Followers

PUTIN

fredag 10 februari 2012

SaLuSa 10 februari, 2012


 SaLuSa 10.02.2012


Plötsligt så tar det fart bland er med beslutsamhet att utöva er frihet att uppnå vad det är ni vill ha i frågan om förändringar. Avslöjanden är något ni kontinuerligt har ivrat för, men som vi tidigare har sagt så är sanningen om vår existens känd bland er som har följt våra aktiviteter under många, många år. Dettabehövs knappast verifieras med tanke på alla de bevis som finns angående oss, men myndigheterna kan inte frisläppa den information de har utan officiellt erkännande och bejakande. Med eller utan det driver ni nu dock på för möjligheter att kontakta oss direkt, och det sker. Vi finner att accepterandet av oss är på högsta nivå, och det gör det möjligt för oss att ha att göra med er på ett direkt sätt. Medan inställandet av Neptunresan helt klart var en besvikelse, så har det i alla fall medfört ett unikt uppsvällande av intresse för oss. Det har helt klart förvånat många människor att vi är beredda att bjuda in er ombord våra skepp, men det är nu dags för sådana erfarenheter. Era myndigheter tycker inte om det, då de önskar att vara i total kontroll av sådana frågor och skulle förhindra att det blev någon publicitet av sådana händelser.

Emellertid så tror vi att det är dags att göra fakta om oss kända, och genom att komma närmare er så kan vi fylla dessa gap där ni saknar information. Vi har lärt oss mycket mer om er tack vare Neptunresan och utan tvivel så kommer det fler tillfällen för att besöka våra skepp och det var så planerat från början. Som ni måste inse vid det här laget så är vår kontakt med er inte av lättvindig karaktär utan en som alltid var ämnad att växa och förbereda er för full kontakt. Var förvissade om att till slutet av detta år så kommer ni att ha lärt känna oss mycket väl. Nyhetsmedia är fortfarande ett förhinder då det gäller oss, men när rädslan för återverkningar efter rapporterandet av sanningen inte längre är ett spörsmål så kommer sanningen om oss att sprida sig vitt och brett. Vi kommer då att bli mycket välkomna eftersom vi kommer att föra in svaren på era problem, och med er hjälp kommer vi att transformera er civilisation till en som är förberedd för Uppstigningen. Spökena från det förgångna kommer att föras ut och den Gyllene Åldern kommer att införa frid och lycka.

Den långa väntan har nästan kommit till sitt slut, och det bästa har inte än kommit och vilka ansträngningar som ni än lägger ned nu så kommer belöningarna att snabbt ses och kännas. Det är inte en fråga om att inte kunna ha råd med förändringarna, då det finns tillräckligt med välstånd i världen för att ta hand om allt som är nödvändigt. Vi skall se till att det används till allas bästa och att det inte missanvänds. De som har gjort så tror att deras rikedomar är tryggt gömda, men till deras förfäran och chock så kommer de att finna att det är bortfört. Ingen kommer att tillåtas att behålla det de har lurat till sig, utan bara det somärligt har förtjänats kommer att bli kvar åt dem. Det finns också Världsfonden som sattes upp av Saint Germain, som kommer att se till att det finns mer än tillräckligt för alla. Pengar kommer aldrig igen bli ett tvistemål som det nu är, och det blir istället slaven och inte Mästaren. Till slut kommer det inte att ha någon funktion alls, då ni kommer att leva i ett samhälle som har övervunnit sitt behov för det.

Mitt i det kaos som nu växer så kan ni om ni noga tittar se de första tecknen på ett nytt system som kommer att sätta er på rätt kurs. Våra allierade har arbetat hårt för att införa dem, och har trots hindren som sats i deras väg åstadkommit mycket. Mycket står redo för att drivas fram på dessa sista steg mot fullbordan. Så ge inte efter för förtvivlan då från vår utsiktspunkt så går allt väl. Det är så att det helt plötsligt kommer att uppstå när ni minst misstänker det, och blir naturligtvis mycket välkommet. Vi känner det som att via olika källor både på Jorden och utom Jorden så har ni mycket information tillgänglig till er. Som vi ofta har rått er så säger vi att ni skall finna en källa som ni resonerar med och använd den för att testa de andra emot som ibland kan ha en annorlunda ståndpunkt.

Tiderna blir nu spännande, för det är möjligt att se vart det bär hän, och det bör vara in i framtiden. Vad som ligger framför er låter som en dröm då ni har föga eller inget alls liknande att referera till. Samtidigt kommer ni ut ur en drömvärld där ni lever en illusion av separation, så ni kanske undrar vad som är verklighet när allt kommer omkring. Dualitet som en upplevelse är naturligtvis helt och håller verklig för er, men det är inte er sanna verklighet som ni snart återgår till. Det finns ingen jämförelse, även om Moder Jord har delat Naturens skönhet, på en värld som noggrant såddes för er och som ni känner till som Edens Lustgård. Den uppstigna Jorden kommer att bli en annan Edens Lustgård som denna gång kommer att bli befolkad av bara de av Ljuset. Det kommer att finnas en skönhet utan motstycke och harmoni som är rotad i perfektionen av de högre vibrationerna.

Mina Kära, hela tiden som ni gör framsteg med att föra in det nya så gör det att vår närvaro är det mindre bråttom med, då det är viktigt att ni ses som väl involverade. Det är sant att ni alltid har fått hjälp, men då det är slutet av cykeln så ligger mycket på er för att lösa era egna problem. Det finns ingen brist på idéer då det gäller detta, och ni för er sakta ini den nya teknologiska åldern. Men var det inte för det faktum att många teknologier medvetet har förtryckts så skulle ni redan ha varit väl på väg in i den Nya Åldern. Så, mycket snart kommer en hel uppsjö av nya idéer att släppas fria och många är variationer på enheter som förser med fri energi. Det i sig självt kommer att lösa en del mycket tryckande problem som orsakar stor fattigdom och låg levnadsstandard.

Ni är en Ras, den Mänskliga Rasen och ni är alla ansvariga för varandra. Många känner redan så, och med dennanivån av medvetande som snart ökar så kommer fler att vakna upp till det. Snart kommer ni att få verktygen och redskapen för att rätta till det som är fel, och det blir ett underbartflöde av kärlek mot varandra. Ni är naturligen godartade Varelser av Kärlek och Ljus, och det förändrades inte förrän de mörka Tjänarna tog kontrollen och drev in kilar av hat mellan er för att vidmakthålla falska skillnader mellan er. När ni kan se på en annan Människa och kan se reflektionen er själva i dem, så ser ni bortom det yttre och in i själen.

Jag är SaLuSa från Sirius, och det är underbart att vara en del av en sådan stor händelse som Uppstigningen. Kom ihåg att det händer i hela ert Universum, och att vi väntar på er och Moder Jord att lyftas upp innan vi. Er del av förfarandena är mycket viktigare än ni är medvetna om. Så Mina Kära fortsätt framåt med kärlek i era hjärtan.


 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan
 http://www.st-germain.se/Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012