Followers

PUTIN

tisdag 28 februari 2012

SaLuSa 27.02.2012


 


SaLuSa 27.02.2012Ni bevittnar början till slutet av allt som har hållit er tillbaka, så att ni kan ta detta kvantum språng framåt som kommer med Upplyftningen. Det har tagit lång tid att komma till detta exakta ögonblick, att njuta av framgången av alla våras ansträngningar. Det var oundvikligt oberoende av vad de mörka Tjänarna gjorde för att stoppa vår framfart, och till slut öppnande de sig för ett nederlag på grund av deras enorma girighet och arrogans. Inte ens pengar kan nu köpa dem ut ur kollapsen av deras herravälde, vilket nu faller isär. Det har uppenbarligen inte gått obemärkt, och det ger självförtroende till folk som har historier att berätta som kommer att avslöja sanningen. Förändringar har plötsligt börjat att gå allt snabbare, och ni kan förvänta er att det fortsätter så framöver. Ibland kanske ni nyper er själva för att vara säkra på att det verkligen händer, då de kommer att ta andan ur er. Se alltid till de positiva aspekterna av förändringar, vilka ofta är mer en fråga om att städa upp så att det nya kan komma in. Nu när utrensningen av folket som inte är passande att tjäna er har börjat, så kommer det att bredas ut till alla områden av livet. Politikerna är i stort sett opålitliga och benägna att bryta sina eder att tjäna er folket. De granskas redan och kommer snart att föras bort om de har utfört kriminella handlingar. Tillfälliga regeringar kommer att sätta på plats där det är nödvändigt, och kontroll kommer att ges till de som har visat sig värdiga av sådant ansvar. Vi förväntar oss inte mycket motstånd mot förändringarna, då vi har de absoluta bevisen vi behöver för att gå vidare, och det kan inte bli någon argumentering om det. Om nödvändigt så kan vi gå tillbaka i tiden för att bevisa en punkt, så ni kan se varför vi är så självsäkra. Det betyder att vi inte behöver använda våldskraft för att uppnå våra mål.

Den finansiella situationen är fortfarande mycket flytande, och går från ett problem till det andra. Vad som än görs här så finns det ingen väg tillbaka till de gamla sätten, och vissa valutor kommer att kollapsa, vilket påtvingar förändringar som blir välkomnade. Allt kommer att vara en del av slutet av det gamla systemet som tillät stora bedrägerier, och hutlösa vinster gjordes. Vinst är inte som ni kanske säger ett fult ord, men det bör reflektera en rättvis belöning för tjänster som gjorts. Ett fåtal människor har tillskansat sig huvuddelen av rikedomarna i världen, och har lämnat miljontals fattiga och många på mindre än överlevnadslöner. Tvivla inte ett ögonblick på att det inte kommer att förbli på detta sätt då överflöd kommer, och levnadsstandarden kommer att högst märkbart höjas. Att dela med sig kommer att bli hur det blir, och med allt högre nivåer av medvetande kommer folk lätt att ändra på sina sätt gentemot varandra. Djupt inom er finns kärleksfulla Varelser, som snabbt kommer att svepa bort den nuvarande dogmen och falska skillnaderna som har hållit er separerade.

Se alla som er själva och acceptera att det inte bör vara annorlunda, då ni alla från början kom ifrån Källan av Allt Som Är. Var och en av er har haft många liv och levt i enlighet med trosuppfattningar och religiösa orders. Ni har fört er mellan många olika kulturer, och det har varit en del av er nödvändiga erfarenhet för att föra er tillbaka in i Ljuset. Det är bäst att erkända skönheten som ligger i skillnaderna, vilka leder till så många olika varierade upplevelser som är byggstenarna för ert medvetande. Ni skulle i själva verket kunna tänka er att det inte skulle finnas någon mening med att leva i dualitet om det inte presenterade er med alla sorter av utmaningar för er tillväxt.

Under årtusenden så har Mänskligheten skapat så mycket ilska och hat inom sig självt, att undermedvetna minnen av anledningarna fortfarande i högsta grad hålls av dem. Detta har lett till spänningar mellan raser och kabalen har spelat på detta så att ni fortsätter att strida. Den svarta mannen har ofta setts som en mer ringa varelse och som en analfabet, och det var menat så av de mörka Tjänarna då de medvetet förnekade honom reella utbildningsmöjligheter. De visste att det skulle göra det lättare för att ta dem in i slaveri, och de utnyttjade denna situation i flera hundra år. Er entusiasm för sporter har dock delvis övervunnit detta problem, då ni har en jämställdhet i fråga om förmåga och den svarta mannen har utmärkt sig i dem. Det har hjälp folk att acceptera rättigheterna för alla raser att behandlas lika.

Till och med under denna avslutande del av dualitetså kan alla fortfarande lära er mycket, då tillfälligheterna fortfarande kommer att kasta fram utmaningar för att testa er beslutsamhet för att vara som en som lever i Ljuset. Med så många avslöjanden som kommer ut så behöver ni vara på er vakt, då det skulle vara alltför lätt att vara dömande. För all del tala om saker, men gör det från en opersonlig vinkel utan att ge det en kraft från er känslomässiga energi. Kom ihåg som vi har informerat er ett antal gånger – ni känner inte till andra själars livsplaner eller varför de har valt sina erfarenheter. I de högre andliga världarna så är själarna av en vibration som inte ger någon energi till dömande eller fördömande, de håller kärleksvibrationen, och det är inte deras sätt att tänka.

Mina Kära, ni har gått igenom mycket under hela dualitetscykeln, och det är nu dags att höja sig över det och frigöra er från alla förbindelser ni har med det. För er bestämt in i Ljuset och lev det genom att vara medlidande och kärleksfulla då det gäller allt liv. Det är inte så svårt som ni kanske tror, många av er gör det utan att verkligen ge det någon större tanke. När det blir naturligt för er så vet ni att ni är en bra bit på väg mot fullbordan och Upplyftningen. Ni blir mer som den Varelse ni var innan ni steg ned in i de lägre vibrationerna. Det bör kännas naturligt för er då det är ert sanna levnadstillstånd, som en andlig Varelse. Som sådan kanske ni finner att ni upplever en lätthet, som om ni går på moln, och en frid och lugn som är sagolik.

Den Galaktiska Federationen kommer närmare och är redo att tillåta mer iakttagelser av sina skepp. Vissa händelser pekar på att ni snabbt blir mer accepterande av vår närvaro, och uppmuntrade av att se våra skepp. Inom kort kommer vi att vara överallt och att se våra skepp kommer att bli vanligt. Vi kommer och går för att hjälpa er med införandet av nya teknologier, som kommer att lyfta upp er levnadsstandard och bortföra långvariga problem. Vi önskar att ni är lyckliga och i frid innan ni når den viktiga punkten och underbara avslutningen på dualitet detta år.

Jag är SaLuSa från Sirius och önskar er all lycka och glädje. 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012