Followers

PUTIN

onsdag 29 februari 2012

SaLuSa 29.02.2012


 


SaLuSa 29.02.2012Om det var någon som tvivlade på hur tiden går allt fortare så tänk bara på hur snabbt de två första månaderna har gått och så skall det fortsätta rakt igenom till Upplyftningen. Ropet på frihet från era förtryckare har svarats och de har inte längre de mäktiga baserna som vidmakthöll deras håll över er. De kanske söker att ändra på saker, men det är nu utan förmåga att åtgärda resultatet av handlingarna mot dem. Deras roller har reducerats till bara ett irritationsvärde, och snart kommer deras aktiviteter att nästan helt ha upphört då deras maktstruktur tas isär. Efter att ha kommit så här långt så återstår det bara för oss att bortföra Illuminati, och då kommer en stor del av vårt uppdrag att ha fullbordats. Våra allierade gör med vår hjälp allt de kan för att driva nyhetsmedia tillbaka till sann och fakta baserad rapportering, och att bortföra munkavlar och censur som har använts för att gömma sanningen från er. Med så mycket som pågår så skulle vi vilja se att de rapporterar till er om de globala avgångarna, och arresteringar av folk på toppen som är involverade i kriminella aktiviteter. Sådan information kommer att tjäna till att ge andra självförtroendet att träda fram, och hjälpa att rena banksystemet och politiken från omoraliska och skrupelfria aktiviteter från de som bara arbetar åt sig själva. Ni kan förvänta er några häpnadsvärda händelser mycket snart, som kommer att visa utan tvivel att det gamla paradigmet har blivit krossat för att aldrig uppstå igen.

Var säkra på att det gamla tas ned, så att det som byter ut det kan fylla vakuumet. Det har planerats så att olägenheterna för er hålls till ett minimum. Det blir korta perioder av svårigheter, då förändringarna är enorma och något av en utmaning även för oss. Som med alla andra aspekter av vårt uppdrag så är dock målet för oss att snabbt se till att ni kan klarar er själva. Vi vill göra er så fria som möjligt för att njuta av vad vi har gett er, så att ni kan lyfta er upp och in på den nästa nivån av erfarenheter. Vid det laget kommer vi att ha gjort full kontakt med er, och vi kommer att har etablerat en god arbetsrelation tillsammans. Livet kommer att förändras till det bättre på så kort tid, och vågor av lycka svepa runt världen.

I skrivande stund, Mina Kära, så för ert liv med full förväntan om vad som komma skall, då det inte kommer att bli några besvikelser och våra löften blir infriade. Vi kommer att välkomna tillfället att träffa er och i detalj förklara vad som ligger inför er, då det ibland finns förvirring om vad som ni kan förvänta er. Det finns dock aldrig något tvivel oberoende av era kringvägar om att ni kommer att få möjligheten att lyftas upp. Ha inga illusioner om sluttiderna, då det är slutet på en era som har sett hur ni har testats och sträckts till gränsen, i intresse av att få erfarenhet av dualitet. Er tjänst har varit en av extremt uppoffrande, då ni lämnade komforten och skönheten i de högre rikena för att stiga ned i de okända. Det är därför inte undra på att varje själ ses med så stor beundran och kärlek.

Saker och ting har nu kommit till en punkt då ni nästan varje vecka kan förvänta er framsteg, då många förändringar har gått så fort framåt. Det är en fråga om sådana utvecklingar kan framföras till er genom någon av era nyhetskanaler. Internetet är klar mer öppet och fritt, men ni måste söka för att finna sådana källor. Till slut, och snarare än senare, blir det en rush att rapportera fakta om vad som pågår, för i annat fall kommer vissa kanaler i skymundan. Så vi har inte alltför stor oro för detta, då sanningen kommer att bli alltför bra för att missas för att göra sensationella rubriker. Alltför få människor har kontrollerat nyhetsmedia under en mycket lång tid men det har blivit svårare för kabalen att driva fram lögnerna som lagts inför er. Ni har under en viss tid nu vaknat upp till det sättet på vilket som ni har letts av de som har sin egen agenda. Inom en nära framtid så kommer allt att förändras och ni kommer till slut att kunna lita på vad som sägs till er.

Detta är mäktiga tider när ni kan visualisera vad ni önskar er från livet, och så blir det er skapelse. Så tänk positivt och låt inte några meddelanden fulla av rädsla få er att avvika från er väg. Visserligen kommer det att finnas områden där effekterna av förändringarna kommer att drabba folk, men hjälp kommer att finnas nära till hands, särskilt nu när ni binder er samman. Det kommer att växa och med vårt kommande och er frigörelse från de mörka Tjänarna, och de skillnader som har utnyttjats för att hålla er separerade kommer att försvinna. Till sist så kommer ni att inse att ni är Ett och arbeta med varandra till godo för alla.

Utan bördan av fattigdom och förnekandet av era rättigheter skulle Mänskligheten för länge sedan ha förenats, för i hjärtat så har ni ett gruppmedvetande som söker enhet hos folket.

Nu är det dags för att släppa allt bagage ni bär på från detta och tidigare liv. När medvetandenivåerna stiger, så kommer ni att kunna identifiera och skära banden med det som inte har någon plats med ert uppstigna jag. Vad som var acceptabelt på senare tid kan nu i själva verket finnas var malplacerat, då ni höjer era vibrationer. Det nya ni lyfter sig från askan av det gamla ni, och ni skapar ettförkroppsligande som är passande för upplyftningen som ni kommer att känna till som er kristallina kropp. Det i sig självt kommer att säkerställa att ni har ett hälsosamt liv, fritt från sjukdomar och åkommor associerade med de låga vibrationerna i tredje dimensionen.

Jag är SaLuSa från Sirius, och vet att ni kommer att finna oss ytterst förstående och hjälpsamma inför era behov, men det skulle vara än bättre om fler av er kände till oss. Vi nämner igen behovet av att sprida nyheterna om förändringarna, men på ett sätt som inte är överväldigande eller alltför kraftfullt. Det kommer att hjälpa att linda den förväntade chocken, som kommer att upplevas av de som är helt ovetande om vad som håller på att hända. Till en börja med kommer många att bli rädda, tills att de förstår att vårt kommande är något helt naturligt. Det händer när civilisationer når en punkt i sin utveckling, då de är beredda på en medveten nivå att förstå och acceptera deras förbindelse till Stjärnvarelserna. Ni är vid detta stadium nu, men det kommer att ta många med överraskning då de inte har någon uppfattning eller förståelse av deras sanna familj. Vi kommer med kärlek för att dela med oss till er.
 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012