Followers

PUTIN

onsdag 15 februari 2012

SaLuSa, 15.02.2012


 SaLuSa 15.02.2012


Händelserna på Jorden går utan tvivel allt fortare, och även om få av er är direkt involverade så vet ni att detta är sant. En del nyckelpersoner av Ljuset har hängivit sig själva åt att uppnå en större framfart för positiva händelser som kommer att nå era öron. Mycket av vad de har uppnått har förhindrats från att bli rapporterat i nyhetsmedia, men det kommer en punkt när detta inte längre är möjligt. De har destabiliserat den mörka regimen, som inte längre har en grad av kontroll som behövs för att stoppa slutresultatet. Det kommer att sluta med seger för Ljuset, och när folket väl ser bevis på detta kommer slussarna att öppnas och större framsteg uppnås. Naturligt nog så är vi medvetna om handlingar som utförs, och så långt som möjligt kommer vi att hjälpa våra allierade och se till att de uppnår sina mål. De flesta av dem är medvetna om att vi är med dem och hela tiden skyddar dem, och det ger dem mod och beslutsamhet att djärvt gå framåt. Det behövs då de ofta arbetar under hot mot deras liv.

Det finns hela tiden en kontinuerlig ström av energi som höjer er medvetandenivå, vilka snart förhöjs, och så sprids det stora uppvaknandet. Vi önskar att i slutändan alla själar når en punkt för att kunna lyftas upp. Det är dock ert val och ni kan vara förvissade om att alla själar som är redo helt naturligt önskarlyftas upp. Om det finns bekymmer angående närstående som inte lyfts upp, en del kanske omedelbart vill återgå till de lägre dimensionerna i tjänst till dem. Det är helt acceptabelt då ni har ett fritt val då det gäller er framtid. Naturligtvis kommer den vägen och alternativa vägar att förklaras för er, men i slutändan så väljer ni ert öde. Gud gav er fri vilja, och skulle inte vilja ta bort det från er. Ni kan gå på enligt vad som kan kallas ”på vinst eller förlust” och det blir vad ni gör av det.

Många alternativ är öppna för er efter Upplyftningen, och många kommer att förena sig med den Galaktiska Federationens flottor. För en del så är det där som ni kommer att träffa på er sanna familj, då de flesta medlemmar stannar ombord Moderskeppen under hundratals år och det blir deras naturliga hem. Inom vissa sektioner av dem finns det lite som påvisar att man är på en rymdfarkost, och allt är skapat för er så att ni känner er hemma. Det är inte som en militärtjänst, utan mer avslappnat och gjort för maximal bekvämlighet och lycka. Vapen används i själva verket enbart för försvarsändamål, och är inte för förstörande ändamål så vida det inte är en sista instans för att slå tillbaka en attack. Även i så fall för vi bort alla livsformer i förväg, vilket hände när ni förlorade en rymdfärja omedelbart efter uppskjutandet. Vi respekterar allt liv och vi har många olika sätt att skydda vårt, och kan lägga en skyddande sfär runt våra skepp om det skulle bli nödvändigt eller osynlighetsmantel. Ett sådant användande är i själva verket varför som ni inte kan se alla våra skepp som finns i ert luftrum.

Så sakteligen kommer ni att bli förberedda för hur vi kommer samman, och det kommer att äga rum innan ni lyfts upp, men bli mer normalt efter Upplyftningen. Först kommer förändringarna som behövs för att föra er in i de högre dimensionerna, vilket kommer att påbörja den Gyllene Åldern. Det kan helt klart inte starta på Jorden till dess att de lägre vibrationerna är borta, och det inkluderar alla själar som önskar att förbli i dem. Mycket arbete görs och har gjorts under många, många år för att se till att alla själar vet vad Upplyftningen handlar om. Det inkluderar de tillfällen då ni träffar era guider när ni är utom er kropp då er fysiska kropp sover. Så ni kanske inte nödvändigtvis har en vaken kunskap, men undermedvetet kommer ni att veta.

Vi vet att folk oroar sig över vad som lämnas kvar så låt oss göra det klart - att allt som ni håller kärt kan återskapas i de högre dimensionerna, så i själva verket förlorar ni inget alls. Husdjur som ni också har kärleksband med kommer också att resa med er, men de har mycket överlägsen form och talar telepatiskt med er. När vi sa till er att ni inte skulle sakna något så menade vi det, och vad ni i själva verket återskapar blir helt överlägset det ni tidigare hade. Er mest välkomna förbättring blir en fysisk kropp som inte åldras, eller blir sjuk då den förblir i sitt perfekta tillstånd. Ni har så mycket att tjäna på det hela att det är väl värt alla ansträngningar eller uppoffringar som ni gör för att ta er dit. Perioden ni går igen är en som är så viktig, att varje själ får maximalt stöd och uppmuntran. Glöm bort de mörka Tjänarna och koncentrera er på er framtid då deras öde är förseglat och ni har allt framför er.

Så hur ser vi saker och ting på Jorden - vi skulle beskriva dem som hektiska då många Ljusarbetare strider med de mörka Tjänarna, men de blir segrarna. Finansiella frågor förefaller att vara centrala och vi skulle förvänta oss att det är ett område där de flesta framsteg görs. Vi ser också hur fler medlemmar av kabalen förs bort, och vi ser framemot hur toppnivån inomIlluminati också är inkluderad. Den legala vägen är påbörjad och agerande förväntas mycket snart. Kom dock ihåg att legala frågor ofta blir försenade och de mörka Tjänarna är mycket skickliga då det gäller sådana frågor. Det finns ingen chans att framsteg stoppas permanent, så förvänta er att lära er mer om dessa situationer.

Som har sagts tidigare, så blir det inget katastrofalt slut på denna cykel, och jämförelsevis bara smärre fysiska förändringar. Det blir effekter från väder förändringar och vulkanutbrott, men ni kommer att få förvarningar om dem. Vi lugnar också alltid ned situationer, men samtidigt måste vi låta Moder Jord gå vidare med hennes renande. Ni har teknologin för att förvarna om stora förändringar och kan tillräckligt väl förvarna folk som är i fara. Det är dock i ert eget intresse att vidta skyddsåtgärder om ni befinner er i områden som har en historia av regelbundna jordbävningar.

Jag är SaLuSa från Sirius, och älskar varje själ på Jorden, och vill säga er att de nya energierna som kommer till Jorden är en väckarklocka för många själar som strider emot alla tänkbara hot mot deras uppfattningar. Det är lättare att hålla sig till det man är van vid, men nu är tiden inne för att vara äventyrsamma och stiga utanför er självpåtagna begränsningar. Försök att förstå vad som händer och kom ihåg att Upplyftningen inte är en religiös händelse, utan ett stort steg i er pågående andliga utveckling. Ja, det involverar Gud, men det är allas sanna Gud inom vilken ni har er själva existens. Gud är kärlek och även då ni förnekar existensen av Gud så tas kärleken aldrig bort. Som det så ofta sägs ”ni är en Andlig Varelse som har en fysisk upplevelse”.


 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan
 http://www.st-germain.se/Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012