Followers

PUTIN

torsdag 18 oktober 2012

SaLuSa 12.10.2012


 


SaLuSa 12.10.2012Vi liksom ni har blivit tvungna att uppleva förseningar, men så länge som vi fortfarande kan fullborda våra uppgifter såsom planerat så är det inget att oroa sig för. Vi kan lätt justera in oss till de olika situationerna vi ställs inför, men för er betyder det mer frustrationer för vi kan inte nödvändigtvis ge er mer än enkla detaljer om vad som händer. När vi ser på era aktiviteter så ser vi många grupper som axlar manteln av frihet och gör ett gott arbete som påskyndar det oundvikliga slutet för den sista kabalen. Vi skall vara där för att ge dem en slutlig knuff till obefintlighet, så att de inte längre utgör ett hot mot er eller oss. Det blir signalen för oss att rusa fram med vårt uppdrag. Med bästa viljan i världen så är kollapsen av er ekonomi omedelbart förestående och kan ej undvikas. Vad ni ser är de sista desperata försöken från de mörka Tjänarna att hänga sig fast vid vad de fortfarande har, men deras makt sinar fort. 

En del regeringar som vi har kontaktat är nu uppdaterade om förändringarna och redo att samarbeta, medan andra är motvilliga och försöker att behålla det gamla systemet. Sanningen är att oberoende av vad de gör för att förhindra det så kommer förändringarna och de kommer inte kunna undvika att bli del av det. Det spelar ingen roll vilken politisk färg, som alla andra länder har det inget alternativ till att förändra. Lösningarna som vi erbjuder för att övervinna era problem är de enda svaren som kan ge ett snabbt resultat. De kommer att begränsa olägenheterna för er till ett minimum, och med en förståelse av deras nödvändighet kommer det att ses till att de är väl stödda. 

Förändringarna kommer att föra folk samman i stor utsträckning, och med upphörandet av krig för det en underbar frid till Jorden. Det kommer också att hjälpa att skapa tillit mellan olika länder, och de barriärer som existerar mellan en del av dem faller. När ni väl har uppnått denna grad av samarbete så kommer de återstående förändringarna att snabbt falla på plats. Försvarsindustrin och alla andra aspekter av militära styrkor avvecklas, men med tiden så kommer en Fredsstyrka ta deras plats som kommer att agera enbart defensivt. För närvarande så utgör militären och deras baser runt om i världen ett hot som kan starta krig, och det kommer också att förändras. I framtiden kommer inget land att ha utländska trupper på sin mark, och folk kommer inte att ha några tvivel att freden blir permanent och uppehålls utav oss. 

Som ni kan så är planerna för er frihet och återgång av er suveränitet väl på plats. Det betyder att ni inte behöver oroa er för krigshot. Det kommer inte att tillåtas, och vi har gjort det helt klart att kärnvapen inte skall användas, och vi kommer att genomdriva den ordern. Vägen mot Upplyftningen växer och attraherar än mer själar, som har funnit tilliten och tron på vad vi och våra allierade arbetar mot. Det finns helt enkelt inte någon annan väg, våra Kära Själar, och tro på oss att alla frågor angående Upplyftningen har noga diskuterats och tills att vi har nått en optimal slutsats. Vi gör vad som är bäst för alla utan att påverka folks fria vilja att föra sig in på en annan väg om det är deras val. 

Det har aldrig varit vår skrivelse att pådyvla våra uppfattningar på er, utan att se till att de som önskar lyftas upp får alla möjligheter till det. Förändringarna är vad ni har sökt, men har förnekats av Illuminati för att förhindra ert upplyftande. Så en acceptans av dem förefaller helt naturligt då de redan var en del av planen för er livserfarenhet. Få själar kan komma ihåg deras livsplan, och det är i själva verket bäst att ni hanterar era utmaningar då de kommer fram, för annars försöker ni att förhindra dem och ändra slutresultatet. Ibland anlitar ni klärvoajanta personer som ger läsningar och förklarar situationer för er, och denna typ av hjälp är tillåten, men det slutliga beslutet och agerandet är helt ert eget. På samma sätt så kan ingen annan ta på er ert Karma, men en del själar har arrangerat att hjälpa er. 

En del själar kommer att finna det svårt att tro att de frivilligt ställde upp för att uppleva Dualiteten. Var och en av er gjorde dock det, med vetskap om att ni skulle påskynda er egen utveckling och bidra till polen av kunskap. Undermedvetet så är allt detta känt av er, tillsammans med löften från de högre upp, som har följt era framsteg noga under årtusenden, att assistera er. De tjänar Gud och tjänar också er och utför planen för er Upplyftning. Löftet har getts att under inga som helst omständigheter kommer de mörka tjänarna att tillåtas framgång med att förhindra er Upplyftning, och det är därför som ni bör ta detta underbara tillfälle att lyftas upp tillsammans med Moder Jord. 

Det blir några svåra tider framför er, men ni kommer att överleva dem och slutresultatet blir hur ni höjs än högre in i Ljuset. Tiden flyger förbi och förändringarna kommer allt närmare, och utan att någon gör en förutsägelse så är det helt klart att sluttiderna står inför starten. Kan ni tänka er att Sekelskiftet var för 13 år sedan och när ni ser tillbaka på era framsteg så är det särskilt uppenbart då det gäller era medvetandenivåer. Energin av Ljus och Kärlek har spritts som en skogsbrand, och Fenix av dess högre uttryck kommer nu att höjas från dess aska. Den har styrkan att transmutera alla de lägre energierna, som inte längre skall existera vid de lägre nya nivåerna som ni för er in i.

Den synbarliga avsaknaden av aktivitet betyder inte att mycket lite händer, då vi i själva verket är mer sysselsatta än någonsin med att förhindra försök av att stoppa framsteg. De mörka Tjänarna är mästare på att starta problem, men vi känner till deras intentioner och håller dem väldigt mycket under kontroll. De tar inte initiativet varje gång, och vi kan förvänta oss deras agerande och stoppa dem från att uppnå resultatet de söker, och det dränerar deras moral, vilket redan är lågt stående. Deras spel har kommit till ett slut, och deras tid har tagit slut, och de skulle göra bra om de drog sig tillbaka och låta spelet gå vidare såsom planerat. De förblir dock obstinata och försöker att skjuta deras oundvikliga öde och arrestering på framtiden, vilken kallar på dem att stå till svars för deras brott mot mänskligheten. 

Jag är SaLuSa från Sirius och kan säga er att den Galaktiska Federationen av Ljus aldrig har varit på större alert än nu, och redo att hoppa in i agerandet. Några veckor av er tid är bara några sekunder som vi upplever tid, så sluttiden förefaller att redan var med oss, och för er går det också fortare. 

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey.

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se 

Tack SaLuSa
Mike Quinsey


Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012