Den Galaktiska Federationen har tagit kontakter över hela världen, och en del länder ger gensvar lättare än andra. Vår största utmaning är med dem som domineras av religiöst tänkande, särskilt den Katolska tron, som tror att vi har ihop det med djävulen. Det hela hjälptes dock av Vatikanens uttalande och erkännande att vi existerar. Våra representanter har i själva verket besökt dem vid fler en ett tillfälle, och vårt hopp var att det skulle förbättra deras förståelse av oss, då de gjordes medvetna om Upplyftningen. De olika religionerna kommer att behöva omforma sina lärdomar i linje med sanningen om ert ursprung, och den sanna meningen med ert liv. De kommer dock att fortsätta att existera så länge som de behövs, av de som är oförmögna att acceptera förändringar.

Er första smak av olika reaktioner till sanningen är ofta när ni går över och finner er själva i de Astrala Regionerna. Då ni på dessa nivåer kan finna allt de ni önskade er på Jorden och ni kan skapa med tanken. Dessa nivåer är mycket närmare till den verklighet som ni träffar på när ni lyfts upp. Det finns kontinuerligt ljus, och era kroppar är mer eteriska och behöver inte mycket då det gäller fast föda, olika själar tycket dock mycket om de matvanor som de var bekanta med på Jorden. Det finns en fräschhet och renhet vart än ni går, och vad som ofta läggs märke till är att ljuset är av en sådan karaktär att det inte kastar skuggor. Så Mina Kära, framtiden erbjuder er många spännande och intressanta upplevelser som är så annorlunda från vad ni nu är bekanta med.

Era upplevelser på Jorden kan vara så hårda att det till och med kan kosta er livet. Människan har dock en sporre som aldrig förefaller att upphöra, och driver honom längre och längre tills att han finner begränsningarna. Denna inbyggda passion och längtan kan också appliceras på ert andliga sökande. Ni vet att det finns något att upptäcka som kommer att förstora er förståelse, det tar dock en viss tid för att upptäcka att denna kunskap finns inom. På en undermedveten nivå har ni faktiskt kunskap och svårigheten är att veta hur man får tillgång till det. Vid denna tid när ni söker att höja era nivåer snabbt så är det bästa sättet att meditera, då dessa stilla stunder tillåter att kontakt kan göras.

Hela er livsstil kommer att förändras ganska remarkabelt, och med tiden kommer många av er att vara som oss som Galaktiska Resande. Det är därför som vi snart måste komma närmare varandra och dela vad vi har att erbjuda varandra. Genom vår närvaro så vill vi att ni tänker mer expansivt, och sätter åt sidan ert Jordliga medvetande. En del människor vägrar till och med nu att acceptera realiteten av vår existens, och har ett slutet sinne då det gäller bevisen som existerar. För dem så kommer upplevelserna som leder till Upplyftningen att bli högst problematiska, då sanningen måste komma ut och den kan inte längre döljas för era ögon. Alla ansträngningar kommer dock att göras för att öppna allas ögon, men som ni säger ”det finns inga så blinda som de som inte vill se”. Det är absolut inte vår plats eller er att påtvinga sanningen på dem, och vi bör alla respektera valen folk har gjort.

Då det stora förändringarna påbörjas och blir allmänt kända, så medför det stora inre frågor då det gäller vad som bör accepteras. För en del är det svårt att acceptera att deras omhuldade uppfattningar är ofullständiga, eller helt enkelt falska. Om själar skall kunna ta ett enormt steg framåt så kommer de dock att behöva vara helt ärliga med sig själva genom att släppa allt som inte har någon plats i Ljuset. Det finns ingen vanära eller fördömande då det gäller sådana frågor, och ni kommer att applåderas om ni finner styrkan att gå vidare. Alla behöver ha ett öppet sinne just nu, för ni står nu inför en period av intensiv aktivitet. Överraskande händelser med oväntade slutresultat kommer snart i nyheterna, och ni kommer att veta med säkerhet att saker och ting kommer till sin spets.

Jag är SaLuSa från Sirius, och kan säga er att vi har varit de som har observerat under en så lång tid, det finns inte mycket vi inte vet, och absolut så ser vi hur ni reser er inför tillfället som kommer för att förändra era liv. Djupt inom er visste ni att ni tog ert sista liv i dualitet, och hur viktigt det skulle bli för er framtid. Såsom vi ser det kommer uppvaknandet att gå allt fortare, och många fler själar kommer att förena sig med de som redan är väl avancerade med sina förberedelser att lyftas upp. Kom ihåg att det först och främst är er intention som sätter er på rätt väg, och därefter kommer ni att få uppmärksamhet från de som kommer att arbeta med er på just den vägen. Helt klart så kommer ni att ha lärt er mycket om processen och vad det betyder att lyftas upp. Håll ert mål i sinnet, och ni kommer aldrig att gå ensamma, då vi och era Guider är med er i Kärlek och Ljus.


 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan
 http://www.st-germain.se/Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012