Followers

PUTIN

måndag 27 februari 2012

SaLuSa 24.02.2012


 


SaLuSa 24.02.2012Ni hungrar efter sanningen då ni har kommit att inse att sedan urminnes tider har den hållits ifrån er, och så mycket av vad ni ser som er historia har fabricerats för att tjäna syftena av de involverade. Den viktigaste försummelsen är kanske utelämnandet av bevis på våra besök på Jorden, och de kontakter vi har tagit. Inom arkeologin finns det dock bevis för dem som har ögon att se, vilka går tillbaka tusentals år. En del av det är obestridliga, och till den utsträckningen att skepp fanns i luften långt innan ni kunde flyga. Om det redan hade accepterats att vi var konstanta besökare på Jorden och att vi hade meningsfulla kontakter när vi gav er kunskap, så hade det varit så mycket lättare att göra Avslöjandena. I själva verket så skulle det på vissa sätt inte kanske har varit ens nödvändigt att göra det, då vår förbindelse med er skulle ha förståtts, och våra besök skulle redan öppet ägt rum. Så nu är det upp till våra Allierade att skapa en sådan press på era Regeringar, att de till slut måste ge efter inför ert krav att sanningen erkänns då det gäller oss. Både er regering och militär är väl medvetna om att på det ena eller andra sättet så kommer snart vår närvaro att bli känd, om inte av någon annan anledning än att vi är i konflikt med de som vägrar att skapa fred och istället vill föra krig. Det kan påbörjas så snart som nyhetsmedia beslutar att tillåta sanningen att skrivas och tryckas, och att rena lögner och falsk information förkastas. Det finns visst agerande mot sådana förändringar, men det går inte tillräckligt fort för oss, så stor press kommer att sättas tills genombrottet sker. Vi tillsammans med er har tålmodigt väntat en lång tid för att de mörka Tjänarna stiger åt sidan och tillåter den nya Åldern att påbörjas. Den Galaktiska Federationen kommer att tänka sig ett direkt ingripande om situationen inte förändras. De vet vad vi redan har gjort då det gäller deras baser under jorden och att vi menar allvar när vi bestämmer oss för att agera. Dessutom så har de inte resurserna för att stoppa våra planer längre, då Ljuset är formidabelt när det används till godo för alla.

Liksom ni vill vi se snabba framsteg och inte fortsatta förseningar, och vi ämnar se till att saker och ting börjar hända som alla kommer att vara medvetna om. Det är mycket på gång och det skapar öppningar för våra allierade, och vi uppmanar dem att träda in och ta vara på dem. Var säkra på att ni kommer att se resultaten, och det blir då som ni absolut vet att nedräkningen till Upplyftningen har startat. Att ni har ett datum för fullbordan av denna cykel är underbart, det betyder att ni har något att hålla blicken på när ni räknar dagarna som återstår. Folket som leder frihetsrörelserna som pressar på för frigörandet från de gamla sätten med diktaturer är verkligen pionjärerna som har satt scenen för än större bedrifter. Alla förändringar måste börja någonstans och någon gång, och från en ringa början skall Ljuset ta över från mörkret och infria de löften som har gjorts till er.

Håll er lugna och oroa er inte, så kommer ni att finna att helt plötsligt så kommer en hel serie av händelser att äga rum, vilka visar er att era förväntningar uppfylls. Vi skyddar er och Moder Jord och har gjort så sedan tusentals år tillbaka och vi kommer att fortsätta att göra så. Det kommer att bli mer uppenbart när vi till sist kan träffa er öppet, och när vi så kan bör det bli en ytterst glädjefull riktningsändring för er. Att veta att ni till slut är trygga från uppmärksamheten från den sista kabalen kommer att ge er en rusning av glädje och spänning och en storslagen tid för att genomföra den slutliga planen för er Upplyftning. Under en viss tid nu, oberoende om ni personligen har insett det, så har era medvetandenivåer vuxit och denna process går allt fortare tills att ni uppnår fullt medvetande. Det är ett annat område för utveckling som vi skall hjälpa er med så snart som möjligt.

När ni tänker på vad som är planerat för er, så hoppas vi att det lyfter era hjärtan och att ni sprider känslan av glädje det ger er. De själar som har förblivit med stängda ögon och öron är naturligtvis de som blir förvillade och till och med skrämda inför de förändringar som de inte har förberett sig för. De förtjänar samma uppmärksamhet och hjälp som alla andra så att de också kan lämna dualiteten på Jorden med kunskap om var deras framtid ligger. Denna erfarenhet kommer att uppnå mycket med tiden, då den kommer att förbli i deras undermedvetna minnen tills att det kan tjäna dem igen. De kommer absolut inte behöva starta på botten av stegen igen. Liksom alla andra själar så kommer de att göra framsteg då det är omöjligt att stå stilla, då även om det inte är märkbart så är allt i ett tillstånd av förändring och det är det ända konstanta i Universum.

I framtiden kommer ni att ha mycket mer kunskap och förståelse av Universella Lagarna, och med fullt medvetande så kommer ni inte har några problem att hålla er till dem. Det hela kan summeras såsom att leva från en utgångspunkt av Ovillkorlig Kärlek, och även om det innebär en stor förändring i era nuvarande förhållanden så kommer det att bli lättare då ni lyfts upp. Mina Kära, försök att leva till er högsta förståelse av vad det innebär att vara en uppstigen varelse, och så kommer ni snart att få reda på hur långt ni har kommit. Kom ihåg att Alla är Ett och det bör hjälpa er att övervinna de flesta svårigheter som ni sannolikt kan stöta på. Vi säger detta för många av er har växt upp tänkande på folk i små lådor som har namn på dem istället för att se en hel Mänsklig Familj. Ni är inte förväntade att uppnå perfektion nu, det skulle i själva verket vara extremt svårt tills att ni når en mycket högre medvetandenivå.

För de bland er som tycker om att hålla er uppdaterade om vad de olika källorna rapporterar så kanske ni har lagt märke till att det pågår en långsam konvergens av information. Det är ett tydligt tecken på att tidslinjerna börjar sammanfalla, men ni kan fortfarande hitta en del som är mer extrema än andra. De som fortsätter med sina religiösa uppfattningar förefaller att vara på egen hand, då det känner sig bundna av de apokalyptiska profetiorna från deras gamla lärdomar. Många gäller inte längre då de gavs vid en tid då de förefall som möjliga, men händelser sedan dess har förändrat slutresultatet. Detta år kommer att hårt testa deras uppfattningar, men de som alla andra har en framtid av deras egen skapande.

Jag är SaLuSa från Sirius, och ger min Kärlek för att hjälpa er på vägen. 


 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per StaffanDear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012