Followers

PUTIN

torsdag 2 februari 2012

SaLuSa 1 februari, 2012


 SaLuSa 01.02.2012


Den mänskliga rasen visar sig vara en som är kapabel att uppleva djupet av mörkret, och ändå kunna finna sitt Ljus och lyfta upp sig själv. Upplevelsen var i själva verket ämnad att på ett starkt sätt testa era förmågor, och ni har utsatts för de mest extrema förhållandena, pådyvlade er av de mörka Tjänarna. Om ni inte hade funnit denna kamp, så skulle ni idag ha kunnat se framemot ett nytt katastrofalt slut på denna cykel, och utsikten att behöva göra om allt igen. Det måsta dock sägas att ni förväntades att lyckas, men med fri vilja så kunde inte slutresultatet tas förgivet. Ni har fått enorm hjälp och planen att väcka upp er har varit framgångsrik mer än förväntat. Som ni kan se så slåss the mörka Tjänarna ända till slutet, men vad de än gör så kommer det inte ändra på slutresultatet. Tärningen är rullad och Upplyftningen kommer med all sin härlighet och majestät. Det är sannerligen ett storslaget tillfälle, som har attraherat intresse från liv runt om i Universum, som observerar för att vara en del av det oundvikliga och välkomnar firanden.

Vi vet att en del av er fortfarande finner det svårt att fatta att dualitet trots dess allvarsamhet fortfarande är ett spel. Det är lite som inträda i ett ”Holodeck” och spela er roll, med kunskap om att vad som än händer så kan ni alltid ge er därifrån och återvända till ert normala liv. Det är en upplevelse som ni har valt som har ett allvarligt innehåll, då det räknas mot er utvecklingsupplyftning. Då det inte finns något som heter döden så kan ni ofta ta på er olika liv och leva och berätta om det. Att ta någons liv är dock ett allvarligt brott, som medför bestraffningar i form av karma, även om det kan finnas förhållanden som ger lindrar. Återigen så betonar vi att det inte är bestraffning, utan specifika upplevelser som kan göra det möjligt för en själ att fullt förstå konsekvenserna av vad de har gjort, så de inte upprepar det igen.

Då vi talar om raden av era upprepade liv så vill vi säga vad som bör vara uppenbart, att ni kommer in i dem med inget och ni går vidare med inget, det vill säga annat än vad som är er upplevelse och det är allt som betyder något. Som en del av en utvecklingsplan tar ni på er alla typer av liv, och i en del kan ni vara någon som har stor förmögenhet och makt, men det hela är borta när livet är över. Då ni inte kan ta det med er så kan sökandet efter rikedomar förefalla ganska så meningslöst. Med tiden så kommer ni att lära er att ha tillräckligt är allt ni behöver, och girighet är helt enkelt bara bortförandet av en möjlighet från någon annan. Om ni siktar på att lyftas upp så har ni utan tvivel redan kommit till slutsatsen att dela med sig är det bästa sättet för att ha ett lyckligt och balanserat samhälle. Det uppmuntrar också en inställning där alla arbetar för allas bästa, och inte för individer.

Mina Kära, ni har lärt er så mycket genom att uppleva dualitet, och er karaktärsstyrka kommer att komma väl till pass i framtiden. När ni väl har nått ett visst stadium av högre medvetande kommer ni i själva verket inte att behöva tänka på hur ni skall föra era liv. Ni kommer att ha nått en sådan storslagen förståelse att ni kommer att se All Som Ett och agera i enlighet med det. Denna förståelse är en som sakteligen blir accepterad av folket, och som konsekvens så finns det mycket mer oro för belägenheten och omsorgen för alla människor. Utan tvivel så kommer ni samman och skapar band så att ni börjar se er själva i andra. Energin som skapas är från kärlek till era medresenärer, och barriärerna som tidigare separerade er bryts nu ned.

Vi från den Galaktiska Federationen kan inte hjälpa hur vi beundrar och applåderar er ihållighet och beslutsamhet att rida ut de återstående månaderna av detta år för att införa de förändringarna som ni önskar för att ta tillbaka er suveränitet. När ni gör så har ni vårt stöd för allt ni gör som är ämnat att återinföra Ljuset. Vi är som era domare och ser till att allt spelas enligt reglerna, vilket är anledningen till att vi kan göra inträde och beskydda de som är av Ljuset. Reglerna är specifika då det gäller dualitet och inkluderar Universal Lag. Det är det sista som förbjuder andra Rymdvarelser från att närma sig er och Moder Jord, och vi vidmakthåller Lagen. Det finns dock återigen undantag under omständigheter då de i själva verket är inbjudna till Jorden, och det var fallet då det gäller de Grå.

Se tillbaka på er historia och även om bevisen inte alltid har skrivits ned så finns det i alla fall mycket som pekar på våra intressen i era affärer. Vi skulle därför säga er att det är helt normalt att vid en sådan viktig tid för er så kommer vi närmare er. När allt kommer omkring då det gäller alla familjers avkomma så har vi alltid följt era framsteg. Majoriteten av er är familj till de olika medlemmarna av den Galaktiska Federationen, och det gäller huvudsakligen Sirierna och Plejaderna. De av er som är utomjordingar vet i de flesta fall om det djupt inom er, för ni finner det så svårt att finna er till rätta med det Jordliga livet, med dess tunga vibrationer.

Europa kämpar fortfarande med att rädda Euron, och vi ser föga chans till det om någon alls. Dollarn är svag och släpps av vissa länder till förmån av säkrare valutor, så inom det finansiella väntar världen på att se slutresultatet. Allt detta är beräknat för att tvinga in förändringar, med acceptabla och nödvändiga förändringar inom bankväsendet. Hela området har manipulerats av de få som nu måste acceptera att överflödsdagarna har kommit till ett slut. Ni kommer att uppleva hur det är att leva under förhållanden där pengar är en verklig handelsvara som har verkligt värde. Ni kommer också att få överflöd och njuta av livet utan er nuvarande stress och oro. Det kommer att föra er igenom Upplyftningen och sätta mönstret för den tiden då pengar inte längre kommer att användas.

Jag är SaLuSa från Sirius, och glad att dela mina tankar med er då stöd är så nödvändigt vid en tid när så mycket händer. Jag skulle säga fortsätt att driva framåt då mållinjen är inom synfält, och hjälp med att uppnå slutet genom att sprida ert Ljus så mycket som möjligt. Var än ni är så tänk er själva som en storslagen flamma av Ljus, och visualisera hur det når folk runt omkring er. Det gör verkligen en stor skillnad när ni tänker er hur tusen och åter tusen varelser som alla gör samma sak, det är en mäktig källa av Ljus som lyfter upp folk. När allt kommer omkring så är ni Ljusvarelser och vad skulle vara mer naturligt än att ge av ert Ljus till andra, och det kan vara för att hela då så många av er bär på förhållanden som skulle gynnas av det.


 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per StaffanDear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at
Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on 
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012