Followers

PUTIN

onsdag 22 februari 2012

SaLuSa 22 februari, 2012


 SaLuSa 22.02.2012Ni folket har uppnått något synbarligen omöjligt, då ni har vänt ödet för Illuminati. Ni har gjort så genom att fokusera er på Ljuset, och därmed infört ett storslaget ljusnätverk som nu omger Jorden. Inte längre har de negativa energier att nära sig på, vilket har gjort det möjligt för dem att komma nära att ta över världen. Varhelst som de lägre vibrationerna existerar så blir de transmuterade och tar bort deras förmåga att överlagra deras vilja på er. Ni har sagt ifrån klart och tydligt och krävt godartade förändringar som nu äger rum, och så skall de fortsätta tills de av Ljuset helt tar kontrollen. Även om renandet just har börjat så skall ni gratuleras till ert oböjliga stöd, och ni kommer snart att se klara bevis på er framgång. Var och en av er har tillbringat många liv med att arbeta mot detta sista år i cykeln av dualitet. Det finns vissa som bäst bör glömmas, men de har varit en del av planen för er återgång till Ljuset. Gud har varit närvarande och Guds försäkringar om hur makten av Ljuset kommer att övervinna mörkret har fört er igenom den mörkaste perioden i Mänsklighetens historia. Det kanske bitvis har känts som att Gud har övergett er, men det var därför att ni förlorade kontakten med Källan. Separation var som en verklig upplevelse, men ändå så kunde ni inte någonsin verkligen vara separerade. Ni och Gud är som Ett, och ni och alla andra livsformer är Ett, och det kan inte vara på annat sätt. Då ni lyfts uppåt så blir ni mer utav Ljuset, och Upplyftningen kommer att kasta av er tyngden av den fysiska kroppen. Att vara fri är en ganska så uppiggande erfarenhet, och ni kommer bokstavligen att återfödas.

Vi ber er Ljusarbetarna att stå rakt och medvetet sprida ert Ljus vart än ni går, så att när ni stöter på ett problem så kan ni tillföra helande genom att helt enkelt bara vara där. Var säkra på att er närvaro lyfter andra, och ni kanske lägger märke till att unga barn i synnerhet kan känna det. De reagerar ofta på ett sätt som bekräftar deras medvetande. Er energi är av en helande karaktär, och utan tvivel så är en del av er reguljära helare i tjänst till andra.

Med ett öra mot marken så är många av er medvetna om att medlemmarna i bankklubben nu ställs till svars för deras korrupta finansiella handlingssätt. Det är påbörjan på mer långtgående handlande, som i slutändan skall bortföra den kancer som de har fört in i ert samhälle. Genom att försöka att kontrollera världens tillgångar, har det oförhappandes infört sin egen undergång. Det har också lett tillbaka till politiker som har gynnats av deras brott, och de kommer också att föras bort. Ha inga tvivel på att de kommer att betala priset för vad de har gjort, och kommande regeringsförändringar kommer att se till att er framtida representation står ovan sådana handlingar, och är sanna och ärliga.

Tills att ni har lärt er hur ni har blivit manipulerade och utnyttjade av de mörka Tjänarna så har ni ringa uppfattning om hur långt deras tentakler når. Till och med en del domare, som ni kanske trodde var obefläckade med mutor och korruption är involverade. Ingen kommer att undkomma då vi vet precis vilka som är skyldiga, och har alla bevis som kommer att fälla dem. Era samhällen kommer att bli renade och starta på nytt med folk som ni känner och kan lita på. De kommer att bli ansvariga för att införa nya lagar, och återuppliva Konstitutionen som uppehåller era rättigheter. Ni kommer att frigöras från de många orättvisa lagarna som de mörka Tjänarna har infört, och folk som orättvist sitter i fängelse kommer att frisläppas. Det låter som att det behövs mycket tid för att genomföra allt, men ni kommer att bli ytterst förvånade över hur fort saker och ting kommer att gå.  Vi kommer närmare den tiden då det kommer att börja på ett sådant sätt att ni med säkerhet kommer att veta vad som händer.

Den Galaktiska Federationen har haft stor erfarenhet med att hjälpa civilisationer att ta sig igenom Upplyftningen, även om er är en större utmaning. Aldrig tidigare har både folket och Planeten lyfts upp tillsammans, men det finns absolut förtroende för att det kommer att ske framgångsrikt. Ni bör känna er ganska nöjda med att vara de som är på Jorden vid ett sådant tillfälle. Betydelsen av det hela kommer inte att missas av någon, då det är helt unikt att ha en sådan erfarenhet. Vi kommer att ivrigt observera hela processen, och redo att välkomna de sistkomna medlemmarna av det Galaktiska Samhället.

Det går inte att gå tillbaka, såvida ni inte väljer att göra så, och en del själar vill hålla sina förbindelser med de som förblir kvar i de lägre dimensionerna, även om de kunde ha gått igenom. Från och med nu så blir det bara framgångar, och ett kontinuerligt utflöde av Ljus kommer att fortsätta att guida er stadigt framåt och uppåt. Tack vare era erfarenheter kommer ni att vara eftersökta för att hjälpa de som fortfarande är inom 3D vibrationer. Er plats skulle bli liknande till vad vår är gentemot er nu, och det är så som det fungerar då ni önskar vara i tjänst till andra. Var säkra på att det aldrig finns ett tråkigt ögonblick och tänk på storleken på Galaxen och de miljoner av solar och planeter som är fulla med liv.

Tänk positivt då ni för er igenom de sista månaderna av dualitet, och bekymra er inte alltför mycket över de mörka Tjänarnas öde. De kommer att behandlas med full rättvisa och ges alla tillfällen att gottgöra sig, och all hjälp att finna en väg tillbaka till Ljuset. Vet att alla själar kommer att sluta precis var de är menade att vara, vilket är vid en nivå som kommer att möjliggöra för nästa steg i deras utveckling. Detta, Mina Kära, är vad det handlar om, och det är samma för alla även om de är omedvetna om det. Ingen väg gås på ensam, och Skaparen sänder för evigt ut Kärleken och Ljuset som är livets mjölk.

Jag är SaLuSa från Sirius, och från våra skepp ser vi ned på Jorden och vi följer noggrant era bedrifter, samtidigt som vi vägleder och skyddar er om nödvändigt. Ni börjar nu höra om vårt agerande som utförs å era vägnar. Vi har en allt större auktoritet för att ingripa angående alla försök att starta ett Tredje Världskrig, och ni behöver inte frukta de hot som som uttalas av dem som har sådana planer. Fred har åkallats av er och fred är vad ni kommer att få, då det är dags att gå vidare bort från mörkret av de själar som har kontrollerat er och er Jord under en så lång tid. Gå vidare och bli inte distraherade av rädslan som en del mörka Tjänare försöker att generera, genom deras önskan att starta en till konflikt. Det kommer inte att tillåtas under några som helst förhållanden. Gud Välsigne er Alla. 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012